Postup Woltu v pomoci proti šíření viru Covid-19

Šíření koronaviru vede ke zvýšeným bezpečnostním opatřením po celém světě. Wolt přistupuje ke vzniklé situaci velmi vážně a zodpovědně. Je v našem největším zájmu pomoci lidem k vyšší bezpečnosti. V tomto příspěvku se dozvíte, jak aktuálně postupujeme. Veškeré nápady a podněty na zlepšení našich postupů prosím směřujte na adresu corona@wolt.com. Děkujeme!

Všechny naše lokální týmy napříč více než 20 zeměmi, včetně centrály v Helsinkách, monitorují situaci kolem viru Covid-19 velmi důkladně. Následujeme veškerá doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a aktivně spolupracujeme s místními úřady. Naším cílem je najít ty nejvhodnější způsoby, jimiž můžeme být ve stávající složité situaci nápomocni.

Na tomto místě najdete aktualizované informace o postupech, kterými dbáme o bezpečí našich zákazníků, partnerských restaurací, kurýrů a našich zaměstnanců.

Jak postupuje Wolt, aby zamezil šíření koronaviru?

Naše aktuální postupy najdete v odrážkách níže, zároveň jsme připraveni se aktivně a urychleně přizpůsobit podle potřeb.

Přidání možnosti bezkontaktního doručení do aplikace Wolt. Doručení proběhne automaticky ke dveřím nebo ke vchodu, abychom minimalizovali lidský kontakt.

 • Tato možnost je dostupná v nejnovější verzi aplikace a na webu, počínaje čtvrtkem (12. března).
 • Prosím, aktualizujte vaši iOS nebo Android aplikaci na nejnovější, pokud chcete možnost bezkontaktního doručení využít.
 • Možnost bezkontaktního doručení najdete v sekci platby při dokončení objednávky. Vypínejte ji prosím jen tehdy, pokud to bue opravdu nezbytně nutné.
 • Pokud si nemůžete aktualizovat vaši iOS nebo Android aplikaci na nejnovější verzi, zadejte prosím požadavek na bezkontaktní doručení do komentáře k dané objednávce.

Všechny partnerské kurýry průběžně informujeme o doporučeních Světové zdravotnické organizace, konkrétně jak chránit sebe a ostatní před koronavirem. Mezi tato doporučení patří:

 • Důkladné mytí rukou, nebo užívání ručního sanitizeru (dezinfekce).
 • Minimalizování lidského kontaktu, jak v partnerských restauracích, tak v interakci se zákazníky. Aktuálně pracujeme na zavedení postupu, který umožní vyzvednutí každé objednávky z restaurace bez jakéhokoli lidského kontaktu.
 • Pravidelné čištění kurýrského vybavení.
 • Setrvání v domácnosti při jakýchkoli symptomech chřipkového onemocnění, dýchacích potíží, nebo zvýšené teploty (nad 37,8° C). Světová zdravotnická organizace doporučuje setrvání v domácnosti, dokud osoba nevykazuje žádné symptomy po dobu delší než 24 hodin bez využití jakýchkoliv léčiv. Při kašli nebo kýchnutí by měla osoba využít kapesník na jedno použití, nebo kašlat/kýchat do oblasti předloktí, nikoli do dlaní. 
 • Následovat veškeré doporučené postupy místních úřadů.

Služební cesty zaměstnanců Woltu byly zrušeny nebo odloženy. Jakékoli cestování ve volném čase musí podléhat nařízením místních úřadů.

Průběžně monitorujeme doporučení Světové zdravotnické organizace.

Jaké další postupy Wolt plánuje? 

Sestavili jsme tým 20 lidí, kteří pracují napříč firemními strukturami a aktivně usilují o zajištění nejvyššího možného bezpečí. Budeme pokračovat v otevřené a transparentní komunikaci o našich postupech i plánech.

