Høy tilfredshet blant Wolt-budene. Les mer om hvorfor og om vår modell.

Wolt tilbyr bud en ny og mer fleksibel måte å tjene penger på. Våre bud er selvstendig næringsdrivende. Bud kan på en enkel måte tilpasse arbeidet rundt sin egen timeplan: et bud kan for eksempel logge seg på Wolt-appen nå og begynne og tjene penger. Man kan levere noen timer og så gå offline, eller bestemme seg for å ta to uker ferie uten forvarsel. De kan ha et annet arbeid, eller levere for andre selskaper, inkludert våre konkurrenter.

En slik arbeidsform kommer med utfordringer som vi er veldig bevisste på. Når man er selvstendig næringsdrivende må man selv ta seg av innbetaling av skatt, og sikre eget sikkerhetsnett som man gjerne tar for gitt som arbeidstaker. Wolt ser på hvordan vi i større grad kan styrke sikkerhetsnettet til våre bud samtidig som vi holder på fleksibiliteten som budene våre verdsetter.

Hvorfor bruker vi selvstendig næringsdrivende?

Freelancere, eller selvstendig næringsdrivende, gir en gjensidig fleksibilitet. Det hjelper oss til å sette sammen et ettertraktet tilbud for alle parter: Budene som har fleksibilitet til å jobbe når de vil, kunder som får varm mat når de ønsker og restauranter som øker salg til nye kunder. Etterspørsels-kurven har stor variasjon i løpet av dagen og gjennom alle dagene i uken. Nåværende modeller som tufter på fast ansettelse gir ikke samme nivå av fleksibilitet. Når det er sagt, er det ikke et spørsmål om fast ansettelse eller ikke for Wolt, men om fleksibilitet.

Vi har stor forståelse for at dette ikke er en måte å jobbe på som passer alle, men vi ser også at det er en etterspurt arbeidsform for veldig mange. Wolt har hatt nærmere 4000 søknader til å bli bud for Wolt, bare i Norge. Vi gjør jevnlig anonyme undersøkelser av blant annet tilfredsheten til våre bud. 76% av våre bud er tilfreds med å jobbe med Wolt og 86% vil anbefale å jobbe her til andre. 83% sier hovedgrunnen til at de liker å jobbe for Wolt er nettopp fordi de kan bestemme selv når de jobber og når de vil ha fri.

Plattformøkonomien og det digitale arbeidsmarkedet tilbyr nye og fleksible arbeidsformer, men det kommer også med utfordringer. Vi er åpne og ydmyke på at modellen vi har valgt kan styrkes på noen områder. Derfor har vi åpnet dialog med flere relevante samfunnsaktører for å videreutvikle modellen som sikrer fleksibilitet, og som samtidig skal oppretthold det sosiale sikkerhetsnettet til de som jobber med oss.

Hva tilbyr vi våre bud?

Wolt-bud tjener i snitt 175-185 kr/timen. Vi har en minimumsgaranti som sikrer at budene har et forsvarlig kommisjonsnivå når etterspørselen er lav, men kombinert med et provisjonsbasert kommisjonsnivå – som slår inn når etterspørselen overgår minimumsgarantien – gir det muligheten for budene å tjene langt mer. Vi overvåker kontinuerlig kommisjonen til budene og gjør justeringer for å sikre et godt kompensasjonsnivå – og vi ser at de fleste bud tjener mer enn minimumsgarantien.

Wolt stiller også med uniform, sikkerhetsutstyr (som hjelm) og varme/kjølebag til budene, og annet praktisk utstyr. Vi har avtaler med sykkelverksted som sikrer gode tilbud for reparasjoner.

Vi er et Nordisk selskap med norske verdier. Alle som jobber med oss skal ha det godt på jobb. Derfor ønsker vi også å ta mer ansvar for budene våre enn hva som vanligvis kreves fra et partnerskap med selvstendig næringsdrivende. Som et viktig tiltak starter Wolt med forsikring for alle bud i løpet av første kvartal i 2020. Dette betyr kort sagt at Wolt betaler ulykkes- og ansvarsforsikring for Wolt bud.

Hvor tilfreds er budene til Wolt?

Selv om det alltid vil være områder hvor vi kan forbedre oss, er de aller fleste av våre bud godt fornøyd med Wolt. Det er vi stolte av og ydmyke for. Høsten 2019 gjennomførte vi en anonym tilfredshetsundersøkelse der 92 bud i Norge deltok. Blant svarene kom det frem at hele 77% er fornøyd eller veldig fornøyd med samarbeidet med Wolt. Under 6% sier de er noe- eller svært utilfreds. 86% sier de vil anbefale andre å jobbe for Wolt (tilsvarende en score på 6, eller høyere, av 10, på hvor sannsynlig det er å anbefale Wolt til en venn)

Men hvem er budene? Og hva gjør dem fornøyde? Det kan du lese mer om her:

Hvem er Wolt budene?  – Budene våre har en snittalder på 26 år og leverer mat på fritiden.
Budene leverer  ved siden av studier, annen jobb, eller når det ellers passer dem best.

Hvor mange? – Vi har ca. 130 aktive bud i dag.

Hvor tilfredse er budene? 76% er tilfreds eller veldig tilfreds

Når vi spør hvor fornøyde budene er med å samarbeide med Wolt, ser vi at 76% er fornøyd, eller veldig fornøyd, med samarbeidet.

Hva forklarer den høye tilfredsheten? – Fleksibilitet og inntekt veier tungt

Tilbakemeldingene viser at det som veier tyngst inn på tilfredsheten, er fleksibiliteten, tilgjengeligheten – og sist men ikke minst, betalingen.

Flertallet av budene våre setter stor pris på at de selv kan bestemme når og hvor mye de jobber. Under kan du se noen av de viktigste grunnene til at budene våre liker å levere mat for Wolt.

For oss er det også viktig å vite hvorfor noen ønsker å jobbe med Wolt som partner. Kun 6,0 prosent av budene opplever at Wolt er deres eneste mulighet til å tjene penger. Det betyr at 94 prosent sier de har andre alternativer, men aktivt velger og ønsker å levere for Wolt. Det viser at den vanlige misforståelsen om at det kun er marginaliserte grupper, som ellers er ekskludert fra arbeidsmarkedet, som velger å ta denne typen jobb, ikke stemmer hos oss. Og det skal vi forsette å passe på.

Hva tjener de? –  I snitt; 180,- i timen.

I 2019 har Wolt-budene tjent ca 175-185,- kroner i timen. Den gjennomsnittlige inntekten er basert på tidspunktet budet er online – det vil si tidspunktet de er logget inn i Wolts partner-app for bud, og er klare til å levere mat.

Tjener budene nok? – Flertallet er fornøyde med inntekten

Gjennomsnittlig respons er på 3,8, på en skala fra 1 til 5, når vi spør om tilfredshets med kompensasjonen. Med andre ord, budene våre er generelt sett fornøyde med inntekten, men det er også tydelig at de ikke gjelder alle. Det tar vi på alvor.

Etter denne undersøkelsen ble gjennomført, økte vi derfor blant annet kompensasjonsnivået med 5% for. Og vi skal fortsette å følge med, og spørre våre bud.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i september 2019 og sendt til 189 bud i Norge. Det var helt anonymt og valgfritt å være med. 92 svarte – noe som tilsvarer en svarprosent på 48,7 prosent.