Kokeilemme Suomessa työsuhdemallia nykyisen mallin rinnalla – palkkaamme 10 lähettityöntekijää tulevina kuukausina

Tästä on kyse: Aloitamme Helsingissä vähintään vuoden kestävän työsuhdemallikokeilun tänä keväänä. Kokeilun taustalla on liiketoiminnan laajentuminen, ja tulemme tulevina kuukausina palkkaamaan noin 10 lähettityöntekijää, jotka keskittyvät Woltille uudenlaisiin tilauksiin.

Meille uudenlaisia tilauksia ovat muun muassa säännölliset, raskaat ja erityistä osaamista tai välineitä vaativat tilaukset, kuten:

  • toistuvat tilaukset yrityksiin (esim. satoja kiloja hedelmiä viikottain toimistolle),
  • suuret ennakkotilaukset (esim. pesukone tai jääkaappi) ja
  • erityistilaukset (esim. lämpimät leipomotuotteet kaupan hyllylle aamulla)

Lähettityöntekijän työ voi lisäksi sisältää uudenlaisiin toimituksiin liittyviä oheistehtäviä, kuten kumppaneiden kouluttamista ja toimintatapojen kehittämistä yhdessä muiden Woltin tiimien kanssa.

Tilaaminen on muuttunut – ja samalla kuljetuksista on tullut yhä moninaisempia

Aika on oikea pilotille muutamastakin tärkeästä syystä.

Ensiksi: Olemme laajentaneet voimakkaasti päivittäistavarakauppaan viime vuosien aikana, ja yli neljäsosa Suomessa tehdyistä tilauksista on jotain muuta kuin ravintolaruokaa. Laajentumisen myötä Woltin valikoima, käyttö ja asiakaskunta ovat monipuolistuneet räjähdysmäisesti, mikä on tuonut mukanaan myös yhä moninaisempia toiveita ja kuljetuksia.

Joitain vuosia sitten Woltin kautta tilattiin lähes yksinomaan ravintolaruokaa. Koska ihmiset syövät tavallisesti melko samoihin aikoihin, ajoittui suuri osa kuljetuksista luonnollisesti päivän tietyille tunneille sekä viikonlopuille. Kysyntä oli usein jokseenkin vaihtelevaa ja vaikeasti ennustettavaa. Ruokakuljetukset olivat keskenään niin ikään melko samanlaisia: ne toivottiin toimitettavaksi niin pian kuin mahdollista, tilaukset olivat pienikokoisia ja niin edespäin.

Esimerkki: Henkilöasiakas tilaa lounaan toimistolle muutaman kollegansa kanssa. Seuraavan tilauksen hän tekee illalla päästessään kotiin töistä. Molemmat tilaukset mahtuvat lämpölaukkuun ja ne on mahdollista toimittaa esimerkiksi pyörällä tai tavallisella henkilöautolla. Tilauksia toimitetaan asiakkaalle sitä mukaan kun niitä tilataan, ja tilausten määrä vaihtelee päivästä toiseen. 

Tänä päivänä tilanne on hyvin toinen: Yli neljäsosa Suomessa tehdyistä tilauksista on jotain muuta kuin ravintolaruokaa. Woltin kautta tilataan kaikkea ruokakauppaostoksista kukkiin ja apteekkituotteista kodinkoneisiin. Tilauksia tehdään kuin aiemmin, ja tasaisemmin pitkin päivää ja pitkin viikkoa. Ennakkotilaukset ovat niin ikään yleistyneet, ja osa uudenlaisista toiveista voi vaatia erityistä osaamista tai esimerkiksi henkilöautoa suuremman ajoneuvon.

Esimerkki: yritysasiakas haluaa tilata Woltin kautta hedelmät, kahvit ja kahvimaidot toimistoilleen. Yksittäinen tilaus voi painaa satoja kiloja, ja se toistuu joka keskiviikko klo 10. Tilauksen toimittaminen vaatisi kylmäkaapein varustetun pakettiauton ja tilaus pitää kokonsa vuoksi osata toimittaa yrityksessä ennalta sovittuun paikkaan.

Toiseksi: Siinä missä valtaosa Woltin lähettikumppaneista arvostaa yrittäjyyden tuomaa vapautta, on myös pieni joukko, joka on ilmaissut voivansa ainakin kokeilla lähettityötä työsuhteessa. Tämä toive on tärkeä kuulla.

Vapauden ja joustavuuden toive on ymmärrettävä, sillä suurelle osalle ihmisistä lähettinä toimiminen on sivutoimista työtä esimerkiksi opiskelun tai muun työn oheen. Tiedämme Woltin tilastojen perusteella muun muassa, että:

  • keskimääräinen lähetti tekee kuljetuksia Suomessa noin 13 tuntia viikossa,
  • kaksi kolmasosaa läheteistä tekee kuljetuksia alle 20 tuntia viikossa, ja että
  • täysipäiväisesti kuljetuksia tehdään usein enintään parin vuoden ajan.

