Postup Woltu pri pomoci proti šíreniu vírusu COVID-19

Šírenie koronavírusu vedie ku zvýšeným bezpečnostným opatreniam po celom svete. Wolt pristupuje k vzniknutej situácii veľmi vážne a zodpovedne. Je v našom najväčšom záujme pomôcť ľuďom k vyššej bezpečnosti. V tomto príspevku se dozviete, ako aktuálne postupujeme. Všetky nápady a podnety na zlepšenie našich postupov smerujte prosím na adresu corona@wolt.com. Ďakujeme!

V skratke, všetky naše lokálne tímy naprieč viac ako 20 krajinami, vrátane centrály v Helsinkách, monitorujú situáciu okolo vírusu COVID-19 veľmi dôkladne. Nasledujeme všetky odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a aktívne spolupracujeme s miestnymi úradmi. Našim cieľom je nájsť tie najvhodnejšie spôsoby, akými môžeme byť v súčasnej zložitej situácii nápomocní.

Na tomto mieste nájdete aktualizované informácie o postupoch, ktorými dbáme o bezpečie našich zákazníkov, partnerských kuriérov, reštaurácií a našich zamestnancov.

Ako postupuje Wolt, aby zabránil šíreniu koronavírusu?

Naše aktuálne postupy nájdete bodovito nižšie, zároveň sme pripravení sa aktívne a urýchlene prispôsobiť podľa vývoja situácie.

 • Na Wolt sme pridali funkciu, vďaka ktorej si môžete vyžiadať bezkontaktné doručenie, čo v praxi znamená, že vám objednávku kuriér ponechá pri dverách, či pri vstupe do domu, podľa preferencií zákazníka a na základe telefonickej dohody, ktorá prebehne pred doručením. Pokiaľ máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie, bezkontaktné doručenie je nastavené predvolene. 
  • Funkciu je možné využiť od štvrtka, 12. marca na všetkých našich platformách (v apke, ako aj na webe wolt.com)
  • Jediné čo potrebujete spraviť, je reštartovať prehliadač, prípadne aktualizovať aplikáciu na najnovšiu dostupnú verziu
  • Následne je možné funkciu plne využiť, nájdete ju v aplikácii v poslednom kroku potvrdenia objednávky v časti “Spôsob odberu objednávky”
  • Pokiaľ si z nejakého dôvodu aktualizovať vašu iOS alebo Android aplikáciu na najnovšiu verziu nemôžete, pridajte, prosím, požiadavku o bezkontaktné doručenie do komentáru k danej objednávke v sekcii “Poznámky pre kuriéra”

 

Partnerskí kuriéri:

 • Našich partnerských kuriérov sme zásobili látkovými opakovane použiteľnými rúškami, preplácame im nákup dezinfekcie, rukavíc a iných hygienických prostriedkov nevyhnutných na zabezpečnie čistoty používaného vybavenia
 • Zároveň prosíme všetkých zákazníkov, ktorí zaznamenajú pohyb partnerského kuriéra bez rúška, aby túto skutočnosť nahlásili našej zákazníckej podpore
 • Taktiež ich priebežne informujeme o odporúčaniach Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ako chrániť pred koronavírusom seba aj ostatných. Konkrétne odporúčania zahŕňajú tieto preventívne opatrenia:
  • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej počas 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • Minimalizovať kontakt s ľuďmi v reštauráciách, ako aj interakciu so zákazníkom v mieste jeho sídla na nevyhnutné minimum. Aktuálne pracujeme na zavedení postupu, ktorý umožní vyzdvihnutie každej objednávky z reštaurácie bez akéhokoľvek ľudského kontaktu
  • Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú je potrebné následne zahodiť do koša
  • Pravidelne čistiť kuriérsku tašku, ktorá slúži na prenos objednávky z reštaurácie k zákazníkovi
  • V prípade výskytu akýchkoľvek príznakov podobným chrípke, problémov s dýchacími cestami, či horúčky (nad 37,8 °C), zostať doma, prípadne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby
  • Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ostať doma minimálne 24 hodín po odznení podobných symptómov bez predošlého použitia liekov na zníženie teploty, či iných liekov
  • Po navštívení rizikových lokalít ostať na 14 dní v karanténe
  • Dodržiavať akékoľvek ďalšie pokyny nariadené miestnymi orgánmi
 • Aby sme obmedzili skupinové stretnutia, zaviedli sme virtuálny nábor nových partnerských kuriérov na našu platformu, pričom celý proces v súčasnosti prebieha výlučne online
 • Kladieme dôraz na to, aby nikto z radov našich partnerských kuriérov necítil povinnosť doručovať, ak by radšej zostal doma, nakoľko Wolt nemá najmenší záujem klásť na niekoho kvoli doručovaniu tlak, či vytvárať akýkoľvek diskomfort
 • Odporúčame ďalšie, podrobnejšie inštrukcie ohľadom obmedzenia ľudského kontaktu na totálne minimum v rámci zachovania bezpečnosti

