კარფურის 10 წლის იუბილე ვოლტზე გრძელდება! 🎉

კარფური 10 წლისაა და ამ თარიღს ვოლტზე განსაკუთრებულად ავღნიშნავთ. 7 სექტემბრიდან მთელი თვის მანძილზე კარფური და ვოლტი აქციებს და საჩუქრებს გთავაზობთ. 

შეუკვეთე კარფური ვოლტით და მიიღე 10 ლარიანი პრომოკოდი!

22 სექტემბრიდან კარფურის კამპანიის მეორე ეტაპი იწყება!

22 სექტემბრიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით კარფურის ყოველი მე-10 მომხმარებელი საჩუქრად 10 ლარიან პრომოკოდს მიიღებს, რომლის გამოყენება კვლავ კარფურის შეკვეთისას იქნება შესაძლებელი.

შეუკვეთე ყველაზე მეტი და მიიღე საჩუქარი!

კარფურის ყველაზე აქტიური მომხმარებლები კვლავ გასაოცარი საჩუქრებით დაჯილდოვდებიან.

აქციის პირობები:

განათავსე ყველაზე მეტი 40+ ლარის შეკვეთა კარფურში ვოლტით და მიიღე საჩუქარი!

22 სექტემბრიდან 7 ოქტომბრამდე საჩუქარს ყველაზე აქტიური ხუთი მომხმარებელი მიიღებს! გამარჯვებულები 8 ოქტომბერს გამოვლინდებიან.

გამარჯვებულებს გადაეცემათ შემდეგი საჩუქრები (საპრიზო ადგილების მიხედვით):

 1. MacBook Air (A2337 MGN63RU/A)
 2. Philips ყავის ავტომატური აპარატი Saeco (SM6580/20 SAECO)
 3. Apple iWatch 7 (45MM MIDNIGHT MKN53RB)
 4. Apple AirPods Pro (ZKMWP22RUA)
 5. სპიკერი JBL Charge 5 (წითელი)

დამატებითი პირობები:

 • წამახალისებელ აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირებს. 
 • გამარჯვებულების გამოსავლენად დაანგარიშდება მხოლოდ ის შეკვეთები, რომელთა მოცულობა აღემატება 40 ლარს. 
 • გამარჯვებულთა გამოსავლენად დაჯამდება შეკვეთები, რომელიც განთავსებულია ვოლტის აპლიკაციაში 2022 წლის 22 სექტემბრის 0:00 საათიდან, 7 ოქტომბრის 24:00 საათამდე
 • იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე მომხმარებელი შეკვეთების ერთნაირ ოდენობას დააგროვებს, საჩუქარი გადაეცემა იმ მომხმარებელს, რომლის შეკვეთების მოცულობა (თანხობრივად) ყველაზე მეტია. 
 • მეორე ეტაპის წამახალისებელი აქციაში პირველი ეტაპის გამარჯვებულები მონაწილეობას ვერ მიიღებენ.

გამარჯვებულთა შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება 2022 წლის 8 ოქტომბერს ვოლტის ვებგვერდსა და აპლიკაციაში. 

საჩუქრების გადაცემის წესი:

 • საჩუქრის გადაცემისას გამარჯვებულმა აუცილებელია წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ხელი მოაწეროს მიღება-ჩაბარების აქტს. 
 • სხვა პირზე საჩუქრის გადაცემა შესაძლებელია მხოლოდ გენერალური მინდობილობის საფუძველზე. 

აქციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესალებელია ვოლტის მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურში.