Výdělky partnerských kurýrů zůstávají stejné. Jak došlo k nedorozumění?

Hezký den z Woltu 👋

Rádi bychom se vyjádřili ke zprávám, které jste mohli zaznamenat v souvislosti s obavami partnerských kurýrů. 

Faktem je, že průměrný hodinový výdělek je dnes na stejné úrovni jako před změnou modelu odměňování.

I vzhledem ke zpětné vazbě však uznáváme, že jsme změny mohli komunikovat lépe. Vyplývá to z reakce některých partnerských kurýrů v médiích. Na zpětné vazbě nám záleží a rádi využijeme příležitosti k dialogu a vyjasnění nedorozumění. Se zástupci aktivních kurýrů jsme se domluvili na setkání (v úterý 7. února).

Věříme, že díky změně modelu odměňování budou příjmy spravedlivější, a to si budeme moct společně vysvětlit na naplánované schůzce a v následujících týdnech.

Chápeme frustraci nespokojené skupiny kurýrů, jejich reakci považujeme z velké části za nedorozumění z důvodu příliš obecné komunikace z naší strany, ale také jako předčasné hodnocení nového modelu odměňování, jelikož průměrný hodinový výdělek je dnes na stejné úrovni jako před změnou.

Ve dnech po spuštění nového modelu jsme zaznamenali dočasný pokles průměrného hodinového výdělku kvůli mimořádně velkému počtu partnerských kurýrů, kteří chtěli nový model vyzkoušet. Od té doby se situace ustálila a jak vidíme, naše data jsou opět v normálu – respektive je průměrný hodinový výdělek obou modelů srovnatelný.

V České republice spolupracujeme přibližně se sedmi tisíci partnerskými kurýry a od mnoha z nich dostáváme pozitivní odezvu na změny v doručování, někteří se nám i sami ozývají s vyjádřením podpory. Neevidujeme zvýšený zájem o ukončení spolupráce (spíše naopak), ani s nikým z nespokojených kurýrů spolupráci neukončujeme.

Respektujeme právo kohokoli vyjádřit svůj názor a nikdy bychom nikomu nedeaktivovali profil kurýra kvůli jeho zapojení do protestu proti Woltu. Účty mohou být deaktivovány pouze v případě, že někdo poruší jasně definovaná pravidla uvedená v našich smlouvách – jedná se o běžný postup, který platí nyní a platil i historicky.

Vnímáme, že někteří kurýrní partneři mohou mít v této době obavy ze změny svých příjmů. Budeme s partnerskými kurýry i nadále komunikovat a odpovídat na jejich případné dotazy. Je pro nás důležité, aby byli spokojení s podmínkami, které ve Woltu mají. 

Děkujeme vám za přečtení, ochotu naslouchat oběma stranám, i důvěru, kterou v nás dlouhodobě máte. Děláme vše pro to, abychom si ji zasloužili. 

Tým Wolt 💙