Woltin ajatuksia HS:n artikkelista – kaikki hyötyisivät selkeämmistä alustatyön pelisäännöistä

Alustatyön reilussa järjestämisessä on paljon kehitettävää. Parhaiten kaikkia hyödyttävä seuraava suurempi askel on yhteisen, kaikkia koskevan sääntelyn lisääminen.

Michael Johnson hakemassa tilausta salaattiravintola Pupusta.

HS julkaisi tänään laajan artikkelin alustatyöstä Suomessa. 

On erinomainen asia, että Hesari tarttui aiheeseen syvällisesti. Juttu käsittelee monipuolisesti ja kriittisesti alustatyön eri puolia: Toisaalta työtä tekevä voi Woltin kaltaisen yrityksen tapauksessa valita itse työaikansa. Toisaalta perinteisen työsuhteen sijaan toimeksiantosuhteessa tehtävän työn turvaverkot, esimerkiksi yrittäjän eläkevakuuttaminen, jäävät työtä tekevän itsensä hoidettavaksi ja maksettavaksi. Työ voi olla yksinäistä. Alan yritysten toimintatavat ja tapa järjestää työ vaihtelevat. 

Kuten useimmat asiaan perehtyneet ihmiset, mekin toivomme Suomeen lisää alustatyötä tekevän asemaa selventävää ja parantavaa sääntelyä. 

On tärkeää, että alustatyötä voi tehdä huoletta esimerkiksi siten, että turvaverkot ovat varmuudella kunnossa. Sääntelyn lisääminen on tärkeää myös siksi, että se asettaa yrityksille yhteiset pelisäännöt. Työtä tekevien ihmisten kohtelu ei voi olla kiinni yksittäisen yrityksen arvoista. Meidän pitää yhteiskuntana päättää, mihin suuntaan haluamme viedä asiaa. 

Woltin mielestä hyviä suuria kehityssuuntia sääntelylle on ainakin kaksi. 

“Woltin mielestä hyviä suuria kehityssuuntia on ainakin kaksi.” 

Ensimmäinen on se, että kehitämme nykyään toimeksiantosuhteessa alustatyötä tekevien sosiaali-, eläke- ja työttömyysturvajärjestelmiä. Se pitäisi tehdä tavalla, joka takaa, että nämä turvaverkot ovat yhtä hyvässä kunnossa kuin työsuhteisilla, vaikka ihminen ei olisi työsuhteessa. Vähentäisimme erittäin mieluusti esimerkiksi sosiaali- ja eläketurvamaksut automaattisesti palkkiota maksettaessa perinteisen YEL-vakuuttamisen sijaan.

Toinen vaihtoehto on, että kehitämme työlainsäädäntöä. Niille alustatyötä tekeville ihmisille, jotka haluavat nimenomaan työsuhteen, olisi hyvä voida tarjota työsuhdetta selkeillä, nykyisestä kehitetyillä pelisäännöillä. Tällaisen työsuhteen olisi esimerkiksi hyvä olla nykyistä perinteistä työsuhdetta joustavampi, jotta alustatyön hyvistä puolista (kuten siitä, että ihminen voi valita itse työaikansa ilman pomoa) ei tarvitsisi tinkiä.

Kenelläkään ei ole vielä tarkkoja, asian eri puolet monipuolisesti huomioivia vastauksia siihen, miten yllä olevaa tulisi ratkoa. Siksi mekin olemme kuluneen puolen vuoden aikana tavanneet puheyhteyksiä avataksemme esimerkiksi suurimpia työmarkkinajärjestöjä ja asiaan vaikuttavia TEM:in sekä STM:n virkamiehiä.

“Emme aio vain odottaa sääntelyn kehittymistä.”

Samaan aikaan emme aio vain odottaa sääntelyn kehittymistä, vaan kehitämme itse tapoja olla vastuullisia:

  • Wolt-lähetin keskimääräinen tuntipalkkio on kasvanut 11 prosenttia kahden viime vuoden aikana. Olemme luvanneet, että se jatkaa kasvuaan taas tänä vuonna.
  • Wolt hankkii tänä vuonna kaikille läheteilleen ilmaisen tapaturmavakuutuksen. 
  • Aloitimme taannoin neuvontapuhelimen, jonne lähetti voi soittaa ilmaiseksi ja kysyä luottamuksellisesti mitä vain vastuistaan ja oikeuksistaan. Wolt kattaa Suomen Yrittäjien tarjoaman linjan kulut. 
  • Kehitämme parhaillaan läheteille entistä kattavampaa tietopakettia hänen vastuistaan. Lisäämme pian lähetille myös esitietokokeen, jolla hän osoittaa tuntevansa tärkeimmät vastuunsa. 
  • Tapasimme aiemmin tammikuussa aloitteestamme verottajaa. Pohdimme yhdessä, miten voisimme parhaiten ohjeistaa lähettejä veroasioissa.
  • Keskustelemme jatkuvasti lähettien kanssa yhdessä ja erikseen sekä keräämme palautetta nimettömien kyselyiden avulla.

Työssä rohkaisee, että saamme läheteiltä paljon myös hyvää palautetta. 

Viime vuonna Wolt-lähetiksi haki 10 500 ihmistä. Yli neljä hakijaa kymmenestä sanoo, että ystävä on suositellut hommaa. 

Tuoreessa 645 lähetin kyselyssä heidän nimettömänä antamansa arvosana yhteistyölle Woltin kanssa oli 4,07/5 ja arvosana palkkiotasolle 3,58/5. Joukossa on toki myös erittäin tyytymättömiä lähettejä: kaksi prosenttia antoi yhteistyölle ja kuusi prosenttia ansiotasolle arvosanaksi ykkösen. Tällä videolla viisi Wolt-lähettiä kertoo omin sanoin työstä.

Kaiken kaikkiaan alustatyön järjestämisessä on paljon kehitettävää. Parhaiten kaikkia hyödyttävä seuraava suurempi askel on yhteisten, kaikkia koskevien pelisääntöjen selkeyttäminen.