Wolt toetab Ukraina inimesi

Annetame 1 500 000 eurot humanitaarabiks

Venemaa valitsuse tegevus Ukrainas kurvastab meid sügavalt. See on selgelt vastuolus rahvusvahelise õigusega ja nende väärtuste vastu, mille eest Wolt ettevõttena seisab. Meie mõtted on kõigiga, keda see konflikt puudutab. 

Mõtted ja head soovid ei ole praegusel hetkel ukrainlaste jaoks piisavad. Sellele lisaks on vaja tegevusi, mis aitaksid inimesi, keda praegune konflikt kõige enam puudutab.

Wolt annetab ettevõttena 1 000 000 eurot humanitaarabiorganisatsioonidele ja koos töötajate panusega veel kuni 500 000 eurot abiorganisatsioonidele. Kasutame oma mõju, et koguda annetusi kõigil turgudel, kus töötame rahvusvaheliste MTÜ-de heaks, kes humanitaarabi osutamisega tegelevad. Nende organisatsioonide seas on näiteks Rahvusvaheline Punase Risti komitee ja Unicef.

Siin on mõned tegevused, millega koheselt alustame:

  1. Annetame 1 000 000 eurot humanitaarabiorganisatsioonidele.
  2. Wolti töötajate poolt humanitaarabiorganisatsioonidele tehtud annetustele paneb Wolt omalt poolt sama palju juurde. Töötajate annetusi duubeldatakse kuni 500 000 euro ulatuses.
  3. Wolti rakenduses kogume külastajatelt annetusi, mis lähevad otse Rahvusvahelisele Punase Risti komiteele, Unicefile ja teistele MTÜ-dele 15s riigis, kus tegutseme. Eestis suuname inimesi annetama Rahvusvahelisele Punase Risti komiteele, Eesti Pagulasabile, Ukraina Kultuurikeskusele ning Mondole. 
  4. Astume täiendavaid samme tagamaks, et me ei tee koostööd ühegi sanktsioneeritud osapoolega. Austame kõiki kohaldatavaid sanktsioone, sealhulgas neid, mille on kehtestanud EL ja ÜRO. See tähendab näiteks koostöö peatamist kõikide restoranidega ja jaekauplustega, mida kontrollivad või toetavad Venemaa valitsus või riik.
  5. Võtame Wolt Marketi pimepoodidest müügilt maha kaubad, mis on valmistatud Venemaal ja/või omavad mingeid sidemeid Vene valitsuse või riigiga. Palume ka kõikidel meie kaupmeestest partneritel kaaluda selliste kaupade eemaldamist Wolti platvormilt, mis on pärit Venemaalt või on otseses seoses Venemaa valitsusega.
  6. Pakume igakülgset abi meie Ukraina päritolu töötajatele ja nende konfliktist mõjutatud pereliikmetele, sealhulgas võimalikku eluaset, sisserändetoetust ja muid vahendeid.

Jälgime olukorda ja plaanime aidata veelgi.

Woltil on palju Venemaa ja Ukraina päritoluga töötajaid, kliente ja partnereid – nemad ja nende lähedased on tahtmatult sellesse sõtta kaasatud. On väga oluline meeles pidada, et Venemaa valitsus ja nende tegevused ei ole omistatavad kõigile Venemaa inimestele ja nende mõtetele. Seega kutsume inimesi toetama rahu, vabadust ja austust üksteise vastu.

Palun aita võimalusel

Oleme pannud kokku nimekirja erinevatest organisatsioonidest, kes aitavad inimesi Ukrainas.

Kui sul on küsimusi või tahad soovitada veel abivajavaid organisatsioone, pöördu meie poole meiliaadressil responsibility@wolt.com (kuid anna meile mõned päevad aega vastamiseks).