Meidän Woltilla pitää kantaa enemmän vastuuta läheteistä – aloitamme siitä, että he saavat paremmat vakuutukset

Tarjoamme läheteille myös ilmaista puhelinapua yrittäjän vastuiden hoitamiseen ja sitoudumme siihen, että ansiotaso kasvaa jälleen 2020.

Suzy Otieno haki tilauksen Bites Kampista.

Miten ruokalähetillä menee, ja miten Wolt lupaa vaikuttaa siihen, että menisi yhä paremmin? Tämä blogisarja on keskustelunavaus, joka paneutuu kysymykseen kolmessa osassa.

Ensimmäinen osa käsittelee lähettien omaa näkemystä siitä, kuinka tyytyväisiä he ovat. Teksti pohjaa kyselyyn, johon peräti 645 lähettiä vastasi nimettömänä.

Toinen osa, tämä kirjoitus tässä, käsittelee tärkeintä viestiämme eli sitä, että Woltin kaltaisten yritysten on kannettava lisää vastuuta yhteistyöstä lähettien kanssa. Julkaisemme sitoumuksemme tulevaan sekä tiedon, että Wolt-lähetit saavat pian Woltin hankkiman, nykyistä paremman vakuutusturvan.

Tämä kirjoitus käsittelee tärkeintä viestiämme.

Kolmas osa sisältää lähettiaiheesta esitettyjä kysymyksiä ja vastauksiamme niihin. Tämä osa on tarkoitettu aiheesta kiinnostuneimmille.

Tästä on kyse: Mobiili-internet tarjoaa uudenlaisen, joustavan tavan ansaita juuri silloin, kun ihminen itse haluaa. Se on hyvä. Toisaalta yrittäjänä toimiva lähetti saattaa jäädä ilman hänelle kuuluvia turvaverkkoja. Se ei ole hyvä. Wolt on pohjoismaisten arvojen yritys, joka lupaa kantaa vastuunsa asiassa. Tavoitteemme on, että ruokalähettinä toimiva ihminen voi tehdä työtä nykyiseen tapaan ennennäkemättömän joustavasti, mutta tinkimättä tietyistä turvaverkoista kuten eläkkeistä ja tapaturmavakuutuksista.

Haluatko ohittaa taustojen pohjustukset? Hyppää suoraan kuuteen sitoumukseemme.

Michael Johnson hakemassa tilausta salaattiravintola Pupusta.

Michael Johnson hakemassa tilausta salaattiravintola Pupusta.

Hyvää alustatyössä: joustavuus. Huonoa: työn tekijä voi jäädä ilman turvaverkkoja

Woltin lähettikumppanit kertoivat elo–syyskuun kyselyssä olevansa suhteellisen tyytyväisiä yhteistyöhön ja ansiotasoonsa. Se ei tarkoita, etteikö Woltilla olisi kehittämisen varaa.

Päin vastoin. Mielestämme Woltin pitää kehittää yhteistyötä lähettien kanssa suuntaan, jossa yhdistyvät nykyistä paremmat turvaverkot sekä mahdollisuus tehdä joustavaa työtä.

Aloitetaan lyhyesti nykytilasta. Sen jälkeen kerromme, mitä aiomme tehdä kantaaksemme lisää vastuuta lähettiasiassa.

Alustatyössä hienoa: Mahdollisuus päättää itse, milloin työskentelee ja milloin pitää vapaata – ei tiukkoja kieli- tai koulutusvaatimuksia

Wolt-lähetillä on ainutlaatuinen mobiilin internetin tarjoama mahdollisuus ansaita. (Sama mobiili internet mahdollistaa myös koko Woltin olemassaolon asiakkaalle, ravintolalle ja meille wolttilaisille.) Älypuhelin tarjoaa lähetille työtä tehtäväksi, ja hän voi itse päättää, missä ja milloin tarttuu siihen – vai tarttuuko ollenkaan. 

Lähetti voi kuljettaa tunnin siellä ja toisen täällä. Kuljetuksia voi tehdä niin Helsingissä kuin Vantaalla, Espoossa kuin Oulussa tai Lappeenrannassa. Lähetti voi kuljettaa viisi päivää putkeen ja pitää sitten kaksi viikkoa vapaata. Hän voi opiskella samalla – tai olla maahanmuuttajataustainen ihminen, joka ei vielä osaa suomea, mutta pääsee silti suomalaiseen työelämään kiinni.

Lähetti voi olla maahanmuuttajataustainen ihminen, joka pääsee suomalaiseen työelämään kiinni. 