 

Partnerské reštaurácie:

 • V záujme zachovania bezpečnosti všetkých strán sme našim reštauračným partnerov nariadili povinné nosenie rúška
 • Pokiaľ partnerský kuriér, či zákazník nahlási porušenie tejto požiadavky, s okamžitou platnosťou pozastavujeme možnosť realizovať objednávky z tejto prevádzky, pričom nosenie rúška musí reštaurácia opätovne preukázať zákazníckemu servisu fotodokumentáciou
 • Takisto sme s reštauráciami vyzdieľali inštrukcie k obmedzeniu ľudského kontaktu, vrátane odporúčania baliť jedla za použitia rukavíc či poskytnutia priestoru na vykonanie hygieny, či dezinfekcie pre partnerskému kuriérovi, ako aj zákazníkovi
 • Aby sme zminimalizovali medziľudský kontakt na absolútne minimum, poprosili sme reštaurácie o zriadenie pultu, ktorý bude určený na vyzdvihnutie objednávok čakajúcich na doručenie

 

Zamestnanci Woltu:

 • Zamestnanci spoločnosti Wolt majú v čase vypublikovania tohto článku (13. 3. 2020) plošne nariadené pracovať z domu, takisto majú zakázané akékoľvek cestovanie súvisiace s prácou
 • Toto sa týka aj zákazníckej podpory, ktorej sme zabezpečili a zriadili domáce pracovné stanice, aby sme mohli udržiavať naše služby v prevádzke a aby mohli zároveň naši kolegovia z podpory ostať v bezpečí domova
 • Ak niekto v nedávnej minulosti cestoval do rizikovej oblasti, má povinnosť spoločnosť Wolt o tom informovať a následne ostať 14 dní v domácej karanténe
 • Okrem prerušenia služobných ciest zavádzame aj plošné prerušenie všetkých pracovných stretnutí
 • Zavreli sme kancelárie Woltu a momentálne tam prebiehajú iba nevyhnutné vyzdvihnutia vybavenia pre našich kuriérov

 

Zákazníci:

 • Priebežne robíme maximum pre to, aby mali všetci ľudia zapojení do procesu prípravy, doručenia a prevzatia jedla, čo najviac dostupných inštrukcií a aktuálnych údajov o tom, ako správne postupovať v rámci prevencie proti šíreniu vírusu COVID-19
 • Prosíme vás o trpezlivosť, naša zákaznícka podpora v momentálnom období pozoruje nárast objemu práce, čo môže dočasne viesť k drobnému predĺženiu našich reakčných časov
 • Celý tím usilovne pracuje na tom, aby naša služba zostala dostupná a nanajvýš bezpečná

 

Veríme, že Wolt dokáže ľuďom v zložitej situácii pomôcť. Zároveň platí, že bezpečnosť, zdravie a inštrukcie miestnych úradov sú na prvom mieste.

Aké ďalšie postupy Wolt plánuje? 

Zostavili sme tím 20 ľudí, ktorí pracujú naprieč firemnými štruktúrami a aktívne sa usilujú o zabezpečenie najvyššieho možného bezpečia. Budeme pokračovať v otvorenej a transparentnej komunikácii o našich postupoch i plánoch.

 • Aj naďalej pokračujeme v sledovaní všetkých odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie
 • Takisto sme v procese aktívneho oslovovania miestnych zdravotníckych orgánov, ktoré žiadame o konkrétne usmernenia ohľadom predmetu našej činnosti – doručovania jedla
 • V tejto veci považujeme za dôležité poznamenať, že podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) neexistuje žiadny dôkaz o prenose vírusu COVID-19 prostredníctvom potravín.

