Kaikkien Wolt-kuljetustesi hiilidioksidipäästöt on nyt 100 % kompensoitu – sekä tulevassa että aina vuodesta 2015

Kaikkien kuljetusten päästöt kompensoidaan

Tästä päivästä lähtien kaikki Woltin kautta tekemäsi ruokatilaukset ovat kuljetusten osalta hiilineutraaleja. Kompensoimme kuljetusten hiilidioksidipäästöt yhdessä ilmastonsuojelutyön johtaviin toimijoihin kuuluvan South Polen kanssa. Kompensointi kattaa sekä kaikki tulevat tilauksesi että takautuvasti joka ikisen menneen tilauksesi, aina Woltin aloitusvuodesta 2015 saakka. Asiakkaan kuljetushinta pysyy ennallaan, ja Wolt kattaa kompensoinnin kulut.

Ympäristön suhteen tämä on oikea asia tehdä.

Miksi?

Kompensoinnille on kaksi pääsyytä: ympäristönsuojelu ja liiketoiminta. Ympäristön suhteen tämä on oikea asia tehdä. Ilmastonmuutos on suurimpia käsillä olevia uhkia, ja haluamme minimoida Wolt-kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vaikutukset aivan samalla tavalla, kuin kuka tahansa muukin. Samalla uskomme vastuullisten toiminnan olevan mille tahansa yritykselle myös kilpailuetu. Esimerkiksi Woltin tapauksessa monelle asiakkaalle on tärkeää tietää, että ruokaa voi tilata ilman, että kuljettaminen kasvattaa CO2-päästöjä. Kun kompensoimme kuljetusten päästöt, uskomme, että Woltilla tilataan aiempaa useammin.

Kompensoimme päästöt osallistumalla sertifioituihin hiilineutralisointiprojekteihin.

Miten?

Jotta päästöt voi kompensoida, pitää tietää niiden määrä. Tätä varten olemme yhdessä South Polen kanssa arvioineet ja laskeneet kaikkien eri kulkuneuvoilla (autoilla, polkupyörillä, skoottereilla, moottoripyörillä) tehtyjen Wolt-kuljetusten päästöt kautta aikain. Kompensoimme päästöt osallistumalla sertifioituihin hiilineutralisointiprojekteihin. Lisätietoja aiheesta on nettisivuillamme.

South Polen tiimi on tehnyt työtä sekä eri järjestöjen että valtioiden kanssa hiilipäästöjen poistamiseksi vuodesta 2006. South Pole on niin ikään osa YK:n Global Compactia ja EU:n Climate-KIC:iä.

Tulokselliset tavoitteet: 215 jalkapallokentän verran suojeltuja metsiä ja 42 000 istutettua puuta

Osallistumme South Polen kanssa kahteen projektiin:

  • Osallistumalla Envira-metsäkatoprojektiin Brasiliassa suojelemme 150 hehtaaria (215 jalkapallokentälllistä) metsää (VCS-sertifioitu), jossa on noin 25 000 puuta.
  • Osallistumalla Vichada (Gold Standard) -metsäsuojeluprojektiin Kolumbiassa rahoitamme 42 000 puun istuttamisen. 

Lisätietoa hiilidioksidipäästöjen kompensoinnistamme saat alla olevasta usein kysyttyä -osiosta sekä nettisivuiltamme.

Usein kysyttyä:

Koskeeko kompensointi sekä menneitä että tulevia tilauksia?

Kyllä. Kerromme tästä vasta nyt, mutta olemme tosiasiassa kompensoineet hiilipäästöjämme lähes reaaliajassa jo keväästä 2019. Aloimme samalla pohtia, olisiko järkevintä kompensoida samalla myös kaikkien aiempien Woltin kautta tehtyjen tilausten kuljetusten päästöt. Tämän tuloksena teimme laskelmat, ja kompensoimme South Polen kanssa myös kaikki menneet tilaukset.

Kuka tämän maksaa ja miten?

Joka kuukausi laskemme kaikkien Wolt-kuljetusten päästöt, ja kompensoimme ne ostamalla niin kutsuttuja “hiilikrediittejä” (carbon credits) South Polelta. Näitä krediittejä investoidaan kahteen eri projektiin tällä hetkellä. Wolt kattaa kustannukset suoraan bruttokatteestamme. Asiakkaan kuljetushinta pysyy ennallaan.

Jatkatteko tämän tekemistä myös tulevaisuudessa?

Kyllä. Olemme nuori yritys, jolla on pohjoismaiset arvot, ja ympäristön arvostus on osa niitä. Sitoudumme kompensoimaan kaikki kuljetusten tuottamat päästöt tästä lähtien – ja samalla tutkimme myös ekologista jalanjälkeämme laajemminkin.

Hiilidioksidi ei ole ainoa moottoriajoneuvojen aiheuttama päästö – miksi metaania- ja dityppioksidipäästöjä ei kompensoida?

Tarkalleen ottaen laskemme hiilipäästöjä vastaavan luvun kaikille Wolt-kuljetuksille. Tämä sisältää sekä hiilidioksidi, metaani- ja dityppioksidipäästöt. Koska jälkimmäiset kaksi ovat minimaalisia autojen ja moottoripyörien yhteydessä, puhumme yleisesti hiilipäästöistä.

Miksi nämä projektit?

Metsät ovat planeettamme keuhkot, jotka auttavat ilmaston stabilisoimisessa. Ne säätelevät ekosysteemejä, suojelevat luonnon monimuotoisuutta, ovat tärkeä osa hiilikiertoa, tukevat elinkeinoelämää ja auttavat ohjaamaan kestävää kehitystä. Haluamme tehdä osamme, ja trooppisten metsien suojelu ja palauttaminen ennalleen esimerkiksi Brasiliassa ja Kolumbiassa, joissa kummassakin on vakava metsäkadon uhka, on tällä hetkellä yksi merkittävä tapa hallita ilmaston lämpenemistä maailmanlaajuisesti. Metsäkadon estäminen on myös tärkeää, sillä vanhempi eli suurempi puu neutralisoi kokonsa mukaisesti hiilipäästöjä. Haluamme suojella alueita, jotka ovat vaarassa kadota, ja haluamme istuttaa lisää puita, jotta jo kadotettuja metsiä voidaan taas palauttaa ennalleen.

Nyt mainittu kompensointi liittyy kuljetuksiin – entä ruoka itse, toimistotyöntekijät, tai muut alueet? 

Lähestymme yhä vastuullisempaa toimintaa askel kerrallaan. Alla on esimerkkejä osa-alueista, joiden osalta selvitämme parhaillaan Woltin mahdollisuuksia toimia ympäristön kannalta yhä kestävämmin:

  • Paremmin kierrätettävät pakkausmateriaalit
  • Kasvispainotteisen ruoan nostaminen esiin sovelluksessa
  • Muut ruokaan liittyvien päästöjen kompensoimiseen liittyvät asiat
  • Toimistojemme sekä tekemiemme lentojen ekologinen jalanjälki