Lähetiksi ei ole tiukkoja kieli- tai koulutusvaatimuksia. Lähetti voi itsensä työllistävänä yrittäjänä työskennellä vapaasti Woltin kilpailijan kanssa. Toimeksiantosuhteessa ei ole pomoa, eikä pomon antamia työvuoroja. Lähetti voi lopettaa koko kuljettamisen siten, ettei yksinkertaisesti enää avaa lähettisovellusta.

Lähetin homma ei ole houkutteleva kaikille. Toisaalta tiedämme, että elämäntilanteet ovat erilaisia, ja osa ihmisistä ei yksinkertaisesti halua vakiintunutta yhdeksästä viiteen -työsuhdetta. Heille lähetin homma voi olla oiva vaihtoehto.

Lähetit myös hyödyntävät Wolt-yhteistyön suomia mahdollisuuksia. Keskimääräinen lähetti kuljettaa vain 22 tuntia viikossa. Kaksi kolmasosaa läheteistä ei tee Woltia täysipäiväisesti. Yli neljäosa on täysipäiväisiä opiskelijoita. (Lisää lähettien taustasta tästä.) Varsin moni myös toimittaa tietyssä elämäntilanteessa muutaman kuukauden, ja jatkaa sitten muihin asioihin. 

Karen Stepanyan autossaan, jolla hän kuljettaa asiakkaiden ruokatilauksia.

Alustatyössä huolettaa: Miten eläkkeet? Entä vakuutukset?

Alustatyöhön liittyy myös aiheellisia huolia. 

Suomalaiset työelämän turvaverkot rakentuvat perinteisesti työsuhteen myötä. Kun ihminen on työsuhteessa, esimerkiksi eläkkeet, sosiaaliturva ja tietyt vakuutukset hoituvat osana pakettia. Osa alustayritysten arvostelijoista pelkää, että toimeksiantosuhteessa osa työtä tekevistä voi päätyä tahattomasti tai omasta valinnastaan ilman näitä turvaverkkoja.

Osa toimeksiantosuhteessa työtä tekevistä voi päätyä ilman turvaverkkoja. 

Toimeksiantosuhteessa turvaverkot muodostuvatkin sekä lain että ihmisen omien valintojen kautta. Yrittäjän eläkevakuutusvelvollisuus (YEL) syntyy tietyn vuositulorajan jälkeen (7 799,37 euroa vuonna 2019.). Osa ihmisistä pelkää, etteivät lähetit muista, ymmärrä tai halua hoitaa tätä maksua, tai että he alivakuuttavat itsensä maksamalla YEL-maksua liian pienestä työtulosta (mikä on YEL-järjestelmään “kuuluva” mahdollisuus). Toinen yleinen huoli liittyy vakuutuksiin. Mitä, jos liikenteessä sattuu jotain? Onko reilua, jos esimerkiksi pyörälähetti loukkaantuu tehdessään Wolt-kuljetusta, eikä hän saa kunnollista hoitoa?

Kolmas huoli liittyy sairastumiseen  ja työttömyysturvaan – miten lähetin ansioille käy tämän sairastuessa pidemmäksi aikaa tai jäädessä kokonaan työttömäksi?

Woltin lupaus – eli mitä teemme sen eteen, että turvaverkot ja joustavuus yhdistyvät

Alustatyölle tyypillistä mobiilin internetin mahdollistamaa joustavaa mahdollisuutta ansaita ei ole ollut tarjolla vielä joitain vuosia sitten. Myös nykyinen työlainsäädäntö ja sosiaali- sekä eläketurvajärjestelmä on valtaosin luotu ennen nykyisenlaista mobiilia nettiä. 

Olemme halunneet ymmärtää, miten Wolt voisi kehittyä – ja tavanneet viime kuukausina tusinaa eri tahoa.

Olemme halunneet ymmärtää, miten Wolt ja sääntely voisivat parhaiten kehittyä. Siksi olemme käyneet viime kuukausina rakentavia ja hyvähenkisiä keskusteluja tusinan eri tahon kanssa. Olemme tavanneet liitoista toistaiseksi PAM:ia, Paltaa, SAK:ta, EK:ta ja STTK:ta. Lisäksi olemme istuneet alas Suomen Yrittäjien, Kalevi Sorsa -säätiön, Justice4Couriersin ja Työterveyslaitoksen väen sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkaihmisten ja useamman eri hallituspuolueen päättäjän kanssa. 

Keskustelujen tarkoitus on ollut tutustua ja avata puheyhteys. Kokemuksemme on, että eri tahoilla on ollut loistavia näkemyksiä sekä aiheellisia huolia. Keskustelujen ja oman pohdintamme myötä tavoitteemme – ja kyseessä on nimenomaan oma tavoitteemme, eikä se liity yhdenkään äsken mainitun tahon näkemyksiin – lähettiasiassa on kirkastunut.