Ako vzniknutá situácia ovplyvňuje Wolt ako spoločnosť?

Sú to najmä médiá, ktoré nám v posledných dňoch veľmi často kladú otázky typu: Objednávajú si ľudia vďaka koronavírusu viac? Má koronavírus vplyv na rast vášho biznisu? Aktuálne stanoviská nájdete v niekoľkých bodoch nižšie:

 • V našom odvetví je vzhľadom na aktuálne ročné obdobie rast objemu objednávok prirodzený, pozorujeme však mierny nárast z hľadiska objemu reštaurácií.
 • Zvýšený záujem o partnerstvo s Woltom môžeme potvrdiť zo strany reštaurácií, ktorým sa momentálne snažíme podať pomocnú ruku, aby mohli udržať svoje fungovanie
 • Chceme zdôrazniť, že naši partneri zo strán kuriérov, ako aj reštaurácií, majú absolútnu slobodu v tom, či sa budú alebo nebudú podieľať na doručovaní jedla v tomto náročnom období a plne rešpektujeme osobné rozhodnutie všetkých

Bol COVID-19 diagnostikovaný u niektorého z partnerských kuriérov Woltu? Existujú prípady, keď kuriér šíril vírus?

V túto chvíľu si nie sme vedomí toho, že by bol u ktoréhokoľvek z našich partnerských kuriérov diagnostikovaný koronavírus. Takisto si nie sme vedomí existencie akýchkoľvek dôkazov o prípadoch, kedy by doručujúca osoba rozšírila vírus, pretože na infikovanie vírusom je potrebné vystaviť sa na niekoľko minút chorej osobe, čomu sa snažíme predchádzať všetkými bezpečnostnými opatreniami spomínanými vyššie.

Situáciu aj naďalej sledujeme a určite nechceme, aby ktokoľvek podstupoval zbytočné riziko. Všetky zainteresované strany žiadame, aby v prvom rade mysleli na bezpečnosť.

 • Nie sme si vedomí toho, že by existovali nejaké dôkazy o prípadoch, kedy by osoba doručujúca jedlo rozšírila vírus, pretože aby sa človek vírusom nakazil, musí byť niekoľko minút v blízkosti chorej osoby
 • Považujeme za dôležité poznamenať, že podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) neexistuje žiadny dôkaz o prenose vírusu COVID-19 prostredníctvom potravín.
 • Zákazníkom odporúčame, aby si pred a po doručení zásielky dôkladne umyli ruky
 • Naši partnerskí kuriéri sa jedla nedotýkajú a počas vyzdvihnutia zvyčajne nestrávia v reštaurácii viac ako niekoľko minút, rovnako tak odovzdávaním jedla zákazníkovi nestrávia viac ako niekoľko sekúnd.

 

Môžem ochorieť kvôli doručeniu jedla cez Wolt?

V porovnaní s akýmkoľvek iným krátkym stretnutím s cudzím človekom, pri objednávaní jedla z Woltu neexistuje žiadne ďalšie riziko, že by sa človek nakazil práve počas preberania objednávky z Woltu. Odporúčame si umyť ruky pred a po doručení zásielky, ide sa o najlepší spôsob, ako seba a ostatných chrániť pred vírusom; a to podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. 

 • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie: “ľudia môžu chytiť COVID-19 od ostatných, ktorí majú vírus. Choroba sa môže preniesť z človeka na iného človeka prostredníctvom malých kvapiek z nosa alebo úst, ktoré sa šíria počas toho, ako osoba postihnutá vírusom COVID-19 kašle alebo vydychuje. Tieto kvapôčky dopadajú na predmety a povrchy okolo osoby. Iní ľudia potom môžu chytiť COVID-19 kontaktom s týmito predmetmi alebo povrchmi, či dotykom očí, nosa alebo úst. Ľudia tiež môžu chytiť COVID-19, ak vdýchnu kvapky od osoby postihnutej vírusom COVID-19, ktorá kašle alebo kvapky vydychuje. Preto je dôležité zostať vo vzdialenosti väčšej ako 1 meter od chorej osoby.” Viac sa môžete dočítať na webových stránkach WHO: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

V prípade ďalších otázok ohľadom aktivít Woltu prosím kontaktujte corona@wolt.com.