Promotivna akcija “Naruči iz odabranih restorana i osvoji Wolt kredite!”

ZAHVALJUJEMO SVIM SUDIONICIMA KAMPANJE „NARUČI IZ ODABRANIH RESTORANA I OSVOJI WOLT KREDITE“.

Odabrano je 5 korisnika s najvećim brojem narudžbi iz restorana koji su sudjelovali u akciji. Dobitnicima će Wolt krediti biti dodani na Wolt račun i poslana poruka obavijesti.

Dobitnici:
1. Marin Novak – HRK700
2. Karla Hrvoić – HRK500
3. Luka Žabić – HRK300
4. Marija Tunjić – HRK200
5. Ivan Klasic – HRK100

Opći uvjeti i pravila promotivne akcije “Naruči iz odabranih restorana i osvoji Wolt kredite!”

 1. Opće odredbe

  1.1. Organizator promotivne akcije  (dalje u tekstu: „Akcija“) je društvo Wolt Zagreb d.o.o., s registriranim sjedištem u Zagrebu, Metalčeva 5, OIB: 25531986377 (dalje u tekstu: „Organizator“).

  1.2. Ovi Opći uvjeti i pravila (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) bit će objavljeni na službenom blogu Organizatora

  1.3. Za sudjelovanje u Akciji nije potrebno izvršiti posebnu prijavu ili registraciju.
 2. Trajanje i svrha promotivne akcije

  2.1. Svrha Akcije je promocija usluga koje pruža Organizator korisnicima aplikacije „Wolt“ (dalje u tekstu: „Korisnici“).

  2.2 Akcija traje od 06.04.2021 do 06.05.2021 dalje u tekstu: „Promotivno razdoblje“).
 3. Način promocije

  3.1. Organizator će u promotivnom razdoblju, preko svih sredstava komunikacije na koje se odluči, promovirati usluge koje pruža korisnicima.

  3.2. U sklopu Akcije, Organizator će dijeliti „Wolt nagrade“ Korisnicima (dalje u tekstu: „Wolt krediti“).

  3.3. Pravo na Wolt kredite ostvarit će oni Korisnici koji u promotivnom razdoblju ostvare najveći broj narudžbi iz restorana označenih u članku 4. ovih Općih uvjeta.

  3.4. Organizator će u promotivnom razdoblju bilježiti broj narudžbi Korisnika iz restorana označenih u članku 4. ovih Općih uvjeta.

  3.5. Po završetku promotivnog razdoblja, Organizator će, sukladno broju pojedinačnih narudžbi koje su uspješno izvršene, napraviti listu Korisnika poredavši ih od Korisnika s najvećim brojem narudžbi do Korisnika s najmanjim brojem narudžbi (dalje u tekstu: „Lista“). Korisnici koji na Listi budu uvršteni na prvih 5 mjesta, ostvaruju pravo na Wolt kredite u iznosima od HRK700 za prvo mjesto, HRK500 za drugo mjesto, HRK300 za treće mjesto, HRK200 za četvrto mjesto, HRK100 za peto mjesto.

  3.6. Ako više Korisnika u promotivnom razdoblju ostvari jednak broj narudžbi, rangiranje Korisnika s istim brojem narudžbi izvršit će se na način da će više mjesto na Listi biti dodijeljeno onom Korisniku koji je  u promotivnom razdoblju postigao višu ukupnu vrijednost uspješnih narudžbi.
 4. Pravo na sudjelovanje i način sudjelovanja

  4.1. Pravo sudjelovanja imaju svi Korisnici.

  4.2. Korisnici svoje pravo na sudjelovanje mogu ostvariti na način da u promotivnom razdoblju naruče proizvode iz restorana koji se nalaze u ponudi unutar aplikacije „Wolt“ pod naslovom Naruči iz odabranih restorana i osvoji Wolt kredite

  4.3. Korisnici koji u promotivnom razdoblju naručuju iz restorana navedenih u točki IV. ovog članaka Općih uvjeta, u promotivnoj akciji sudjeluju automatski.

  4.4 Restorani koji sudjeluju u Akciji su:

Mrvica Grill Branimirac
Lobby
Trattoria Bar45
Pizza-boo
Kebab Maksimir
Il Mondo
Food2Go
Casper Grill
Burger Bar Astoria
Brokenships Bistro
Gastro bar “Mali, ali”
Pivnica Mali Medo
Wasabi food
Restoran Butler
Butik Torti – Rapska ulica
Torterie Macaron – Point
Pommmodoro Caffe & Pizza Bar
Tri Fenjera
Pivnica Medvedgrad – Samoborska
Bakine savijače
Bistro Bar Beštek
Pizzeria & Grill Zip
Togo Grill
Kokopeli
bio&bio café Oktogon
Pelati
Famoso Food
Princ Food
Slastičarnica Meli
Burger hub
Pizzeria Avalon
Noble sushi bar
Chopstix Panasian food & Sushi bar
Dubravkin put
Pierre
Restoran Zvomat – Horvatovac
Dida Marijan
Biberon Food Bar
Zoom
Familia Dubrava
Salate&Co
Francuska priča
Slastičarnica Krokant
Grill & Pizza Jarun
Brunch to Go – Centar
Pikito Kebab Dubrava
Brunch to Go – Maksimir
Kutak za klopicu
Layali
Zora CAKE


 • 5. Proglašenje Korisnika s najvećim brojem narudžbi i preuzimanje Wolt kredita

  5.1. Po završetku Akcije, Organizator će javno objaviti imena i prezimena Korisnika koji su ostvarili najveće brojeve narudžbi na sredstvima komunikacije koja sam odabere.

  5.2. Nakon objave rezultata Akcije, Wolt krediti će biti automatski dodani na korisnički račun Korisnika.

  6. Prava intelektualnog vlasništva

  6.1. Organizator pridržava sva prava intelektualnog vlasništva koja mu, u skladu sa zakonom, pripadaju na osnovu organizacije ove Akcije.

  7. Obrada osobnih podataka

  7.1. Organizator, kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke Korisnika u svrhu provedbe Akcije: ime i prezime, e-pošta kojom je korisnik prijavljen na Wolt (dalje u tekstu: „Osobni podaci“). Organizator obrađuje i druge osobne podatke Korisnika sukladno Uvjetima poslovanja za korisnike objavljenim na mrežnim stranicama Organizatora.

  7.2. Organizator će javno objaviti imena i prezimena Korisnika koji su ostvarili pravo na Wolt kredite uz objavu broja narudžbi koje su ostvarili u promotivnom razdoblju u okviru Akcije. Organizator neće objaviti druge osobne podatke Korisnika.

  7.3. Pravna osnova za obradu Osobnih podataka u okviru Akcije je legitimni interes Organizatora da promiče svoje usluge, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  7.4. Osobni podaci Korisnika mogu biti dostupni sljedećim kategorijama primatelja za uporabu u svrhu provedbe ove Akcije:
 • povezanim društvima Organizatora koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Organizator će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);
 • izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije ili dostavne službe i sl.);
 • nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.

  7.5. Organizator će čuvati osobne podatke Korisnika u svrhu organizacije ove Akcije najduže u trajanju od 15 dana od završetka Akcije, ili duže ako tako zahtijeva primjenjivi zakon ili su navedeni podaci potrebni u sudskom ili drugom sličnom postupku..

  7.6. Prava koja Korisnici imaju u vezi obrade njihovih osobnih podataka, kao i način podnošenja prigovora te dodatne informacije o obradi koje nisu uređene Općim uvjetima, uređene su Uvjetima poslovanja za korisnike dostupnim na web stranicama Organizatora: https://wolt.com/hr/terms.