Promotivna akcija “Naručuj iz trgovina, navijaj i osvoji televizor”

ZAHVALJUJEMO SVIM SUDIONICIMA KAMPANJE „Naručuj iz trgovina, navijaj i osvoji televizor”

Odabrano je 3 korisnika s najvećim brojem narudžbi iz objekata koji se ne odnose na restorane, odnosno trgovina. Dobitnici su kontaktirani radi dogovora oko preuzimanja nagrade.

Dobitnici:
1. Edwin Softic
2. Daniel Novak
3. Marina Šaub

Opći uvjeti i pravila promotivne akcije “Naručuj iz trgovina, navijaj i osvoji televizor”

 1. Opće odredbe
  1.1. Organizator promotivne akcije „Naručuj iz trgovina, navijaj i osvoji televizor!” (dalje u tekstu: „Akcija“) je društvo Wolt Zagreb d.o.o., s registriranim sjedištem u Zagrebu, Metalčeva 5, OIB: 25531986377 (dalje u tekstu: „Organizator“).

  1.2. Ovi Opći uvjeti i pravila (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) bit će objavljeni na službenom blogu Organizatora.

  1.3. Za sudjelovanje u Akciji nije potrebno izvršiti posebnu prijavu ili registraciju.
 2. Trajanje i svrha promotivne akcije
  2.1. Svrha Akcije je promocija usluga koje pruža Organizator korisnicima aplikacije „Wolt“ (dalje u tekstu: „Korisnici“).

  2.2. Akcija traje od 16.06.2021. do 11.07.2021. dalje u tekstu: „Promotivno razdoblje“).
 1. Način promocije
  3.1. Organizator će u promotivnom razdoblju, preko svih sredstava komunikacije na koje se odluči, promovirati usluge koje pruža korisnicima.

  3.2. U sklopu Akcije, Organizator će dijeliti 1. TV 55″ Samsung QLED 55Q60T,, 2. – Osvježivač odjeće Philips GC362/80 3. – Brijaći aparat Philips OneBlade QP2630/30 FACE & BODY! od partnera Sancta Domenica Korisnicima (dalje u tekstu: „TV iz Sancta Domenica“).

  3.3. Pravo na TV iz Sancta Domenice ostvarit će jedan Korisnik koji u promotivnom razdoblju ostvari najveći broj narudžbi iz trgovina označenih u članku 4. ovih Općih uvjeta.

  3.4. Organizator će u promotivnom razdoblju bilježiti broj narudžbi Korisnika iz trgovina označenih u članku 4. ovih Općih uvjeta.

  3.5. Po završetku promotivnog razdoblja, Organizator će, sukladno broju pojedinačnih narudžbi koje su uspješno izvršene, napraviti listu Korisnika poredavši ih od Korisnika s najvećim brojem narudžbi do Korisnika s najmanjim brojem narudžbi (dalje u tekstu: „Lista“). Korisnik koji na Listi bude prvi po broju narudžbi, ostvaruje pravo na TV iz Sancta Domenice, Korisnik koji bude drugi po broju narudžbi osvaja Osvježivač odjeće Philips GC362/80 a Korisnik koji bude treći po broju narudžbi osvaja Brijaći aparat Philips OneBlade QP2630/30 FACE & BODY

  3.6. Ako više Korisnika u promotivnom razdoblju ostvari jednak broj narudžbi, rangiranje Korisnika s istim brojem narudžbi izvršit će se na način da će više mjesto na Listi biti dodijeljeno onom Korisniku koji je u promotivnom razdoblju postigao višu ukupnu vrijednost uspješnih narudžbi.

  3.7. Organizator ima pravo promijeniti pravila promocije ako smatra da za to postoji opravdani razlog.
 1. Pravo na sudjelovanje i način sudjelovanja
  4.1. Pravo sudjelovanja imaju svi Korisnici.

  4.2. Korisnici svoje pravo na sudjelovanje mogu ostvariti na način da u promotivnom razdoblju naruče proizvode iz bilo koje trgovine koja se nalazi u ponudi unutar aplikacije „Wolt“ u dijelu ponude koji se ne odnosi na restoranske i ostale objekte koji pripremaju hranu.

  4.3.Korisnici koji u promotivnom razdoblju naručuju iz trgovina navedenih u točki IV. ovog članaka Općih uvjeta, u promotivnoj akciji sudjeluju automatski.
 1. Proglašenje Korisnika s najvećim brojem narudžbi i preuzimanje Wolt kredita
  5.1. Po završetku Akcije, Organizator će javno objaviti imena i prezimena Korisnika koji su ostvarili najveće brojeve narudžbi na sredstvima komunikacije koja sam odabere.

  5.2. Nakon objave rezultata akcije, dobiveni proizvodi će biti dostavljeni na adresu dobitnika ukoliko se adresa nalazi u gradovima u kojima Wolt posluje.
 1. Prava intelektualnog vlasništva

Organizator pridržava sva prava intelektualnog vlasništva koja mu, u skladu sa zakonom, pripadaju na osnovu organizacije ove Akcije.

 1. Obrada osobnih podataka
  7.1. Organizator, kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke Korisnika u svrhu provedbe Akcije: ime i prezime, e-pošta kojom je korisnik prijavljen na Wolt (dalje u tekstu: „Osobni podaci“). Organizator obrađuje i druge osobne podatke Korisnika sukladno Uvjetima poslovanja za korisnike objavljenim na mrežnim stranicama Organizatora.

  7.2. Organizator će javno objaviti imena i prezimena Korisnika koji su ostvarili pravo na Wolt kredite uz objavu broja narudžbi koje su ostvarili u promotivnom razdoblju u okviru Akcije. Organizator neće objaviti druge osobne podatke Korisnika.

  7.3. Pravna osnova za obradu Osobnih podataka u okviru Akcije je legitimni interes Organizatora da promiče svoje usluge, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  7.4. Osobni podaci Korisnika mogu biti dostupni sljedećim kategorijama primatelja za uporabu u svrhu provedbe ove Akcije:
 • povezanim društvima Organizatora koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Organizator će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);
 • izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Promotivne akcije (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije ili dostavne službe i sl.);
 • nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.

  7.5. Organizator će čuvati osobne podatke Korisnika u svrhu organizacije ove Akcije najduže u trajanju od 15 dana od završetka Akcije, ili duže ako tako zahtijeva primjenjivi zakon ili su navedeni podaci potrebni u sudskom ili drugom sličnom postupku.

  7.6. Prava koja Korisnici imaju u vezi obrade njihovih osobnih podataka, kao i način podnošenja prigovora te dodatne informacije o obradi koje nisu uređene Općim uvjetima, uređene su Uvjetima poslovanja za korisnike dostupnim na web stranicama Organizatora: https://wolt.com/hr/terms.