Partnerští kurýři:

 • Pracujeme na ryze virtuálním nabírání nových partnerských kurýrů na naši platformu, abychom omezili skupinové schůzky.
 • Klademe důraz na to, aby nikdo z řad našich partnerských kurýrů necítil povinnost doručovat, pokud by raději zůstal doma. Wolt nemá nejmenší zájem klást na nikoho tlak, nebo vytvářet jakýkoli diskomfort kvůli doručování.
 • Další, podrobnější instrukce ohledně omezení lidského kontaktu a zachování bezpečnosti.

Partnerské restaurace:

Sdílet instrukce k omezení lidského kontaktu, včetně:

 • Doporučeného balení jídla za použití roušky a rukavic, pokud je to možné
 • Vytvoření místa pro vyzvednutí objednávek s doručením, kde je může partnerský kurýr vyzvednout bez jakéhokoli lidského kontaktu
 • Dostupné dezinfekce pro zákazníky a partnerské kurýry.

Zaměstnanci Woltu:

 • Kromě přerušení služebních cest zavádíme i plošné přerušení veškerých osobních schůzek.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou vedeni k práci z domu. 
 • Aktuálně pracujeme na sestavení domácích pracovních stanic pro naši skvělou zákaznickou podporu, aby mohli pracovat z domu také. To může dočasně vést k drobnému prodloužení našich reakčních časů. Tímto bychom vás rádi poprosili o trpělivost, jelikož se tak děje v zájmu zachování bezpečí našich kolegyň a kolegů.

Zákazníci:

 • Průběžně děláme maximum pro to, aby měli všichni lidé zapojení do procesu tvoření, doručení a převzetí jídla, co nejvíce dostupných instrukcí a aktuálních údajů o tom, jak správně postupovat v prevenci proti šíření viru Covid-19.
 • Prosíme vás o trpělivost, naší zákaznické podpoře narůstá objem práce, zatímco ve stejný čas usilovně pracujeme na sestavení domácích pracovních stanic, které umožní našim kolegyním a kolegům práci z domu.
 • Celý tým usilovně pracuje tak, aby naše služba zůstala dostupná, protože věříme, že můžeme pomáhat lidem ve složité situaci. Zároveň platí, že bezpečnost, zdraví a instrukce místních úřadů jsou na prvním místě.

Jak vzniklá situace ovlivňuje Wolt jako společnost?

Zejména média nám v posledních dnech velmi často kladou otázky typu: Objednávají si lidé díky koronaviru více? Má koronavir vliv na růst vašeho byznysu? Aktuální stanoviska najdete v několika bodech níže:

 • V našem odvětví je pro aktuální roční období růst objemu objednávek přirozený. Aktuálně nelze přesně atribuovat růst, nebo jeho míru, vlivu koronaviru. Budeme pokračovat v monitorování a vyhodnocování počtu objednávek, nicméně je ještě příliš brzy na vynášení jednoznačných závěrů.
 • Zvýšený zájem o partnerství s Woltem můžeme potvrdit ze strany restaurací. Považujeme to za přirozené, vzhledem k tomu, že lidé aktuálně do restaurací chodí méně, i vzhledem k novému vládnímu nařízení o upravené otevírací době.
 • Zároveň očekáváme, že počty aktivních partnerských kurýrů budou mít výhledově klesající tendenci.
 • Zároveň chceme zdůraznit, že naši partneři ze stran kurýrů i restaurací mají naprostou svobodu v tom, jestli se budou nebo nebudou podílet na doručování jídla. Plně respektujeme osobní rozhodnutí všech.

Byl Covid-19 diagnostikován u nějakého z partnerských kurýrů? Existují případy, kdy kurýr šířil virus?

V tuto chvíli si nejsme vědomi toho, že by byl u jakéhokoliv z našich partnerských kurýrů diagnostikován koronavirus. I nadále sledujeme situaci, také jsme našim partnerským kurýrům zaslali podrobné informace o tom, jak zůstat v bezpečí podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Nechceme, aby kdokoliv podstupoval zbytečná rizika, a žádáme, aby každý v první řadě myslel na bezpečnost.

