Miksi lähetit rikkovat päivittäin liikennesääntöjä, eikä Wolt tee asialle mitään? – pari näkökulmaa kysymykseen

Woltilla on Suomessa noin 4 000 lähettikumppania ja yli 1 000 ravintolakumppania. Kuljetuksia pyörillä ja autoilla ravintoloista asiakkaille tehdään valtava määrä päivittäin, ja saamme aika ajoin yhteydenottoja lähettien liikennesääntöjen noudattamiseen ja ennen kaikkea pysäköintiin liittyen. Aihe on tärkeä, ja siihen on vaikea vastata muutamalla sanalla. Siksi haluamme tässä blogipostauksessa pureutua aiheeseen parista eri näkökulmasta.

Miltä tilanne näyttää sivustakatsojan näkökulmasta

Vuosien aikana saamamme palautteen perusteella sivustakatsojaa turhauttaa, että liikenteessä näkyy Wolt-lähettejä, joita liikennesäännöt eivät tunnu kiinnostavan. Moni kokee, että lähetit ajavat kielletyillä ajoväylillä, pysäköivät tai pysähtyvät miten sattuu ja aiheuttavat läheltä piti -tilanteita tuon tuostakin. Samoja virheitä tehdään useiden eri lähettien toimesta ja rikkeitä tapahtuu aivan liian usein.

Vaikuttaa yksinkertaisesti siltä, että lähetit eivät tunne tai ymmärrä liikennesääntöjä, eikä Wolt ota vastuuta liikennesääntöjen kouluttamisesta tai tilanteen korjaamisesta. Tämä aiheuttaa aitoa huolta, sillä rikkomukset vaarantavat ihmisten turvallisuuden. Ongelmat ovat jatkuneet vuosia, eikä Wolt tee asialle mitään, vaikka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa väittääkin ottavansa asian vakavasti. 

Miltä arki näyttää lähetin näkökulmasta

Lähetti kuljettaa ruokaa ravintoloista asiakkaille silloin kuin itse haluaa omalla kulkuneuvollaan – pyörällä, autolla tai skootterilla. Jokaisella moottoriajoneuvolla kulkevalla lähetillä on voimassa oleva ajokortti, ja kaikkien liikenteessä liikkuvien tapaan vastuu noudattaa tieliikennelakeja. 

Keskimääräinen lähetti tekee kuljetuksia noin 22 tuntia viikossa, minkä aikana noudetaan ja kuljetetaan kymmeniä ja satoja tilauksia eri ravintoloista eri asiakkaille. Lähetillä on aina kiire johonkin: ravintola odottaa lähettiä noutamaan valmistetut annokset, ja asiakas taas odottaa nälkäisenä ruokaa. Lähetti tekee liikenteessä parhaansa, jotta toimitukset saadaan perille turvallisesti ja ajallaan. Lähetti on yrittäjä, joka ei ole työsuhteessa Woltiin, eikä hänellä ole esimerkiksi pomoa tai työvuoroja. Tämän johdosta hän ei myöskään halua kuulla Woltilta liikaa kommentteja tai kritiikkiä liikennekäyttäytymisestään – hän vastaa itse itsestään.

Ravintolat sijaitsevat useimmiten kaupunkien keskustoissa, joissa parkkipaikkoja on rajoitetusti, jos lainkaan. Lähetti on useita kertoja päivässä tilanteessa, jossa sopivaa pysähtymispaikkaa ei löydy. Välillä näissä tilanteissa lähetti kokee, että auton voi pysäyttää hetkeksi kielletylle paikalle ilman, että tästä aiheutuu realistisesti harmia tai vaaraa kenellekään. Noudot ja toimitukset ovat aina teoriassa nopeita pysähdyksiä: nouda annos ravintolasta, vie annos asiakkaan ovelle. Joskus kuitenkin käy jotakin odottamatonta, ja pysähdyksestä tulee odotettua pidempi: annos ei esimerkiksi olekaan vielä valmiina ravintolassa tai asiakkaan osoitetiedot ovat puutteelliset ja asunnon löytämisessä menee normaalia pidempään.

Liikenteessä voi tapahtua myös aitoja väärinymmärryksiä. Vaikka lähetti tuntee liikennesäännöt, kiireessä tai uudella alueella ei aina ole täysin selvää, mikä on sallittu pyörätie tai mille kadulle voi ajaa. Sama voi päteä ihmiseen, joka on vasta aloittanut lähettinä. Vastaavasti kun on tehnyt kuljetuksia vaativissa olosuhteissa päivittäin esimerkiksi vuoden ajan, on väkisinkin tehnyt myös muutaman inhimillisen virheen.

Jokainen lähetti osallistuu ennen kuljetusten aloittamista Woltin järjestämään infotilaisuuteen, jossa keskustellaan liikennesäännöistä ja niiden noudattamisesta. Jokainen lähetti tietää kuljetukset aloittaessaan, että liikennesääntöjen toistuva rikkominen voi johtaa yhteistyösopimuksen purkamiseen, ja että tällaisia purkuja on tehty. Tämän lisäksi lähetti saa Woltilta säännöllisiä muistutuksia esimerkiksi pysäköintiin ja nopeusrajoituksiin liittyen. Lähettiä tämä välillä turhauttaa, sillä hän kokee tuntevansa liikennesäännöt eikä koskaan tarkoituksella aiheuta vaaraa. Lähetti tietää, että hän on itse vastuussa omasta toiminnastaan.

Miltä tilanne näyttää Woltin näkökulmasta

Woltilla on Suomessa 4 000 lähettikumppania, jotka liikkuvat liikenteessä 21 kaupungissa. Tiedostamme, että liikennesääntöjen noudattamisessa on toistuvia ongelmia, ja olemme aktiivisesti pyrkineet löytämään niihin ratkaisuja.

