Sådan fungerer vores partnerskaber med restauranter

Restauranterne er en essentiel del af vores partnerskabs-treenighed i Wolt. Vores mission med at levere lækker mad direkte til din hoveddør ville ikke kunne lade sig gøre uden restauranterne. Det betyder, at deres succes er vores succes.

Derfor kan det måske virke mærkeligt, når man ser det udefra og hører, at vi kræver kommission af restauranterne, eftersom det er dem, der står for madlavningen. Men idéen bag – og målet med – Wolt er at trække nye bestillinger til restauranterne. Vi skaffer dem altså bestillinger, som de ellers ville være gået glip af, enten pga. deres beliggenhed, eller fordi de ikke selv tilbyder take-away. Gennem Wolt kan restauranterne altså modtage endnu flere bestillinger, hvilket munder ud i et større overskud for restauranterne.

Vores bidrag til restaurantens øgede omsætning
Når en restaurant sælger en ret, f.eks. en pizza, så kan omkostningerne til en sådan som regel fordeles på følgende måde; 30 procent går til indkøb af råvarer, 30 procent til lønninger, og 30 procent går til husleje, elektricitet osv. De sidste 10 procent udgør overskuddet. Cirka sådan ser den “almindelige” forretningsmodel ud.

Når der så kommer flere bestillinger ind via Wolt, eller fra nogle af vores konkurrenter, skal restauranten ikke bekymre sig om øgede udgifter til husleje og lønninger, men kun om at få købt ekstra råvarer ind til at kunne følge med efterspørgslen på leveringer.

Så for hver ekstra pizza, restauranten sælger ud over “normalen” – hvad end det er gennem Wolt eller en anden service, – stiger deres overskudsmargin, fordi de allerede har fået dækket deres faste udgifter til løn og husleje gennem de normale ordrer.

Dette er selvfølgelig sat lidt forenklet op. For når behovet stiger, så er restauranten måske også nødt til på sigt at hyre flere folk ind til at tage sig af de ekstra bestillinger. Men eksemplet viser alligevel, hvordan Wolt hjælper restauranten med at øge deres profit per pizza, og det er her Wolts kommission tages. Denne kommission bruger vi til at markedsføre restauranten, udvikle app’en, vores kundeservice og ikke mindst til at dække en del af leveringsomkostningerne til kuréren, der leverer maden.

En restaurant, som begynder kun at få ordrer via Wolt alene, vil derfor med al sandsynlighed ikke klare sig særligt godt i det lange løb, fordi det vil gå ud over den “almindelige drift”, som ellers skulle dække de faste udgifter. Skulle det være tilfældet, ville kommissionen for leveringsservicen hurtigt æde overskuddet op. Derfor skal restauranter have et solidt ordreniveau, før vi indgår partnerskab med dem. Vi stiler efter at give restauranterne et ekstra overskud, og hvis vi ikke kan det, så er der ikke længere tale om et gunstigt partnerskab – og det er vi ikke interesserede i. Wolt skal være et supplement, der skal øge restauranternes overskud. Det er målsætningen med vores partnerskaber.