Se on 1) ottaa asiassa enemmän vastuuta, 2) kehittää omaa toimintaamme sekä 3) pyrkiä edistämään sääntelyn kehitystä suuntaan, jossa turvaverkot ja joustava työ saadaan yhdistettyä – sekä alustatyötä tekeville että alustayrityksille reilulla ja kestävällä tavalla.

Woltin lupaus jatkoa varten onkin:

Kannamme enemmän vastuuta. Osallistumme etujoukoissa keskusteluun. Pyrimme tulevaisuuteen, jossa lähetin työssä yhdistyvät turvaverkot ja joustavuus.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

Ruslan Strogiy haki tilauksen Levantista.

6 tapaa kehittää turvaverkkoja – tapaturmavakuutus paremmaksi, ilmainen neuvontapuhelin käyttöön, lähetin on ansaittava riittävästi

Tavoitteemme on luvata tai varmistaa seuraavat kuusi asiaa.

1. Wolt hankkii läheteille nykyistä paremman tapaturmavakuutusturvan, josta lähettien ei tarvitse maksaa

 • Yksityiskohdat tarkentuvat vielä lähikuukausina, mutta nyt se on julkista: Wolt-lähetit Suomessa saavat ensi vuonna nykyistä paremman tapaturmavakuutusturvan. 
 • Tämä ei maksa lähetille mitään – Wolt kattaa vakuutusmaksun.
 • Vakuutus on vapaaehtoinen. Lähetin ei ole pakko kuulua vakuutuksen piiriin.

Lähetit saavat paremman tapaturmavakuutusturvan.

 • Tarkemmin kyse on siitä, että Wolt tekee yhteistyötä eurooppalaisen vakuutusalan toimijan kanssa, jotta lähetit saavat ryhmävakuutuksen, joka on voimassa lähetin tehdessä Wolt-kuljetuksia. Vakuutusturva tulee pyöräläheteille täysin uutena. Autoläheteille se kattaa uutena sellaisia tilanteita, joita heillä jo oleva lakisääteinen liikennevakuutuksensa ei kata.
 • Kerromme asiasta lisää heti, kun olemme saaneet neuvottelut vakuutuskumppanin kanssa päätökseen. 

2. Lähetin on ansaittava riittävästi

 • Wolt sitoutuu siihen, että lähetit kokevat ansiotasonsa reiluksi. 
 • Lähettien ansiotaso on jo nyt noussut 11 prosentilla vuoden 2017 tasosta, mikä on näkynyt merkittävästi lähettien ansiotyytyväisyyskyselyssä. Sitoudumme myös siihen, että keskimääräinen ansiotaso nousee jälleen 2020. 

Lähettien ansiotaso on jo nyt noussut 11 prosentilla vuoden 2017 tasosta.

 • Mittaamme jatkossakin lähettien tyytyväisyyttä ansioihinsa. Tarkkailemme myös trendejä siinä, kuinka pitkään ihmiset viihtyvät lähetteinä. Jos näemme epätervettä kehitystä, selvitämme sen syyt ja reagoimme.

3. Lähetti ei saa jäädä yksin

 • Yrittäjän velvollisuudet ja oikeudet voivat olla välillä hankalia hahmottaa. Kuka vastaisi lähetin kysymyksiin niistä? Wolt käynnistää kokeilun, jossa lähetti saa ilmaiseksi vastauksia kysymyksiinsä esimerkiksi YEL-vakuuttamisesta, arvonlisäveroista ja yrityksen perustamisen paperitöistä soittamalla ilmaiseen tukipuhelimeen. (Tarjoamme palvelun yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa, ja Wolt kattaa kulut. Jos palvelusta tulee suosittu, jatkamme sitä kokeiluvaiheen jälkeenkin.)

Wolt käynnistää kokeilun, jossa lähetti saa ilmaiseksi vastauksia kysymyksiinsä YEL-maksuista

