Nu er alle leveringer med Wolt 100% CO2-kompenseret!

Vi er super glade, for at alle leveringer med Wolt nu er 100% CO2-neutrale! Vi har teamet up med en af de førende inden for klimahandlinger, South Pole, for at kompensere for alle dine fremtidlige Wolt leveringer, lige så vel som dine tidligere – hele vejen tilbage til år 2017, hvor vi startede. Vi betaler, og du nyder den gode samvittighed.

Hvorfor kompenserer vi for udledning af CO2?

Tanken bag denne indsats omhandler to vigtige ting for os: Miljøet, selvfølgelig, men også vores forretning. Vi mener, at dette er det eneste rigtige at gøre for miljøet. Vi ønsker alle at være ansvarlige og lytte til vores samvittighed, der fortæller os, at vi skal faktisk skal gøre noget for at ændre på klimaforandringerne, der trods alt er vores største trussel. Derudover tror vi også på, at virksomheder, som gør deres bedste for at være bæredygtige, har en konkurrencemæssig fordel. I vores tilfælde vil kunderne gerne vide, at de kan få leveret mad uden at det udleder CO2. Vi tror på, at flere vil bestille mad fra Wolt, når de ved, at vi forsøger at gøre en positiv forskel.

Hvordan gør vi en forskel?

For at kunne kompensere for udledning af CO2, er det afgørende, at du ved, hvor meget du rent faktisk udleder. Dette har vi gjort ved at udregne den totale udledning fra alle leveringer med Wolt (både biler, scootere, motorcykler og cykler). Vi modregner så den totale mængde ved at støtte og deltage i anerkendte og certificerede såkaldte carbon offset-projekter. Dem kan du læse mere om her.

Dette sker i samarbejde med ildsjælene hos South Pole. Deres team har siden 2006 arbejdet tæt sammen med organisationer og regeringer for at mindske menneskets klimaaftryk. Derudover er South Pole en del af FN’s Global Compact og EU’s Climate-KIC, og de har skabt en masse positiv påvirkning gennem deres offset-projekter.

Gennem vores partnerskab med South Pole, støtter Wolt to projekter, der har til formål at mindske vores CO2-aftryk. Dette er vores estimerede positive påvirkning:

  • Ved at støtte Envira skovredningsprojektet i Brasilien (VCS CCB-certificeret), beskytter Wolt 150 hektar af skov. Dette udgør omkring 215 fodboldbaner og omkring 25.000 træer.
  • Ved at støtte Vichada genplantningsprojektet i Colombia (Gold Standard), finansierer Wolt en plantage på 42.000 træer i Vichada.

Spørgsmål og svar

CO2 er ikke det eneste udslip fra motorkøretøjer. Hvorfor er metan og nitrogenoxid ikke inkluderet?

For at være helt præcis så udregner vi udledningen af CO2 og lignende drivhusgasser for alle leveringer med Wolt. Dette inkluderer CO2, metan og nitrogenoxid. Siden udledningen af de to sidstnævnte er minimal for biler og motorcykler, så taler vi primært om CO2.

Hvorfor støtter I lige præcis disse to projekter?

Skovene er vores planets lunger, og de hjælper med at stabilisere klimaet. De regulerer økosystemer, beskytter biodiversiteten, spiller en integreret rolle i kulstofkredsløbet, støtter levevilkår og kan hjælpe med at drive bæredygtig vækst.

Vi vil gerne gøre en forskel og tage del i klimahandlinger, og vi tror virkelig på, at disse projekter har en stor positiv påvirkning på miljøet. Beskyttelsen og genetableringen af de tropiske skove i bl.a. Brasilien og Colombia er ekstrem vigtig, da de i høj grad er i risiko for skovrydning. Forebyggelsen af skovrydningen er utrolig vigtig fordi, at jo flere træer, vi har på Jorden, des mere CO2 opsuger de. Vi vil rigtig gerne beskytte de områder, som er i risiko for at blive ryddet og ikke mindst hjælpe med at plante flere træer på allerede ryddede områder.

Begge projekter har strikse kriterier, der forsikrer os om virkningen og den miljømæssige påvirkning. Disse kriterier er monitoreret og garanteret af de internationalt anerkendte certificeringsstandarder, The Gold Standard og Verra’s Verified Carbon Standard (VCS).

Det gælder kun for leveringer, men hvad med maden? Og kontoret? Og tjenerne?

Det er et godt spørgsmål! Baseret på vores evalueringer, så er leveringen den største udleder af CO2 i Wolts værdikæde.
Vi har dog en hel liste af tiltag, som vi gerne vil undersøge i 2020:

  • Bedre genanvendelig emballage.
  • Det økologiske fodaftryk af kontoret såvel som flyvninger.
  • Fremhævning af vegetariske valgmuligheder i vores app, da de har en mindre påvirkning på miljøet.
  • En dybdegående undersøgelse omkring, hvordan vi kompenserer for emissionerne af maden.

Kompenseres der også for tidligere leveringer?

Ja! Selvom vi først annoncerer det nu, har vi faktisk været i gang med vores CO2-neutrale mission allerede fra starten af foråret 2019. Vi opdagede, at vi havde leveringer, der ikke var blevet modregnet, så sammen med South Pole, har vi modregnet CO2-udledningen for alle tidligere leveringer. Wolt tracker leveringer for alle typer af køretøj, så vi ved, hvor meget vi skal kompensere både tidligere og fremadrettet.

Hvem betaler så for gildet?

Omkostningen er selvfølgelig betalt direkte af Wolt. Hver måned beregner vi den totale udledning fra alle vores leveringer, og vi kompenserer for dem ved at købe såkaldte CO2-credits fra South Pole. Disse credits bliver så konkret investeret i to projekter på nuværende tidspunkt. Dem kan du læse mere om her.

Vil I fortsætte med at gøre en indsats i fremtiden?

Ja, uden tvivl! Vi er en ung virksomhed med nordiske værdier, og det at respektere miljøet er helt klart en stor del af den nordiske levemåde. Vi er derfor engagerede i at klimakompensere for alle leveringer, og i fremtiden vil vi også se nærmere på vores samlede fodaftryk på planeten.