Debat om platformsøkonomi: Husk dem, det hele handler om – kurérerne!

Platformsvirksomheder bliver i stigende grad et diskussionsemne i medierne, fordi de benytter sig af selvstændige der leverer mad, gør rent eller lejer deres ekspertise ud. Forretningsmodellen giver nemlig folk en ny og mere fleksibel måde at tjene penge på. Den den bliver kritiseret for ikke at give selvstændige det sikkerhedsnet, vi kender fra traditionelle ansættelser på det danske arbejdsmarked.

Wolt er en platformsvirksomhed. Og vi både forstår og lytter til den kritik, der er af de forudsætninger, vi er underlagt som platform – og vi arbejder med at ændre dem (læs mere her)

Lad os starte med at slå én ting helt fast; Hos Wolt ønsker vi at sikre de bedst mulige forhold for vores kurérpartnere. Derfor har vi gennem det sidste halvandet år været i dialog med flere interessenter omkring dette. Interessenter, som er vigtige spillere i definitionen og udformningen af fremtidens arbejdsmarked. Den primære aktør her er selvfølgelig Fagforeningen 3F. Dem er vi i god dialog med om, hvordan modellen virker og hvad der eventuelt kan forbedres. Men i dækningen i medierne og i møderne med interessenterne er der en vigtig stemme, som nogle gange bliver glemt – nemlig, kurérpartnernes. Hvad mener de egentlig selv om arbejdet som kurér?

Det spørger vi dem om hver tredje måned i en omfattende undersøgelse, der har til formål at tage temperaturen på vores kurérpartneres tilfredshed. Og ikke mindst, hvor de synes der plads til forbedringer.

Der er høj generel tilfredshed blandt Wolts kurérpartnere
I vores tilfredshedsundersøgelse beder vi kurérpartnerne om at vurdere deres generelle tilfredshed med partnerskabet på en skala fra et til fem. Her er gennemsnittet blandt Wolts kurérpartnere i denne survey 4,29 point ud af 5. Det indikerer en høj generel tilfredshed. Det er vi naturligvis glade for.

Fleksibiliteten ved vores forretningsmodel er det parameter, der fortsat vægter højst i kurérpartnernes tilfredshed. et viser, at vi tilbyder en arbejdsform, som traditionelt arbejde har svært ved at matche. I midten af andet halvår af 2020 svarede hele 82,8 % af kurérpartnere, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at levere på Wolt-platformen. Årsagen? De kan selv kan bestemme, hvornår de arbejder, hvilke ordrer de tager, og hvornår de holder fri.

Fleksibilitet skal fortsat vægtes højst
Gennem alle tilfredshedsundersøgelser foretaget i år, har Wolt kurérpartnerne konsekvent peget på “fleksibilitet” som både den vigtigste faktor for dem. Ligesom det er det område af partnerskabet, de er allermest tilfredse med.

Vores kurérpartnere lægger altså høj værdi i at være deres egne chefer og i frit at kunne bestemme, hvornår og hvordan de skal arbejde.

I Wolt er vi altid åbne for dialog omkring, hvordan vi kan forbedre os. Men, som det fremgår af disse udsagn, er det ekstremt vigtigt for os at bibeholde de fleksible, uafhængige elementer, som vores kurerer værdsætter højt og vælger os til på baggrund af.

Der er stadig plads til forbedring
I undersøgelsen er kurérpartnere bedt om at forholde sig til 16 forskellige områder af partnerskabet med Wolt og give dem point efter tilfredshed på en skala fra ét til fem.
Selvom ingen af de 16 områder har et gennemsnit på under tre, er vi klar over, at der er plads til forbedring.

Vi læser nemlig al den feedback kurérpartnerne deler som kommentarer til undersøgelsen eller i deres app. Aktuelt giver det anledning til at kigge nærmere på to områder; ventetider hos restauranter og beregning af ordre-distancer i partnerappen. Disse to faktorer skaber frustration hos flere af kurérpartenere, da de tjener mere, jo flere ordrer de leverer. Derfor kan en længere distance end beregnet eller ventetid hos restauranten gå ud over kurérpartnerens tid og indtjening. Generelt set har der dog været en stigning på den gennemsnitlige stigning på ca. 10 % det seneste år. Men den skal endnu højere op!

I denne situation gør vi i Wolt, som vi altid har gjort, når der kommer vigtig feedback; vi finder nye løsninger sammen med vores globale teams af udviklere. Det er i alles interesse at optimere platformen til kurérpartnerne. Stopper vi med at forbedre os, stopper vi med at være Wolt!

Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i september 2020 blandt 2300 aktive kurérpartnere i Danmark. Den var både anonym og valgfri. 595 svarede – hvilket svarer til et responsrate på 25,8 procent. Vi har i alt modtaget 6.883 besvarelser fra i alt 23 lande. Besvarelserne følger samme mønster på tværs af landene.