Wolti jätkusuutlikkuse teekond tervema planeedi heaks

"Ei pea olema loodusteadlane, et mõista, et looduses on midagi katastroofiliselt valesti läinud," ütles silmapaistev loodusteadlane Sir David Attenborough. Ta ennustab tulevikus kahte stsenaariumi - katastroofi või taastamist. Optimistlik stsenaarium on võimalik, aga see nõuab konkreetseid meetmeid ja kiiret muutust inimeste harjumustes. Ka meie, Wolti meeskond, oleme sellest teadlikud, mistõttu põhineb meie äri olulisel määral ka keskkonnasäästlikkusel ja mitmesugustel selle teemaga seotud algatustel.

CO2 emissioonide vältimine ja vähendamine

Üks olulisemaid keskkonnamõjusid on CO2-heitmed, mistõttu otsustasime 2019. aastal neutraliseerida kõik CO2 jäägid, mis on tekkinud Wolti tarnete tõttu alates ettevõtte esimesest päevast. Kuidas me seda teeme? Toetame tunnustatud ja sertifitseeritud kuldstandardi või reguleeritud süsiniku neutraalsuse projekte. Seega on 100% meie kullerpartnerite vedudest (isegi jalgrattad) süsiniku neutraalsed. See ei tähenda, et me ei tekita tarnete tegemisel üldse mingisuguseid heitkoguseid. Need Wolt neutraliseerib, investeerides projektidesse, mis eemaldavad õhust selle koguse CO2, kui me toodame (näiteks puude istutamine ja metsade kaitsmine).

Me osaleme erinevates projektides ja pürgime CO2 neutraalsuse poole koos valdkonna ekspertidega nagu South Pole, kes on sellel alal tegutsenud alates 2006. aastast ning on ÜRO Global Compacti ja ELi “Climate-KIC” liige. Praegu osaleb Wolt mitmes projektis, mille tulemusel aitame kaitsta metsi, istutada uusi puuistandusi ja pakkuda taastuvenergiat:

·  Kariba metsa kaitse – metsa päästmine, metsloomade kaitsmine ja elude muutmine Zimbabwes.

·       Isang Forest Protection – kaitseb vihmametsade ökosüsteeme Kongo vesikondades.

·  Vichada metsa taastamine – andsime raha 95 000 puu istutamiseks Vichada metsa taastamise projektis.

·      Envira Amazonase vihmametsade kaitse – kaitseb ja takistab 345 hektari vihmametsade raiet Brasiilias Amazonase vesikonnas. See suurus on võrdväärne umbes 494 jalgpalliväljakule ja 257 500 puule.

·       Mytrah Wind – Puhta, taastuvenergia ja mitmekülgse kasu toomine India kogukondadele.

·       Salavatli geotermiline energia – pakub Türgile jätkusuutlikku soojusenergiat Maa keskmest.

Pilootprojekt, millega toetatakse pakendijäätmete vähendamist söögikohtade puhul

Kogu planeedil pannakse iga päev miljoneid tellimusi kilekottidesse või muud liiki pakenditesse, mis tekitavad tohutult jäätmeid. Maailma Majandusfoorumi andmetel kasutatakse enamikku plastpakenditest ainult üks kord ja ainult 16% neist võetakse ringlusse. Me peame seda koos muutma. Kui me kõik vähendaksime oma plasti tarbimist vaid 10% võrra, saaksime ühiselt ära hoida peaaegu 50% ookeanitesse satuvatest plastjäätmetest igal aastal.[1]

Kaasa tellitud toidust tekkinud jäätmete vähendamine on oluline, kuid see nõuab kokkuleppeid ja jõupingutusi kõigilt asjaosalistelt – seadusandjatelt, restoranidelt, kauplustelt, tarnijatelt ja pakenditootjatelt. Mitmes riigis, kus Wolt tegutseb, osaleme erinevates pilootprojektides, millega otsitakse lahendusi korduvkasutatavate pakendite kasutamiseks, pakendite tagatisraha süsteemi rakendamiseks ja taaskasutatavate pakendite katsetamiseks. Hiljuti liitus Wolti meeskonnaga pakendijuht, kelle töö on just pakendijäätmete probleemi lahendamine.

Wolti meetmed ja jätkusuutlikkuse strateegia

Ettevõtte kasvuga, kasvab ka meie mõju ja võimalus midagi muuta. 2022. aasta alguses suunasime oma jõupingutused selleks, et Woltist saaks maailmatasemel jätkusuutlik ettevõtte. Alustasime oma ülemaailmse jätkusuutlikkuse strateegia ja tegevuskava väljatöötamisega, et hoida kogu meeskonda õigel teel.

Lisaks meie kulleripartneri vedudest tulenevate heitkoguste mõõtmisele oleme hakanud arvutama oma kontorite, oma ja liisitud sõidukite, ärireiside ja tarneahela tegevuste “jalajälge” ja seda kooskõlas kasvuhoonegaaside protokolliga. Soovime saada parema pildi oma koguheitest kogu maailmas, et saaksime teha teadlikke otsuseid ja seada tulevikuks konkreetsed vähendamise eesmärgid.

Moraalse tähtsuse hindamine.

Moraalse tähtsuse hindamine on laiem sidusrühmade kaasamine, mis keskendub ettevõtte jaoks kõige olulisemate küsimuste kindlakstegemisele. Olulised küsimused on need, mille puhul ettevõtte sidusrühmad (näiteks kliendid, töötajad, tarnijad ja suurem kogukond) tunnevad, et neil on moraalne ja eetiline kohustus tegutseda ja kus ettevõttel on võimalus luua positiivseid muutusi.

2022. aasta juuni keskel, pärast seda, kui panime kokku tehtud uuringu enam kui 4000 vastust ja intervjuud, lõpetasime oma moraalse tähtsuse hindamise. Protsessi käigus saime teada, et on 19 põhilist jätkusuutlikkuse teemat, millele me ettevõttena peame keskenduma, sealhulgas 5 põhilist teemat, mis on järgmised:

1. Majanduslik mõju: Töökohtade loomine ja kohalike restoranide ja jaemüüjate ärivõimaluste toetamine.

2. Kullerid: Tagada meie kullerpartneritele võimalused äriks, nõuetekohase kindlustuse ja turvavarustuse, isikliku ja professionaalse arengu.

3. Jäätmed: Arendame ja vähendame kõiki meie äritegevuse käigus tekkivaid jäätmeid ja nende käitlemise korraldust, sealhulgas pakendite, toidujäätmete, kontori- ja IT-jäätmete ning kullerpartnerite varustuse hulka kuuluvaid jäätmeid.

4. Emissioonid ja kliimamuutused: Meie süsinikujalajälje suurusest arusaamine ja aktiivne tegutsemine selle parandamise nimel.

5. Ressursid ja tooraine: Tarbime oma äritegevuses säästvamalt või ressursivaesemalt, sealhulgas sellistes asjades nagu pakendid, kullerpartneri varustus ja palju muud.

Meie eesmärk on anda hoogu juurde positiivsetele muutustele. Need muutused juhtuvad, kui oleme ise eeskujuks jätkusuutlike kliimavalikute ja -meetmete loomisel. Teame, et oleme alles selle teekonna alguses, kuid ainult üheskoos saame astuda suuremaid samme helgema tuleviku suunas.


[1]   https://www.weforum.org/impact/smart-shopping-consumers-fight-plastic-waste