V Dánsku vedeme úzký dialog s Dánským úřadem pro podnikání a Dánskou veterinární a potravinovou správou pod Ministerstvem životního prostředí a potravin. Ujistili nás, že je bezpečné pokračovat v doručeních.

 • Nejsme si vědomi toho, že by existovaly nějaké důkazy o případech, kdy by doručující osoba rozšířila virus, protože k nakažení viru je zapotřebí expozice několika minut nemocné osobě.
 • Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) neexistuje důkaz, že jídlo je zdrojem nebo zdrojem přenosu přípravku Covid-19.
 • Doporučujeme také, aby si zákazníci před a po doručení zásilky důkladně umyli ruce.
 • Naši partnerští kurýři se nedotýkají jídla a během vyzvednutí obvykle nestráví v restauraci více než několik minut, stejně tak jako o nic více než několik sekund při samotném doručení zákazníkovi.
 • Podle Světové zdravotnické organizace: „lidé mohou chytit Covid-19 od ostatních, kteří mají virus. Nemoc se může šířit z člověka na člověka prostřednictvím malých kapek z nosu nebo úst, které se šíří, když osoba s Covid-19 kašle nebo vydechuje. Tyto kapičky dopadají na předměty a povrchy kolem osoby. Jiní lidé potom chytí Covid-19 dotykem těchto předmětů nebo povrchů, poté dotykem očí, nosu nebo úst. Lidé také mohou chytit Covid-19, pokud vdechnou kapky od osoby s Covid-19, která vykašlává nebo kapky vydechuje. Proto je důležité zůstat ve vzdálenosti větší než 1 metr od nemocné osoby. “ Více se můžete dočíst na webových stránkách WHO: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Můžu onemocnět kvůli doručení jídla přes Wolt?  

Ve porovnání s jakýmkoliv krátkým setkáním s jiným člověkem neexistuje žádné další riziko, že by se člověk nakazil přes objednání jídla z Woltu. Doporučujeme si umýt ruce před a po doručení zásilky, jedná se o nejlepší způsob, jak sebe a ostatní chránit před virem; a to podle doporučení Světové zdravotnické organizace. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

V Dánsku vedeme úzký dialog s Dánským úřadem pro podnikání a Dánskou veterinární a potravinovou správou pod Ministerstvem životního prostředí a potravin. Ujistili nás, že je bezpečné pokračovat v doručeních.

Dánsko přijalo seriózní opatření a od 11. Března uzavřelo zemi. Jaké aktivity v rámci toho podniká v Dánsku Wolt?

Co přesně znamená uzavření země pro doručovací společnost? Zatím ještě nemáme všechny potřebné detaily, a proto jsme v neustálé diskuzi s místními úřady, abychom zjistili, jak můžeme městům nejlépe pomoci. Mezitím přijímáme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí. Zatím se jedná o následující:

 • Jsme v úzkém kontaktu s Dánským úřadem pro podnikání a Dánskou veterinární a potravinovou správou pod Ministerstvem životního prostředí a potravin. Ujistili nás, že je bezpečné pokračovat v doručeních.
 • Oslovujeme všechny zákazníky, kurýry a restaurace, abychom vysvětlili, jak minimalizovat lidské interakce během vyzvednutí a doručení.
 • Zavřeli jsme kanceláře Woltu a umožňujeme pouze vyzvednutí vybavení pro naše kurýry.
 • Zřizujeme vzdálené zákaznické servisní stanice, abychom mohli udržovat naše služby v provozu.
 • Připravujeme se na to, že další země vč. České republiky budou následovat a zřídili jsme interní Corona bezpečnostní tým, který bude poskytovat pomoc všem zemím, kterých se podobná nařízení budou týkat.

V případě dalších otázek ohledně aktivit Woltu prosím kontaktujte corona@wolt.com.

 •