Novus-undersökning visar att Wolts kurirpartners föredrar flexibilitet framför anställning

Vi på Wolt tar kurirnöjdhet väldigt seriöst. Som plattform är vi beroende av att alla parter – restauranger och butiker, kunder samt kurirer – är nöjda med oss. Därför genomför vi undersökningar varje kvartal för att ha ett finger på pulsen och lära oss vad vi behöver förbättra för att se till att våra kurirpartners är nöjda.

Ett område som är omdiskuterat är formen för uppdragen via vår plattform – ska kurirer vara anställda direkt av Wolt eller fortsätta vara självständiga som egenföretagare. För oss har kurirpartnernas egna uppfattning alltid varit tydlig – en klar majoritet föredrar flexibiliteten som plattformsarbete innebär.

För att få en ännu djupare förståelse för varför kurirpartnerna anser detta, har vi tagit hjälp av ett analys- och undersökningsföretag (Novus) för att genomföra en extern studie av kurirpartnernas åsikter. I detta blogginlägg delar vi med oss av ett antal slutsatser från den undersökningen som genomfördes i maj 2022, tillsammans med undersökningsrapporten i sin helhet.

Nyckelresultat

  • Tre av fyra (74%) är ganska eller mycket nöjda med partnerskapet med Wolt.
  • Två av tre (64%) är ganska eller mycket nöjda med ersättningen.
  • Tre av fyra (75%) bland dem som fortfarande levererar via Wolts plattform tar inte emot någon form av bidrag.
  • Bland dem som fortfarande levererar via Wolts plattform värderar tre av fyra (76%) främst friheten som följer med att vara egenföretagare och egenanställd, mot att vara anställd.

En majoritet av kurirerna föredrar flexibilitet
Precis vad som stöds i våra egna kvartalsvisa undersökningar, är den generella nöjdheten bland kurirerna hög. Tre av fyra (74%) är ganska eller mycket nöjda med partnerskapet med Wolt, där flexibiliteten med att ta uppdrag via en plattform den utmärkande faktorn. Hos Wolt anammar vi den flexibiliteten fullt ut – det är helt upp till kurirpartnerna själva när och hur länge de är tillgängliga för uppdrag, samt vilka uppdrag de väljer att acceptera eller neka. Det gör att man kan anpassa uppdragen till att passa med sina livsbehov för stunden.

En stor del (62%) av kurirpartners har andra sysselsättningar och en majoritet av kurirerna med annan sysselsättning eller bidrag får mindre än hälften av sin totala inkomst från Wolt. Detta är en anledning till att flexibiliteten är så viktig och det är också den flexibiliteten som är det första som försvinner om uppdragsformen skulle ändras till en renodlad anställningsform.

Anställning vs. egenföretagande ur ett kurirperspektiv
Gigekonomins flexibla uppdragsmodell kritiseras ofta för att endast vara ett sätt att undvika anställning för plattformarnas egna vinnings skull. Faktum är att när plattformsarbete introducerades, fyllde det behovet för flexibla, lättillgängliga arbetsmöjligheter med låga trösklar, vilket i sin tur gjorde att uppdragstagare kunde planera sin tid helt efter egna förutsättningar.

Med en uppvägning av alla för- och nackdelar för de olika uppdragsformerna, föredrar en majoritet (58%) av kurirpartners att arbeta med Wolt som egenföretagare eller frilansande partners, snarare än att vara anställda med fast månadslön (25%).

Dock säger detta inte att dessa personer aldrig skulle vilja ha en anställning med fast månadslön. Antagligen handlar det mer om i vilken fas i livet man är i eller vilka behov och förutsättningar man har just nu, som påverkar hur man ser på partnerskap. Därför är det viktigt att de olika alternativen värnas på arbetsmarknaden.

Resultaten i Sverige speglas av kurirer i Norden och övriga Europa
Undersökningsresultaten i Sverige speglar motsvarande åsikter i de andra nordiska länderna, samt i en europeisk undersökning där fler än 16 000 kurirer deltog och som arbetar för en rad olika plattformar.

I undersökningen från Copenhagen Economics svarar nästan 70% att man inte vill ge upp sin flexibilitet för schemalagda timmar, även om det hypotetiskt sett skulle innebära 15% högre inkomst. (Faktum är att just inkomsten tenderar att minska totalt sett i en anställningsmodell jämfört med en flexibel partnermodell).

En bra inkörsport till ekonomisk och social inkludering
En stor del av kurirpartnerna har kommit till Sverige från andra länder (89%). Många är högutbildade eller studerande (60%). Samtidigt har Sverige en av världens mest avancerade arbetsmarknader med höga trösklar kombinerat med en låg andel enkla jobb. Eftersom Wolt inte kräver att man talar det lokala språket flytande utan grundläggande engelska räcker, blir uppdrag via vår plattform ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden. I den svenska Novus-undersökningen framgår att 68% av respondenterna instämmer helt eller delvis i att ens arbete som kurirpartner via Wolt gör det lättare att söka och få andra jobb i framtiden.

Vi på Wolt vill vara en integrationsmotor och ser detta som en möjlighet att erbjuda en möjlighet till inkomst via en sysselsättning med låga trösklar. Vi verkar för att de som samarbetar med oss ska ta sig vidare i arbetslivet genom att erbjuda tillgång till t.ex. nätverk och språkutbildning – vi har tidigare anordnat mentorskapsprogram med Nema Problema samt språkutbildningar tillsammans med Lingio (läs mer här).

Undersökningsmetod:
Undersökningen genomfördes under maj 2022, där 2154 kurirpartners som gjort minst en leverans under år 2021 bjöds in att deltaga. Antalet genomförda intervjuer uppgick till 355 st, vilket ger en svarsfrekvens bland de sökta personerna på 16,5%.

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer. Wolt tillhandahöll urvalet. Novus skickade ut ett mejl med en länk till undersökningen till samtliga i urvalet.