 • Wolt sitoutuu kehittämään entistä parempia ja helpommin ymmärrettäviä materiaaleja siihen, että lähetti ymmärtää itsensä työllistämiseen liittyvät velvollisuutensa. Materiaalit annetaan ilmaiseksi jokaiselle lähetin hommasta kiinnostuneelle.
 • Wolt lisää lähettinä aloittamisen prosessiin yksinkertaisen mutta tärkeän esitietokokeen, joka lähetin on läpäistävä, jotta hän voi alkaa toimittaa Wolt-tilauksia. Kokeella varmistetaan lähetin oma etu, eli se, että hän ymmärtää, kuinka YEL-vakuuttaminen, eläkkeiden karttuminen, sairaustilanteet, työttömyysturva ja vastaavat asiat hoituvat itsensä työllistävällä.
 • Wolt pitää myönteisenä esimerkiksi sellaista yhteiskunnallista kehitystä, jossa Wolt ei ainoastaan tekisi ennakonpidätyksiä läheteille menevistä maksuista, vaan voisimme maksujen yhteydessä vähentää suoraan lähetin puolesta myös tämän eläke- ja sosiaaliturvamaksut. (Tämä olisi ensimmäinen askel varmistaa mahdollisimman kattavasti, että kulut tulevat maksetuiksi. Automaattisten vähennysten myötä lähetti näkisi välittömästi varmuudella, mikä osuus ansioista menee eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan. Jos tällaisessa tilanteessa lähetti toteaisi, ettei ole enää tyytyväinen ansiotasoonsa, hän voisi kertoa asiasta Woltille, ja voisimme selvittää parasta tapaa reagoida.)
 • Tärkeä kysymys yhteiskunnallisille päättäjille, vaikuttajille (ja eläkevakuutusyhtiöille): Mikä osa alustatyön tulevasta sääntelystä on järkevintä tehdä muutoksilla työlainsäädäntöön, ja missä määrin halutut turvaverkot saadaan jopa paremmin ja joustavammin aikaan tekemällä parannuksia sosiaali- ja eläketurvajärjestelmien toimintaan ja ymmärrettävyyteen?

4. Lähetin olojen pitää parantua vuosi vuodelta

 • Wolt sitoutuu siihen, että lähettinä toimiminen paranee vuosi vuodelta.
 • Tämä tarkoittaa laatuparannuksia esimerkiksi lähetin käyttämään Wolt-sovellukseen sekä yhä parempia Wolt-tunnuksisia varusteita kuten lämpölaukkuja sekä takkeja ja muita vaatteita, joita lähetit voivat halutessaan käyttää.
 • Woltin tavoite on myös, että lähettien ansiotaso ja kyselyissä ilmaisema tyytyväisyys nousevat vuosi vuodelta.

5. Wolt auttaa kehittämään reilua sääntelyä

 • Wolt lupaa käydä avointa ja aktiivista keskustelua kaikkien tahojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan ja ymmärtämään alustatyötä eri näkökulmista.
 • Kuuntelemme ja pohdimme ennakkoluulottomasti erilaisia meille esitettyjä ajatuksia ja ideoita lähettien työn paremmasta järjestämisestä.
 • Tavoitteemme on yhteiskunta, joka on reilu ja kestävä sekä alustatyön tekijöille että tarjoajille.

Lupaamme myöntää ensimmäisenä, kun olemme hoitaneet jonkin asian huonosti.

 • Tuomme meille karttuneen asiantuntemuksen mukaan keskusteluun.
 • Lupaamme myös katsoa omaa toimintaamme kriittisesti ja myöntää ensimmäisenä, kun huomaamme, että olemme hoitaneet jonkin asian huonosti, tai jotain tekemisemme osa-aluetta on parannettava.

6. Selvitämme mahdollisuutta luoda julkiset “alan hyvät käytänteet”

 • Wolt näkee paljon hyvää siinä, että alustayritys ottaa vastuuta ja sääntelee oma-aloitteisesti omaa toimintaansa, koska näin saatetaan saavuttaa reiluutta valtiollista sääntelyä nopeammin ja kevyemmin.
 • Siksi selvitämme mahdollisuutta luoda julkiset “hyvät käytänteet”, joita Wolt lupaa noudattaa yhteistyössä lähettien kanssa. Näin varmistetaan, ettei Woltin kaltainen yritys käytä niin sanottua vahvemman asemaansa väärin yhteistyössä.

Selvitämme mahdollisuutta luoda julkiset “hyvät käytänteet”, joita Wolt lupaa noudattaa.

 • Asia kaipaa lisää ajattelua ja keskusteluja eri tahojen kanssa –  palaamme tähän!

Lupaamme kehittää kaikkia yllä mainittuja alueita entisestään siksikin, että olemme Suomesta ponnistava teknologiayritys. Meillä on pohjoismaiset arvot. Niihin kuuluu se, että haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa kukaan ei ole väliinputoaja tai jää ilman useimmille muille kuuluvia turvaverkkoja. 

Kysymyksiä aiheesta? Vastaus saattaa löytyä blogisarjan kolmannesta osasta.

Mitä lähetit itse kertovat tyytyväisyydestään? Lue ensimmäinen osa tai katso tämä video: