Miten ruokalähetillä menee? Ansaitseeko hän tarpeeksi? 645 lähettiä ympäri Suomen vastasi

Yli 8 000 ihmistä on hakenut Woltin lähettikumppaniksi Suomessa pelkästään tammi–lokakuussa 2019.

Karen Stepanyan haki pizzatilauksen Skifferistä.

Miten ruokalähetillä menee, ja miten Wolt lupaa vaikuttaa siihen, että menisi yhä paremmin? Tämä blogisarja on keskustelunavaus, joka paneutuu kysymykseen kolmessa osassa.

Tämä blogaus tässä käsittelee lähettien omaa näkemystä siitä, kuinka tyytyväisiä he ovat. Teksti pohjaa kyselyyn, johon 645 lähettiä vastasi nimettömänä. Postauksen lopussa oleva video esittelee viiden lähetin kasvot ja tarinat.

Postauksen lopussa oleva video esittelee viiden lähetin kasvot ja tarinat.

Toinen osa käsittelee tärkeintä viestiämme eli sitä, että Woltin kaltaisten yritysten on kannettava lisää vastuuta yhteistyöstä lähettien kanssa. Julkaisemme sitoumuksemme tulevaan sekä tiedon, että Wolt-lähetit saavat pian Woltin hankkiman, nykyistä paremman vakuutusturvan.

Kolmas osa sisältää lähettiaiheesta esitettyjä kysymyksiä ja vastauksiamme niihin. Tämä osa on tarkoitettu aiheesta kiinnostuneimmille.

Tästä on kyse: Mobiili-internet tarjoaa uudenlaisen, joustavan tavan ansaita juuri silloin, kun ihminen itse haluaa. Se on hyvä. Toisaalta yrittäjänä toimiva lähetti saattaa jäädä ilman hänelle kuuluvia turvaverkkoja. Se ei ole hyvä. Wolt on pohjoismaisten arvojen yritys, joka lupaa kantaa vastuunsa asiassa. Tavoitteemme on, että ruokalähettinä toimiva ihminen voi tehdä työtä nykyiseen tapaan ennennäkemättömän joustavasti, mutta tinkimättä tietyistä turvaverkoista kuten eläkkeistä ja tapaturmavakuutuksista.

Suzy Otieno autossaan lämpölaukun kanssa.

Suzy Otieno autossaan lämpölaukun kanssa.

Uutta dataa Suomesta – 645 lähettiä vastasi kyselyyn

Lähetimme elo–syyskuussa sähköpostitse ja lähettien käyttämän sovelluksen kautta sähköisen kyselyn 1 361 lähetille, joista 645 vastasi – jokaisesta Wolt-kaupungista Helsingistä Turkuun ja Lappeenrannasta Kuopioon. Kysely lähetettiin jokaiselle lähetille, joka oli käyttänyt Woltin lähettisovellusta edeltäneiden 90 päivän aikana. Kyselyn yhteydessä korostettiin sen nimettömyyttä. Kysely oli myös vapaaehtoinen. 

Kyselyssä selvitettiin lähettien taustaa sekä tyytyväisyyttä Woltin kanssa kumppanuuteen, ansioihin, sekä siihen, suosittelisiko Woltin kautta kuljettamista muille.

Lähettien tausta ja määrä Suomessa – hakemuksia lokakuun loppuun mennessä yli 8 000

Tyypillinen lähetti on 21–30-vuotias ihminen, joka kuljettaa Woltin kautta noin 22 tuntia viikossa (aika sisältää sekä valmiudessa olemisen että kuljettamisen). Lähettien taustatietoja on käsitelty tarkemmin postauksen lopussa olevassa liitteessä.

Seuraava kaavio kuvaa Woltin aktiivisten (kuljetuksia tekevien) lähettikumppanien määrän kehitystä sekä lähetiksi hakeneiden ihmisten määrän kehitystä.


Kaaviosta näkee, että lähettinä toimiminen on yhä yleisempää. Aktiivisten lähettien määrä on kasvanut kolmessa vuodessa 450:stä ihmisestä kyselyn aikaiseen noin 1 400:aan, ja sittemmin jo 1 700:aan. Tästä huolimatta emme vastaa kaikkeen kysyntään: Vuoden 2019 aikana lokakuun loppuun mennessä hakemuksia meille on tullut jo yli 8 000. Arvioimme, että vuoden loppuun mennessä yli 10 000 ihmistä on hakenut lähetiksi.

Käsityksemme mukaan merkittäviä syitä hakemusten määrän kasvulle on ollut toisaalta lähettien ansiotason nousu (josta lisätietoja alempana) ja toisaalta työn joustavuus sekä se, että lähes kuka vain voi hypätä lähetiksi. Yli 40 prosenttia hakijoista kertoo myös hakemuksessaan, että ystävä on suositellut Woltin kanssa kuljettamista.

Ystävä on suositellut Woltin kanssa kuljettamista yli 40 prosentille lähetiksi hakevista. Hakijoita tulee olemaan pelkästään 2019 yli 10 000.

Keskeisin syy sille, että Wolt ei voi nykyisellään tarjota kuljetuksia tehtäväksi useammalle lähetille on se, että pyrimme tasapainottamaan tilausmäärät lähettien määrän kanssa. Parhaassa tilanteessa jokaisella lähetillä on mahdollisuus tehdä sen verran kuljetuksia, että hän ansaitsee mielestään riittävästi. Samalla lähettejä ei saa olla kuljettamassa liian vähän tilauksiin nähden, koska silloin uusien tilauksien vastaanottaminen joudutaan pysäyttämään, ja asiakkaat jäävät ilman ruokaa.

Otamme suuren hakemusmäärän yhtenä merkkinä siitä, että teemme jotain oikein. Toisaalta asiasta ei saa missään nimessä tulla ylpeäksi. Woltin tulee toimia jokaista lähettiä kohtaan yhtä reilusti ja kunnioittavasti kuin toimisimme, jos halukkaista olisi huutava pula.

Kuinka tyytyväisiä lähetit sitten ovat yhteistyöhön Woltin kanssa?

Yleinen tyytyväisyys yhteistyöhön Woltin kanssa – keskiarvo 4,07/5

Kaavio yllä esittää vastauksia kysymykseen “On a scale from 1–5, how happy have you been with your partnership with Wolt in the past 2 months? (If you’ve partnered with us for less than 2 months, just think back of your time with Wolt so far.)”

Kuvaaja asettaa lähettien tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä mittakaavaan. Ylin arvosana vitonen on 18 kertaa yleisempi vastaus kuin alin arvosana ykkönen. Vaihtoehdon “erittäin tyytymätön” vastasi 15 ihmistä, ja vaihtoehdon “erittäin tyytyväinen” vastasi 279 ihmistä. 

Mitä lähetti ansaitsee? Alviton laskutus on 18,70 euroa kuljetustunnilta

Lähettien ansiotaso puhuttaa Suomessa. Mitä lähetti laskuttaa? Onko palkkio reilu? 

Oheinen kaavio esittää Woltin keskimääräisen lähettikumppanin ansiotason (toisin sanoen tuntilaskutuksen) kehityksen vuodesta 2017 tähän hetkeen ja arvion vuoden 2020 tasosta:

Keskimääräinen lähetti laskuttaa nykyään 13,44 euroa keskimääräiseltä online-tunnilta. Online-tunti tarkoittaa aikaa, kun lähetti joko kuljettaa tai on merkinnyt itsensä valmiuteen tekemään kuljetuksia. Jos ansiotasoa tarkastellaan siltä ajalta, kun lähetti varsinaisesti tekee kuljetuksia (sisältäen yhä mahdollisen odotusajan ravintolassa ja asiakkaalla), lähetin keskimääräinen tuntilaskutus on ollut syyskuussa 18,70 euroa, ALV:n kanssa 23,19 euroa

Ansiotaso on noussut 11 prosenttia vuodesta 2017. Arvioimme ansioiden nousevan myös 2020. Syitä tähän ovat muun muassa se, että kuljetuskohtainen korvaus on noussut ja se, että kuljetusmäärien lisääntyessä – ja järjestelmän teknologian parantuessa – yhä useampi lähetti voi nykyään tehdä kuljetuksia, jossa hän ottaa esimerkiksi samasta tai lähekkäisistä ravintoloista kaksi tai kolme tilausta ja toimittaa ne vierekkäin asuville asiakkaille. Lähetti saa tällaisesta yhdistelmätilauksesta kaksin- tai kolminkertaisen korvauksen hieman yhtä kuljetusta suuremmalla työllä.

Ansio on lähetin Woltilta laskuttama summa, josta hän maksaa kulunsa ja esimerkiksi YEL-vakuutusmaksunsa. Wolt tekee palkkiosta ennakonpidätyksen (paitsi jos lähetti on ennakonperintärekisterissä). Arvonlisäverovelvollinen lähetti lisää laskutukseen 24 prosentin ALV:n, jonka hän laskuttaa Woltilta. Lähetti voi myös vähentää asianmukaiset kulunsa verotuksessa.

Onko lähetti tyytyväinen ansioihinsa? 

Onko lähetin palkkio heidän itsensä mielestä riittävä? Seuraava kaavio kuvaa lähettien tyytyväisyyttä ansiotasoonsa. Lähetit vastasivat kysymykseen: “How satisfied are you with your overall compensation level with Wolt?”

Keskiarvo 3,58 on noussut viime vuodesta. Lukema oli silloisessa – tämänvuotista merkittävästi suppeamassa – kyselyssä 2,9.  

Kuvaajasta näkee, että kolmonen, vitonen ja nelonen ovat tässä järjestyksessä suosituimmat arvosanat. 82 prosenttia läheteistä on valinnut jonkin niistä. Lähettien joukossa on myös ansioihin tyytymättömiä ihmisiä – erittäin tyytymättömiä kertoo olevansa 5,6 prosenttia. 

Suosittelisiko lähetti Woltia?

Suosittelisitko lähetin hommaa muille? Tätä kysyttiin seuraavalla tavalla: “Would you recommend delivering with us? Considering your complete experience with Wolt, how likely would you be to recommend us to a friend or colleague?”

Tässä kysymyksessä käytettiin niin sanottua Net promoter score -asteikkoa, joka kulkee 0:sta 10:een. Asteikko on kansainvälisesti yleisin yritysten käyttämä “Suosittelisitko asiaa X?” -asteikko asiakkaiden ja yhteistyökumppanien mielipiteiden kartoittamiseen. Tulokset:

10 on yleisin arvosana. Kolme lähettiä neljästä valitsee arvosanan väliltä 8–10. 

Kuten aiemmin mainittua, moni lähetti suosittelee Woltia myös tosielämässä. Hakemuksissa Woltin lähettikumppaniksi yli 40 prosenttia hakijoista kertoo, että ystävä on suositellut hänelle kuljettamista Woltin kautta. 

Mistä pidät Woltin kautta kuljettamisessa?

Kyselyn jälkeen totesimme, että lienee vielä syytä kysyä, miksi ne lähetit, jotka ovat tyytyväisiä‚ itse asiassa ovat tyytyväisiä. Selvitimme tätä kahdella tavalla: tekemällä uuden kyselyn, sekä pyytämällä videoita kuvaavaa yhtiötä haastattelemaan viittä lähettiä, joista kukin oli kuljettanut Woltin kautta yhden tai useamman vuoden. 

Vapaus päättää työajoista itse on selvästi yleisin syy pitää lähetin työstä

Tässä kyselyssä kysyimme yksinkertaisesti: “Why do you like delivering with Wolt?” Lähetti sai valita valmiista vaihtoehdoista, jotta näkisimme niiden keskinäiset suhteet. Tulokset 429 vastaajalta:


Nostamme kaaviosta kaksi havaintoa: 

Suuri osa vastaajista (84,4 %) arvostaa sitä, että saa itse valita, milloin merkitsee itsensä onlineen tekemään kuljetuksia ja milloin pitää vapaata.  

Lisäksi vain 5,8 prosenttia läheteistä kokee, että ei itse asiassa pidä Woltin kautta kuljettamisesta, ja on päätynyt hommaan vain siksi, että se on heille niin sanotusti ainoa saatavilla oleva työ. 

Lopuksi: Viisi lähettiä kertoo omin sanoin työstään

Numeroiden takana on ihmisiä. Oheisella videolla esiintyy viisi eri ikäistä lähettiä, joista osa kuljettaa autolla ja osa pyörällä, osa Tampereella ja osa Helsingissä, osa on tehnyt Wolt-kuljetuksia vuoden ja osa kolme.

 

(Video on ulkopuolisen videoita tekevän yrityksen kuvaama. Lähettien vastaukset ovat heidän omiaan, ja kukin heistä on nähnyt videon ja niin sanotusti näyttänyt sille peukkua.)

Kiitos kun luit tänne asti! Oli tuloksista mitä mieltä tahansa, tiedämme, että omalta osaltamme työ jatkuu. Tavoitteemme on, että seuraavissa kyselyissä lukemat ovat jälleen parempia. 

Suosittelemme myös vilkaisemaan tämän blogisarjan kahta muuta osaa. Niistä osa 2 on tärkein, sillä käsittelee sitä, miten Wolt lupaa kantaa yhä enemmän vastuuta yhteistyöstä lähettien kanssa. Kerromme siinä muun muassa hankkivamme läheteille ensi vuonna nykyistä paremman tapaturmavakuutusturvan. Osa 3 taas vastaa kysymyksiin, joita kuulemme silloin tällöin.

Liite: Millainen on tyypillinen lähetti?

Seuraavat luvut kuvaavat tarkemmin lähettien vastauksia kyselyn osioon, jossa selvitettiin heidän taustaansa:

Ikä

  • 42,1 % läheteistä on 21–30-vuotiaita
  • 40,0 % on 31–40-vuotiaita
  • 11,5 % on 41–50-vuotiaita

Woltin rooli ansaintakeinona

  • 32,7 % läheteistä kertoo tekevänsä täysipäiväisesti Wolt-kuljetuksia.
  • 26,7 % tekee Wolt-kuljetuksia täysipäiväisten opintojen ohessa
  • 16,1 % tekee useita osa-aikaistöitä
  • 12,9 % on täysipäiväisesti muissa töissä ja tekee Wolt-kuljetuksia saadakseen lisätuloja.

Keskimääräinen tuntimäärä viikossa

Tammi–syyskuussa 2019 keskimääräinen lähetti on tehnyt Wolt-kuljetuksia 
22 tuntia viikossa (ks. kuvaaja alla).

Kuvaaja pohjaa toteutuneisiin kuljetusmääriin ja esittää keskimääräisen lähetin viikossa kuljettamat tunnit vuoden 2019 eri kuukausina. Vaihtelua on ollut 20 ja 23 viikkotunnin välillä.

 

Liite: Onko kysely luotettava?

Tämän kirjoituksen objektiivisimpia numeroita ovat tiedot lähettien ansiotasosta sekä tekemien toimitusten tuntimääristä. Ne saadaan suoraan raakadatana Woltin tietokannasta.

Muiden tulosten osalta kyseessä ovat 645 lähetin nimettömänä antamat vastaukset. Kyselyn tulokset ovat hyvin samankaltaisia Woltin kaikissa 19 toimintamaassa Norjasta Israeliin ja Tanskasta Azerbaijaniin. Vastanneita lähettejä on eri maista yhteensä yli 4 200. Tämä lisää omaa uskoamme siihen, että tulosten suuret linjat ovat luotettavia.

Kuulemme mieluusti ajatuksia kyselystä tai tästä postauksesta osoitteessa juhani@wolt.com.