Woltin lähettisovellus uudistuu – lähetti näkee tarjotun palkkion etukäteen ja voi päättää entistä paremmin tiedoin, mitkä keikat hyväksyy

Woltin lähettikumppanien käyttämä lähettisovellus uudistuu lähikuukausina. Uudistukset pohjaavat lähettien useissa Woltin toimintamaissa antamaan palautteeseen, ja niiden päätavoite on, että lähetti saa aiempaa selvemmän tiedon toimeksiannon korvaustasosta ennen sen hyväksymistä tai hylkäämistä.

Lisäksi sovellus pyrkii siihen, että sovellus on lähetille mahdollisimman helppokäyttöinen ja selkeä, ja että eri toimeksiannoista tarjotut palkkiot tuntuisivat keskenään verraten aiempaa mielekkäämmiltä. (Aiemmin esimerkiksi osassa kaupungeista pitkät toimeksiannot ovat saattaneet tuntua poikkeuksellisen hyvin korvatuilta suhteessa lyhyimpiin, kun taas lyhyet ovat saattaneet tuntua alihinnoitelluilta, ja niin edelleen.)

Näin sovellus ja toimeksiantojen hinnoittelu uudistuvat lähikuukausina (paikkakunnasta riippuen):

 • Jokaisesta toimeksiannosta maksettava palkkio näytetään jatkossa etukäteen ennen keikan hyväksymistä tai hylkäämistä. Uudistuksen myötä lähetin on helpompi päättää, minkä toimeksiannon hän haluaa hyväksyä ja minkä hylätä.
 • Jokainen toimeksianto hinnoitellaan erikseen, mikä mahdollistaa, että korvaustasossa voidaan huomioida aiempaa tarkemmin yhä useampia tekijöitä, kuten:
  • Etäisyys noutopaikkaan
  • Toimitusmatkan arvioitu pituus
  • Asiakkaan tai noutopaikan sijainti (esim. onko sijaintiin vaikeaa päästä)
  • Vallitseva säätila (esim. sataako)
  • Millainen tilaus on kyseessä (esim. suuri ruokakauppatoimitus tai pieni ruokatilaus)
  • Muut seikat (esim. onko matkalla voimakkaita korkeuseroja tai onko kohteessa vaikeaa pysäköidä)
 • Etäisyydestä maksettava palkkio lasketaan jatkossa arvioituun todelliseen kuljetusmatkaan perustuen, eikä vanhaan tapaan linnuntie-etäisyyttä käyttäen, ja etäisyyden metrimääräinen korvausperuste muuttuu samalla. Uudistuksen myötä etäisyydestä maksettu palkkio vastaa tarkemmin varsinaista kuljettua matkaa.
 • Maksamme jatkossa aiempaa useammin myös lähetin kulkemasta matkasta toimituksen noutopaikkaan, mistä aiemmin maksettiin harvoin tai ei lainkaan.
 • Mahdolliset esimerkiksi kauppiaan luona odotukseen liittyvät korvaukset kuuluvat jatkossa suoraan lähetille tarjottuun kokonaissummaan.

Woltin lähettikumppanisovellus näyttää uudistusten jälkeen tältä.

Lähettisovellus on uudistunut näin merkittävästi viimeksi vuonna 2017, ja uskommekin, että uudistukset tuhansien lähettien päivittäin käyttämässä sovelluksessa ja siihen liittyvässä palkkiomallissa tuovat mukanaan sekä myönteistä palautetta että kehitysehdotuksia. Kuulemme molempia mieluusti osoitteessa partnersfinland@wolt.com!