„Wolt“ darnaus vystymosi siekis – sveikesnė planeta

Wolt kurjeris-partneris deda Wolt krepšį į automobilį

„Nereikia būti natūralistu, kad suprastum, jog gamtoje įvyko kažkas katastrofiško.“, – sakė žymus gamtininkas Seras Davidas Attenborough. Jis prognozuoja du ateities scenarijus: katastrofą arba atkūrimą. Optimistinis scenarijus yra įmanomas, tik reikia konkrečių veiksmų ir artimiausiu metu pakeisti žmonių įpročius. Mes, „Wolt“ kolektyvas, taip pat tai suprantame, todėl mūsų veikla grindžiama aplinkos darnaus vystymosi principais ir įvairiomis su tuo susijusiomis iniciatyvomis.

Išmetamo CO2 prevencija ir kiekio mažinimas

Vieną didžiausių poveikių aplinkai daro išmetamas CO2, todėl 2019 m. nusprendėme kompensuoti visą CO2 kiekį, kuris buvo išmestas nuo pirmosios bendrovės veiklos dienos, kai „Wolt“ vykdė pristatymus. Kompensuojame išmestą anglies dvideginio kiekį remdami pripažintus ir sertifikuotus auksinio standarto arba patvirtintus anglies dioksido kompensavimo projektus. Taigi 100% mūsų kurjerių-partnerių pristatymų (net dviračiais) palieka nulinį anglies pėdsaką. Tai nebūtinai reiškia, kad pristatydami neišmetame teršalų. „Wolt“ kompensuoja šiuos išmetamuosius kiekius investuodama į projektus, kurie iš oro pašalina tiek pat CO2, kiek jo sunaudoja (pvz., sodinant medžius ir saugant miškus).

Dalyvaujame projektuose ir vykdome CO2 kompensavimo kampanijas kartu su šios srities ekspertais „South Pole“, kurie šioje srityje dirba nuo 2006 m. ir yra JT Pasaulinio susitarimo ir ES ŽIB „Climate-KIC“ nariai. Šiuo metu „Wolt“ dalyvauja keliuose projektuose, pagal kuriuos padedame saugoti miškus, sodinti naujas medžių plantacijas ir tiekti atsinaujinančią energiją:

 • Kariba Forest Conservation (Kariba miškų išsaugojimas) – miškų gelbėjimas, laukinės gamtos apsauga ir gyvenimo pokyčiai Zimbabvėje.
 • Isang Forest Protection (Isang miško išsaugojimas) – Kongo baseino atogrąžų miškų ekosistemų apsauga.
 • Vichada forest restoration (Vichada miško atkūrimas) – finansavome 95 000 medžių sodinimą pagal Vichados miškų atkūrimo projektą.
 • Envira Amazon Rainforest Protection (Envira Amazonės atogrąžų miškų apsauga) – 345 hektarų atogrąžų miškų Amazonės baseine Brazilijoje apsauga ir kirtimo stabdymas. Tai atitinka maždaug 494 futbolo aikščių plotą, kuriame auga apie 257 500 medžių.
 • Mytrah Wind – netaršios, atsinaujinančios energijos ir įvairiapusės paramos teikimas indėnų bendruomenėms.
 • Salavatli Geothermal Energy (Salavatli geoterminė energija) – aprūpina Turkiją tvaria šilumine energija iš Žemės gelmių.

Bandomieji projektai, kuriais siekiama mažinti maisto išsinešti pakuočių atliekas

Visoje planetoje milijonai užsakymų kasdien supakuojami į plastikinius maišelius ar kitokias pakuotes, o dėl tokių pakuočių susidaro daugybė atliekų. Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, dauguma plastikinių pakuočių naudojamos tik vieną kartą, o perdirbama tik 16 proc. Mes visi kartu turime pakeisti šią situaciją. Jei visi sumažintume plastiko vartojimą vos 10%, bendrai galėtume išvengti beveik 50% kasmet į vandenyną patenkančių plastiko atliekų.1

Labai svarbu mažinti išsineštinio maisto atliekas, tačiau tam būtinos bendros visų susijusių šalių pastangos: teisės aktų leidėjų, restoranų, parduotuvių, tiekėjų ir pakuočių gamintojų. Keliose šalyse, kuriose veikia „Wolt“, dalyvaujame keliuose bandomuosiuose projektuose, kuriuose bandoma rasti sprendimus dėl daugkartinių pakuočių naudojimo, užstato už pakuotes sistemos diegimo ir perdirbamų pakuočių bandymų. Neseniai prie „Wolt“ komandos prisijungė pakuočių tvarkymo vadovas, kurio tikslas – padėti spręsti ir šią svarbią problemą.

