Nu kan du ge dricks till kurirpartnern direkt i appen

Vi får ofta frågan om det är möjligt att ge dricks till våra kurirpartners. Nu finns den möjligheten! Vi har nu lagt till en funktion där du enkelt kan ge dricks när du lägger en beställning.

Välj först ”Dricks till kurirparter” och därefter väljer du belopp. Enkelt! 100% av det belopp du väljer att ge i dricks går direkt till kurirpartnern. 

Det finns olika bidragande faktorer till varför vi väljer att införa möjligheten att ge dricks. Självklart har våra kurirpartners efterfrågat funktionen och detta innebär en ytterligare möjlighet till ökad ersättning för dem. Flera kunder har också efterfrågat detta eftersom de uppskattar arbetet våra kurirpartners gör. 

I den funktion vi nu lanserat, där hen väljer att ge dricks vid beställningsförfarandet, ser inte kurirpartnern om det är dricks pålagd förrän hela leveransen är genomförd och kunden vet inte heller vem som kommer sköta leveransen. Med andra ord uppstår ingen press från något håll utan förhoppningsvis kommer det kännas naturligt för båda parter.