Dette gjør vi i Wolt for å hindre spredning av Covid-19 (koronaviruset)

Koronaviruset har ført til økte tiltak i hele verden, og vi i Wolt tar situasjonen veldig alvorlig. Vi må gjøre vårt for å hjelpe alle med å holde seg trygge og friske. I dette innlegget deler vi fortløpende informasjon om det som for tiden skjer og som påvirker oss alle. Dersom du har konkrete ideer og innspill til hvordan Wolt kan bidra ytterligere ønskes det velkommen på corona@wolt.com 16/3/2020: SE OPPDATERING OM KONTAKTLØS LEVERING SOM STANDARD PÅ ALLE LEVERINGER FRA WOLT.

Kort sagt overvåker teamene i alle de 20+ landene, inkludert Norge – og ved vårt hovedkontor i Helsinki – Covid-19 situasjonen svært nøye. Vi følger alle anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet, og følger også aktivt med myndighetene i Norge for å finne ut hvordan vi best mulig kan følge gjeldende retningslinjer, bidra og hjelpe til. 

Dette innlegget vil oppdateres jevnlig med relevant informasjon om hva vi gjør for å holde våre kunder, restauranter, bud, så vel som våre egne ansatte, trygge.

Hvilke grep og tiltak har Wolt gjort for å forhindre spredning av viruset?


Foreløpig har vi gjort følgende tiltak, men vi er forberedt på å raskt gjøre flere tiltak avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg:

OPPDATERT 16/3/2020: KONTAKTLØS LEVERING ER NÅ STANDARD FOR ALLE LEVERINGER FRA WOLT!

For å gjøre leveringen sikrest mulig for alle parter, vil maten bli levert med «kontaktløs levering» ved døren/inngangen din. Husk å følge ordrestatusen for å se når maten er blitt levert til deg!
Du har mulighet til å velge bort kontaktløs levering når du fullfører din bestilling, men vi ber alle ta hensyn å kun gjøre dette dersom du har en spesielt god grunn.

Lagt til funksjonen “kontaktløs levering” i Wolt-appen, slik det er så enkelt som mulig å få bestillingen levert ved døren eller inngangen din.

 • Dette rulles ut fortløpende i våre markeder og på de aktuelle plattformene (appene våre og på wolt.com). Utrullingen startet torsdag (12. mars).
 • Hva kan jeg gjøre? Sjekk at du har oppdatert iOS- og/eller Android-appen din for å sikre at du har denne funksjonaliteten når du bestiller.
 • Når du har siste versjon av appen, vil du få opp alternativet “kontaktløs levering” når du fullfører bestillingen din. (Valget ligger rett etter leveringsdetaljene – se illustrasjon øverst i innlegget).

Vi har informert alle bud som jobber via Wolt om anbefalingene fra WHO og FHI for å beskytte seg selv og andre mot koronaviruset. Anbefalingene inkluderer:

 • Å holde hendene rene, enten ved å vaske hendene grundig så ofte som mulig, og/eller i tillegg bruke antibakteriell håndrens.
 • Minimering av menneskelig kontakt både på restaurantene, underveis med leveringen, så vel som hos kundene. Vi implementerer også tiltak slik at bestillingene kan hentes på restaurantene uten tett og unødvendig menneskelig samhandling. Kort fortalt; minimere person-til-person kontakt så langt det lar seg gjøre.
 • Rengjøring av leverings-bagen regelmessig og nøye.
 • Å umiddelbart holde seg hjemme eller oppsøke medisinsk hjelp hvis du utvikler influensalignende eller luftveissymptomer, eller feber (over 37,8 C). WHO anbefaler i skrivende stund å holde seg hjemme til man er helt symptomfri i ihvertfall 24 timer uten bruk av feber-reduserende midler eller andre medisiner. Hvis du nyser eller hoster, skal hoste / nysing skje inn mot den øvre del av albuen. Munnbind kan benyttes, men det er svært viktig at disse benyttes i henhold til retningslinjene, og kastes på forsvarlig vis.
 • Til enhver tid følge retningslinjene fra myndighetene i Norge.

Alle Wolts ansatte i Norge har hjemmekontor inntil videre, med noen få unntak (begrenset henting av utstyr). Alle arbeidsrelaterte reiser er stoppet. Alle private reiser skal innrapporteres, og tilhørende tiltak vil iverksettes.

Vi overvåker informasjon gitt av WHO, FHI og myndighetene fortløpende og nøye.

 

Øvrige tiltak fra Wolt? 

Dette er ny og spesiell situasjon for oss. Vi har nå et eget team på over 20 personer som aktivt jobber på tvers for å sikre at vi følge alle retningslinjer og implementerer alle tiltak som kan holde befolkningen trygge. Vi vil fortsette å kommunisere åpent om de tiltak vi har tatt, de vi holder på å implementere og de vi planlegger fremover.

Bud: 

 • Vi begynner med virtuell/online onboarding av nye bud
 • Vi er svært tydelige på at hvert bud som ikke er rammet eller i risikogrupper, selv skal avgjøre om de fortsatt ønsker å levere, eller om de ønsker å holde seg hjemme. Vi i Wolt ønsker ikke at noen skal følge noe form for press for å jobbe hvis de på noen måte føler at dette er ukomfortabelt. 
 • Vi deler fortløpende oppdaterte instruksjoner og retningslinjer for å hindre smitte, for å minimere menneskelig kontakt, og for å holde seg trygge og friske.
 • «KARANTENE- OG SYKESSTØTTE TIL WOLT-BUD» (Covid-19 Partner Support Program). (Oppdatert – 18/3/2020) Dette er et støtte-program som har til hensikt å gi finansiell støtte til bud som har blitt diagnostisert med koronaviruset (Covid-19), eller som midlertidig har blitt satt i karantene av helsemyndighetene eller lege.

Restauranter: 

Vi sender ut oppdaterte instruksjoner og retningslinjer på hvordan restaurantene kan minimere menneskelig kontakt; som blant annet inkluderer:

 • Anbefaler å følge alle retningslinjer fra myndighetene når de tilbereder og pakker maten. Dersom hansker og munnbind er tilgjengelig, og alle retningslinjer for bruk av disse følges, anbefales bruk av disse. 
 • Å sette opp dedikerte hente-områder, hvor budet enkelt kan hente maten uten kontakt med andre. 
 • Å tilby antibakteriell håndrens og såpe for kunder og bud.

 

Wolts ansatte:  

 • I tillegg til hjemmekontor og forbud mot reiser, ber vi alle ansatte holde seg oppdatert på alle retningslinjer fra myndighetene. Spesielt med fokus på egen hygiene. 
 • Våre kontorer skal holdes stengt, med begrenset unntak for kun nødvendig henting av utstyr. 
 • Vi ber også vår lokale kundeservice jobbe hjemmefra. Dette kan medføre noe lenger responstid, og det ber vi om både forståelse og tålmodighet rundt. Vi skal hele tiden gjøre vårt ytterste for å sikre at vi leverer som forventet. 

 

Våre kunder: 

 • Vi gjør alt vi kan for å sikre at alle ledd i prosessen; fra tilberedning av maten, henting av maten, transporten, og levering av hele bestillingen skjer med klare instruksjoner, at alle retningslinjer til enhver tid følges, og at dette skjer etter de råd og beslutninger myndighetene setter. Vi vil gjøre alt vi kan for å forhindre ytterligere spredning Covid-19. 
 • Vi ber dere om tålmodighet i det som er en krevende periode for alle. Vi får fortiden svært mange henvendelser til vår kundeservice, samtidig som vi skal sikre at vi kan operere forsvarlig og så godt som mulig i byene våre. Det betyr at man må påberegne forsinkelser og uventede endringer med leveringene fremover.
 • Vil ønsker å gjøre vårt ytterste for å holde tjenesten vår åpen og tilgjengelig ettersom vi tror dette er et godt bidrag i til den situasjonen vi alle befinner oss i. Samtidig vil vi presisere at sikkerhet og smittevern, samt å følge alle råd fra FHI og myndighetene stiller aller høyest, og vil være de mest avgjørende faktorene i alle våre beslutninger fremover. 

 

Hvordan påvirker den nåværende situasjonen Wolt som selskap? 