Pysäköinnin suhteen olemme tunnistaneet haasteita etenkin suurimmissa kaupungeissa, joissa vapaat pysäköintipaikat ovat tiukilla ja etenkin ravintolakeskittymien läheisyyteen auton pysäköiminen on erittäin haastavaa. Olemme pyrkineet ratkaisemaan ongelmaa käymällä jatkuvaa dialogia suurimpien kaupunkien pysäköinninvalvonnan sekä kaupunkisuunnittelun edustajien kanssa muun muassa mahdollisuudesta lisätä kaupunkien keskustoihin lisää lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja. Keväällä 2019 toimitimme Helsingin kaupungille kymmenien ravintoloiden allekirjoittaman adressin pysäköintipaikkoihin littyen, ja edellisen kerran tapasimme Helsingin kaupungin edustajia viime vuoden lopussa, jolloin keskustelimme etenkin Iso-Roobertinkadun liikennemerkkien uudistamisesta niin, että kuorma-autoille sallitut paikat saataisiin myös henkilöautojen käyttöön. Kaupungin lisäksi olemme tavanneet useiden kauppakeskusten edustajia ja pyrkineet löytämään ratkaisuja jotka helpottaisivat noutoja kauppakeskuksissa sijaitsevista ravintoloista.

On myös tiettyjä haasteita, joihin emme ole vielä löytäneet ratkaisua. Voimme esimerkiksi lähettää läheteille muistutuksia, mutta lopulta lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä, joita emme saa lain puitteissa johtaa kuten työntekijöitä. On myös käytännössä inhimillisesti mahdotonta etänä kontrolloida ihmistä, joka tekee liikenteessä joka sekunti omat valintansa – jokainen ammattiryhmä, joka operoi liikenteessä – bussikuskeista taksikuskeihin ja ruokaläheteistä postinjakajiin – toimii siellä lopulta oman arviointikykynsä varassa.

Samaan aikaan on ymmärrettävää, että jokaisen Woltin väreihin sonnustautuneen lähetin jokainen rike linkitetään Woltiin. Toivomme kuitenkin, että nähdessäsi rikkeitä liikenteessä, ottaisit yhteyttä ensisijaisesti poliisiin tai pysäköinninvalvontaan, sillä liikennesääntöjen valvonta on viranomaisasia, ja on ensisijaisesti heidän työtään valvoa sääntöjen toteutumista. Voit halutessasi toimittaa asiasta tiedon myös meille, ja otamme sen huomioon lähettien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa sekä läheteille lähtevissä muistutuksissa. Huomaathan kuitenkin, että julkaistessasi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa henkilö on tunnistettavissa ilman omaa suostumustaan, saatat syyllistyä yksityisyyden suojan rikkomiseen.

Miten voimme parantaa tilannetta?

Parannettavaa on – olemme siitä kaikki yhtä mieltä. Haluamme käydä jatkossa yhä enemmän avointa keskustelua kaupunkien edustajien kanssa ja edistää aloitteita, jotka mahdollistaisivat nykyistä paremmin lyhytaikaisen pysäköinnin. Lyhyen pysäköinnin mahdollistavat paikat toisivat helpotusta niin ruokalähettien kuin muidenkin työkseen kuljetuksia tekevien arkeen. Lisäksi tästä hyötyisivät myös ravintolat ja muut liikkeet, joille kuljetuspalvelut tuovat lisää asiakkaita. Kuulemme kaupungeilta mielellämme rakentavaa palautetta aiheeseen liittyen.

Saamamme palautteen perusteella aiomme jatkossa käydä lähettien info-tilaisuuksissa entistä perusteellisemmin läpi ohjeistuksia liikennesääntöihin ja parkkeeraukseen liittyen. Sitoudumme lisäksi jakamaan uuteen tieliikennelakiin liittyvää tuoretta tietoa lähettien kesken. Näiden ohella käymme jatkossakin aktiivisesti palautekeskusteluja lähettien kanssa.

Arvostamme kärsivällisyyttä sillä aikaa, kun pyrimme löytämään tilanteeseen kestäviä ratkaisuja. Toivomme ymmärrystä lähettejä kohtaan, jotka pyrkivät tekemään liikenteessä ja toisinaan hyvinkin haastavissa olosuhteissa parhaansa. Lähetit tekevät arvokasta työtä kaupunkien eteen, ja ovat esimerkiksi epidemiatilanteessa työllään antaneet sadoille ravintoloille mahdollisuuden jatkaa liiketoimintaansa, ja tuhansille ihmisille mahdollisuuden välttää kontakteja. On myös tärkeää myöntää, että toistaiseksi käytössämme olevilla keinoilla ei ole inhimillisesti ottaen mahdollista tai realistista päästä tilanteeseen, jossa kukaan 4 000 itsenäisesti aamusta iltaan ympäri vuoden kiireisessä liikenteessä toimivasta lähetistä ei koskaan rikkoisi yhtään liikennesääntöä. 

Lopuksi:

Tässä kirjoituksessa olemme käyneet läpi vain muutamia näkökulmia asiaan. Olemme varmoja, että emme ole huomioineet kaikkea, ja tilannetta voisi kohentaa ratkaisuilla, joita emme ole tulleet ajatelleeksi. Mikäli sinulla tulee mieleen muita keinoja parantaa tilannetta, kuulemme niistä mieluusti – me kaikki haluaisimme, että tilanne kehittyisi parempaan. Niin sivustakatsojat, lähetit kuin mekin. Kukaan ei tarkoituksella toimi väärin, ja jokaisella on oma näkökulmansa asiaan.

Toisin sanoen: jos olisit me, mitä tekisit parantaaksesi tilannetta?