Wolt i medierne

Vores kurerpartnere og deres adresser

Der har været en del medieomtale i de sidste dage, fordi der på et hostel i indre København (Steel House) jf. Fødevarestyrelsen er en del takeaway-bude som har registreret adresse.

Først fakta:

  • Artiklen er baseret på tal fra Fødevarestyrelsen. Hos Fødevarestyrelsen skal selvstændige takeaway-bude oprette sig for at opnå tilladelse til at transportere mad. Takeaway-bude skal her opgive deres bopæl, så Fødevarestyrelsen kan komme forbi og lave stikprøver på fx egenkontrolprogrammer.
  • Tallet der er angivet i artiklen (de 107) er et akkumuleret tal af takeaway-bude, som har og har haft adresse dér over de seneste år.
  • Ift. hvor mange af dem der er associeret med Wolt, har vi ved Wolts seneste kurerudbetaling givet betaling til i alt 15 aktive kurerpartnere der bor på adressen.

Det kan derfor på overfladen lyde voldsomt, at så mange bor samme adresse, men det er altså heller ikke tilfældet. Hvad endnu vigtigere er, så nyder kurerne altså hinandens selskab, som er tydeligt i følgende artikel fra EkstraBladet, der også har skrevet om samme hostel.

Men hvorfor bor mange kurerpartnere så historisk set på samme adresser?
Vi har hørt fra nogle af vores kurerpartnere at de deler erfaringer med nyankomne landsmænd. De deler erfaringer om hvor der har været godt at bo, hvor der er godt at spise, gå i byen osv. Så Steel House er tydeligvis populært, fordi de synes, det er et godt sted at bo som kurer.

Fra Wolts side blander vi os ikke i, hvor vores kurerpartnere bor. De skal selvfølgelig angive en adresse, så Fødevarestyrelsen kan lave de stikprøver de skal. I forhold til det, ser vi ikke et problem i, at der så er nogen der vælger at bo sammen, også selvom det er på et hostel.

Fakta om Wolts kurerpartnere:

  • Vi havde 3500 aktive kurerpartnere i januar 2021
  • Over 80 procent siger de er “tilfredse” eller “meget tilfredse”
  • De kører i gennemsnittet 15 timer pr uge
  • De er oftest studerende
  • Gennemsnitsindtjening per time på platformen har ligget på 175 kr de sidste 3 måneder
  • De kommer fra: 45% danmark, 35% europa og 20% resten af verden