Vi får mange spørsmål fra mediene om hvordan koronaviruset og tiltakene påvirker oss som selkap; eksempelvis om vi får inn flere bestillinger? Her følger noen punkter om hvordan dette påvirker som selskap nå:

 • På denne tiden av året, og som er en trend for den kategorien vi befinner oss i, ser vi generelt vekst og økt ordrevolum. Det er vanskelig å si nøyaktig hvilken og hvor stor påvirkning koronaviruset har på dette. Vi overvåker hele tiden tallen på bestillinger og markedet, men foreløpig er det for tidlig å si annet enn at vi for øyeblikket ser en økning.
 • På restaurantsiden ser vi økt interesse, og flere restauranter tar kontakt med oss og ønsker å bli en del av Wolt-porteføljen. Økningen ser vi som en naturlig konsekvens av at det er svært få som besøker restauranter nå, og at næringen ønsker å gjøre det de kan for å holde driften i gang. Her ønsker vi selvfølgelig å hjelpe til så godt vi kan. 
 • Når det gjelder bud som jobber via Wolt ser vi at det vil være færre bud som logger set på og leverer. Igjen, en forventet utvikling i lys av situasjonen vi befinner oss i. 
 • Vi vil også være helt tydelige på at bud og restauranter selv skal ha 100% anledning til å selv bestemme om de vil jobbe, holde seg hjemme, være åpne for bestillinger, eller å holde stengt. Vi respekterer fullt ut hvert bud og hver restaurants beslutning på dette. 

 

Har Wolt-bud i Norge blitt diagnostisert med Covid-19? Er det konkrete situasjoner hvor bud har spredd viruset?

I skrivende stund har vi ikke fått rapporter om at noen er diagnostisert med koronaviruset. Vi fortstetter selvfølgelig å overvåke situasjonen, og har sendt ut detaljer informasjon til alle bud om hvordan de kan sikre seg selv best mulig, i henhold til retningslinjene fra WHO, FHI og myndighetene. Vi ønsker ikke at noen på noe tidspunkt skal utsettes for unødvendige risiko, og vi er tydelige på at alle skal først og fremst skal tenke og prioritere helse og sikkerhet

I Norge vil vi være og er i dialog med aktuelle og relevante myndigheter, for å forsikre oss om at det er sikkert å levere.

 • Vi har ikke funnet informasjon om at det er noen kjente situasjoner hvor personell som jobber med levering i Norge har spredd viruset. Henting og leveringer skjer på svært kort tid, og i tillegg er interaksjonen mellom personer svært begrenset. 
 • Ifølge European Food Safety Authority (EFSA) finnes det ikke noen kjente situasjoner eller bevis på at mat har vært eller er kilde til Covid-19. 
 • Vi anbefaler på det sterkeste at alle kunder vasker hendene grundig både før og etter de har mottatt leveringen fra oss. 
 • Vår bud skal aldri være i kontakt med maten, de bruker heller aldri mer en noen få minutter i restauranten når de henter maten – de er også kun hos kunde for levering i noen få minutter, hvis det, når de leverer. 
 • Ifølge WHO: “Man kan få Covid-19 fra andre som har viruset. Sykdommen kan spre seg fra person til person gjennom små dråper fra nesen eller munnen som spres når en person med Covid-19 hoster eller puster ut. Disse dråpene lander på gjenstander og overflater rundt personen. Andre mennesker kan så bli eksponert for Covid-19 ved å berøre disse gjenstandene eller overflatene, og deretter berøre øynene, nesen eller munnen. Man kan også bli eksponert for Covid-19 hvis man puster inn dråper fra en person med Covid-19 som hoster ut, eller puster ut dråper. Dette er grunnen til at det er viktig å holde seg mer enn 1 meter fra en sykmeldt person.” Du kan lese mer om dette her: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses  

 

Kan jeg bli syk av å bestille mat fra Wolt?

Sammenliknet med de fleste møter med andre personer er det ingen ytterligere risiko for å bli smittet når du bestiller fra Wolt. Igjen anbefaler vi at man vasker hendene grundig både før og etter du mottar bestillingen din; ettersom dette er en av de beste måtene å hindre videre spredning ifølge WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public   

 

I Norge vil vi søke mest mulig kontakt fra myndighetene for å hele tiden sikre at det er trygt å fortsette med våre leveranser. 

 

I Norge har vi tatt omfattende forhåndsregler, spesielt som følge av myndighetenes innskjerpinger fra 12.mars. Hva gjør Wolt spesifikt for det norske markedet? 

 

Som nevnt i dette innlegget følger vi først og fremst utviklingen svært nøye. Vi følger de retningslinjer og anbefalinger som kommer fra myndighetene; og gjør det vi kan for å kommunisere og håndheve disse mot alle parter som er involvert med Wolt. Så skal vi fortsette med å jobbe hardt for å sikre alle parter best og tryggest mulig.

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om Wolt og koronaviruset kan du kontakte oss på corona@wolt.com.