Vi vil skabe fleksible og fair arbejdsforhold for vores kurérpartnere

Platformsvirksomheder – og de dedikerede mænd og kvinder, der tjener deres penge som platformsarbejdere – er blevet et omdiskuteret emne både i medierne og blandt politikere. Og egentligt vil vi allesammen – inklusiv os her i Wolt – det samme: have glade, socialt sikrede platformsarbejdere der har fair arbejdsforhold. Der, hvor diskussionen starter, er fordi vi ikke enige om, hvordan vi skal nå det endemål.

Vores nordiske rødder er vigtigere end nogensinde
Vi arbejder aktivt på at sikre, at vores selvstændige kurérpartnere kan fortsætte det fleksible arbejdsliv de sætter stor pris på (læs mere her) uden at skulle acceptere et dårligere socialt sikkerhedsnet end almindelige ansatte, såsom som løn under sygdom, pension, adgang til sociale ydelser mv.

Hele Wolt – både vores grundlæggere og ledelsesteamet – har rødderne solidt plantet i den nordiske velfærdsmodel. Social og miljømæssig bæredygtighed, fair forhold, og ordentlig virksomhedsføring er blot nogle af vores kerneværdier. Derfor tager vi også vores kurérpartneres velbefindende og sociale sikring meget seriøst. Der er ikke meget at være stolte af, hvis vi fejler på de punkter.

Og ja, vi er en forretning med bundlinjen, der helst skal være positiv. Men vi er opsatte på at finde en model for madudbringning, der er giver værdi for både vores kurerpartnere, restauranterne og vores virksomhed. Her er vores fleksible arbejdsmodel vigtig for at sikre et økonomisk bæredygtigt niveau – også selvom vi lige nu er vi en underskudsforretning. Fleksibiliteten skal dog ikke ske på bekostning af vores ansvar som virksomhed. Derfor er vi foretalere for en modernisering af arbejdsmarkedssystemet, så vores kurérpartnere kan blive tilbudt både fleksibilitet og social sikkerhed.

Det nuværende system tilgodeser fabriksarbejdere, ikke freelancere.
Den nuværende arbejdsmarkedslovgivning er baseret på behovet for at beskytte sarbejderes rettigheder og for at sikre, at alle blev lige og fair behandlet. Som det nordisk funderede firma, vi er, synes vi selvfølgelig, denne tradition er fantastisk. Vi er meget taknemlige for den indflydelse, som arbejdsmarkedsloven har haft på vores samfund. Vi mener også, at tiderne har ændret sig drastisk, siden de fleste af arbejdsmarkedslove blev skrevet.

Yngre generationer skifter i dag oftere job (Kilde), og i løbet af det seneste årti, har en stadig større del af arbejdsstyrken stilet efter at være selvstændige (Kilde). Disse trends viser, at folk søger andre slags ansættelsesforhold, end hvad man søgte efter, dengang arbejdsmarkedslovene blev skrevet.

Freelancere står derfor også for en stadig større del af arbejdsstyrken i Danmark – også uden for platformsvirksomhederne. Der er ikke ualmindeligt at støde på freelancere i dagligdagen inden for f.eks. privat børnepasning, journalistik, events, konsulentvirksomhed, design, rengøring, altmulig-M/K osv.

Frihed og fleksibilitet under ansvar
Mange freelancere vælger netop freelancing, fordi de ønsker den frihed, der følger med. De udfører deres arbejde hvor, hvornår, og hvordan de vil. De holder fri, når de føler for det og stopper arbejdsdagen, når de har lyst. De har det helt fint uden en chef, der fortæller dem, hvad der skal gøres, hvornår de skal gøre det, og hvordan de skal gøre det. Hvad alle de freelancing jobs har tilfælles – og hvad vi tilbyder dem – er: fleksibilitet. En fleksibilitet som ville være svær at opnå gennem “traditionelle” ansættelsesforhold.

De traditionelle ansættelsesforhold giver til gengæld de ansatte en tryghed i den sociale sikring, der følger med. Men den tryghed kommer med en pris i form af låste arbejdstimer og skiftehold. Man kan ikke komme og gå, som man har lyst. Man bliver ofte målt og vejet på sin performance. Man er underlagt regler for hvordan, hvor og hvornår man skal udføre sit arbejde.

Så, med frihed følge et ansvar; et ansvar for selv at stå for sine sociale sikring. Som de er i dag, dikterer de rigide arbejdsmarkedslove, at man ikke kan få adgang til løn under sygdom, arbejdsforsikring, arbejdsmarkedspension, feriepenge og sociale ydelser, hvis man arbejder som freelancer.

I øjeblikket er prisen for freelanceres frihed altså den sociale sikkerhed. Lidt forenklet kan man sige, at der er to valg: 1) Hvis man vil have frihed og fleksibilitet, må man klare sig selv, når uheldet er ude. 2) Hvis man vil have den sociale sikring, må man undvære frihed og fleksibilitet, og acceptere performance målsætninger.

Vores mål er det er det bedste af begge verdener
Når man stiller det sådan op, kan det hurtigt komme til at se ud som et enten/eller-valg mellem fastansættelse og freelancing. Fastansættelse er ikke nødvendigvis det rigtige eller det bedre alternativ, da denne form ikke fordrer ikke fleksibilitet. Og vi indrømmer gerne, at vores model heller ikke er perfekt.

Som det er nu, kan vi ikke tilbyde vores kurérpartnere det sociale sikkerhedsnet, vi gerne vil. Vi kan heller ikke facilitere en pensionsordning, så de får mere ud af deres indbetalinger, eller efteruddanne og opkvalificere vores kurérpartnere uden også at skulle tvinge dem ind i et rigidt ansættelsesforhold. Vores virkelighed er, at for hver kurerpartner der gerne vil ansættes så de får sikkerhed, har vi 2 der siger, at de vil forblive freelancere, så de beholder fleksibiliteten.

For at kunne imødekomme alles ønsker skal der altså ske en forandring, og det er netop, hvad vi prøver at skabe. Vores mål er at skabe til et moderne arbejdsmarked, som vil tillade ansættelsesforhold at indeholde det bedste af begge verdener: fleksibilitet OG sikkerhed. Det er vores mål, og det vi arbejder hen imod i vores dialoger med beslutningstagere, fagforeninger og interessenter både på lokalt plan i alle de lande vi opererer i samt på EU-plan.