„Wolt“ veiksmų ir tvarumo strategijos priemonės

Augant mūsų organizacijai, didėja ir mūsų veiklos poveikis bei galimybės keisti padėtį. 2022 m. pradžioje ėmėmės kurti pasaulinio lygio tvarų verslą, pradėjome rengti pasaulinę tvarumo strategiją ir veiksmų planą, kad visi laikytumėmės užsibrėžto tikslo.
Mes ne tik matuojame išmetamųjų teršalų kiekį, susidarantį mūsų kurjeriams-partneriams pristatant užsakymus (3 sritis), bet ir pradėjome skaičiuoti savo biurų, nuosavų ir nuomojamų transporto priemonių, komandiruočių, tiekimo grandinės veiklos ir kitų sričių „pėdsakus“, kuriuos skaičiuojame pagal ŠESD (Šiltnamio Efektą Sukeliančių Dujų) protokolą. Norime susidaryti geresnį vaizdą apie mūsų bendrą išmetamų teršalų kiekį visame pasaulyje, kad galėtume priimti pagrįstus sprendimus ir galiausiai nustatyti apčiuopiamus mažinimo tikslus ateičiai.

Svarbos vertinimas. Įgyvendinta.

Svarbos vertinimas – tai plataus masto suinteresuotųjų šalių įtraukimo veikla, kurios metu siekiama nustatyti, kokie klausimai organizacijai yra svarbiausi. Svarbūs klausimai – tai klausimai, dėl kurių organizacijos suinteresuotosios šalys (klientai, darbuotojai, tiekėjai ir bendruomenė) jaučia moralinę ir etinę atsakomybę imtis veiksmų ir dėl kurių organizacija turi galimybę daryti teigiamus pokyčius.

2022 m. birželio viduryje, atlikę ir apibendrinę daugiau nei 4000 apklausos atsakymų ir interviu, užbaigėme vykdytą svarbos vertinimą. Šio proceso metu sužinojome, kad yra 19 pagrindinių tvarumo temų, į kurias mes, kaip verslas, turime sutelkti dėmesį, įskaitant 5 pagrindines toliau nurodytas temas:

 1. Ekonominis poveikis – darbo vietų kūrimas ir verslo galimybių palaikymas vietos restoranams ir prekybininkams;
 2. Kurjeriai – užtikrinti, kad mūsų kurjeriai-partneriai galėtų naudotis verslo galimybėmis, turėtų tinkamą draudimą ir apsaugos priemones, galėtų tobulėti asmeniškai ir profesinėje srityje;
 3. Atliekos – tobulinti ir mažinti visas mūsų veiklos atliekas, įskaitant, be kita ko, išsineštinio maisto pakuotes, maisto atliekas, biuro ir IT atliekas bei kurjerių-partnerių įrangą;
 4. Išmetamųjų teršalų kiekis ir klimato kaita – suprasti ir aktyviai dirbti, kad pagerintume savo anglies dioksido išmetimo rodiklį;
 5. Ištekliai ir žaliavos – verslui vartoti tvaresnius išteklius arba mažesnį jų kiekį, pavyzdžiui, pakuočių, kurjerių-partnerių įrangos, technologijų ir kt.

Mūsų tikslas – skatinti teigiamus pokyčius, o to galime pasiekti rodydami pavyzdį, t. y. priimdami tvarius klimato sprendimus ir imdamiesi veiksmų. Suprantame, kad kol kas tik pradėjome eiti šiuo keliu, tačiau tik kartu galime žengti reikšmingesnius žingsnius šviesesnės ateities link.


1 https://www.weforum.org/impact/smart-shopping-consumers-fight-plastic-waste