Samalla osalle ihmisistä työn joustavuus ei ole kaikkein tärkein asia. Nyt alkava pilotti antaa meille mahdollisuuden tutkia miten työsuhteinen malli Suomessa voisi toimia ja olisiko se hyvä lisä yrittäjämuotoisen mallin rinnalle.

Tulevan vuoden aikana tulemme pohtimaan mallia muun muassa näistä näkökulmista:

  • mallin toimivuus lähettityöntekijöille itselleen sekä mahdolliset kehityskohteet,
  • mallien rinnakkaiselo ja niiden tarjoaminen erilaisiin tilanteisiin,
  • vaikutus asiakkaisiin, kumppaneihimme ja Woltiin sekä
  • mallin avaamat uudet mahdollisuudet (kuten uudenlainen kuljetustoiminta).

Lähettityöntekijöiden ja -kumppanien työt eroavat toisistaan merkittävästi – yrittäjänvapaus jatkossakin valtaosalla

Lähettityöntekijöiden ja -kumppanien työt eroavat toisistaan merkittävästi, ja ne soveltuvat erilaisia asioita työstään etsiville: siinä missä valtaosa arvostaa yrittäjämallin tuomaa vapautta ja joustavuutta, on osalle työsuhteen luoma struktuuri ja turva mieluisampi ratkaisu.

Yleisellä tasolla yrittäjämallin ja työsuhteisen mallin eroja voi hahmottaa muun muassa näin:

Yrittäjämalli Työsuhdemalli 
VapausLähetti tekee kuljetustoimeksiantoja silloin kun hän itse haluaa. Wolt määrittää etukäteen työvuorot lähetille.
Sijaisen käyttö Ei velvollisuutta tehdä kuljetuksia henkilökohtaisesti vaan hän voi käyttää sijaista.Velvollisuus suorittaa työtehtävät henkilökohtaisesti.
Tulot Lähettikumppani saa jokaisesta hyväksymästään ja suorittamastaan kuljetustoimeksiannosta palkkion. Lähettityöntekijälle maksetaan esimerkiksi tuntipalkka. 
TyötunnitEi minimi- tai maksimituntimäärää.Työsopimuksessa määritelty minimi- ja maksimituntimäärä. Wolt määrää työvuorot ennakkoon.
Sijainti Lähettikumppani päättää itse missä tekee kuljetuksia. Wolt määrittää missä työtä tehdään. 
Esihenkilö
Lähettikumppaneilla ei ole esihenkilöä. He saavat itse päättää milloin, missä ja kuinka kauan he tekevät kuljetuksia. 
Lähettityöntekijöillä on esihenkilö, joka valvoo työtehtävien suorittamista sekä työhön liittyvien määräysten noudattamista.
ToimeksiannotLähettikumppani päättää itse, mitkä hänelle tarjotuista toimeksiannoista hyväksyy ja haluaa tehdä. Hänellä on oikeus kieltäytyä kuljetuksista. Lähettityöntekijä ei saa päättää mitä työtehtäviä tekee tai ei tee. 
AjoneuvoLähettikumppani käyttää valitsemaansa kulkuneuvoa kuljetusten tekemiseen. Lähettityöntekijät käyttävät  Woltin pakettiautoja.  
TyövaatteetLähettikumppani voi tehdä toimeksiantoja haluamissaan vaatteissa.Lähettityöntekijän tulee käyttää Woltin osoittamia työvaatteita.
KoeaikaLähettikumppani voi lopettaa milloin
vaan yksipuolisella ilmoituksella.
Lähettityöntekijällä on koeaika.
Työnjohto
ja valvonta
Lähettikumppani vastaa työstään itse.Kyllä. Wolt määrittää muun muassa työn sisällön sekä miten ja missä työtä tehdään.
Vakuutukset Wolt tarjoaa ilmaisen tapaturmavakuutuksen. Muista vakuutuksista lähettikumppani vastaa itse.Wolt vastaa kaikkien vakuutusten
ottamisesta ja niiden kustannuksista.
Sosiaali
turvamaksut 
Vakuuttaminen YEL-järjestelmän kautta muiden yrittäjien tapaan. YEL-maksut muun muassa kerryttävät eläkettä ja sosiaaliturvaa. Wolt maksaa lain mukaisesti suurimman osan maksuista ja pieni osa jää työntekijälle itselleen maksettavaksi. 
LomatLähettikumppani voi tehdä tai olla tekemättä toimeksiantoja milloin haluaa. Työntekijälle kertyy palkallista lomaa, jonka voi pitää Woltin kanssa sovittuna aikana.
Samanaikainen työskentely Lähettikumppani valitsee asiakkaansa itse. Wolt ei rajoita sitä, että keitä toimeksiantajia (eli asiakkaita) yrittäjä laskuttaa ja milloin. Lähettityöntekijä työskentelee Woltin määräämien työvuorojen aikana vain Woltille.
VaatimuksetEi vaatimuksia kielitaidon, koulutuksen tai aiemman kokemuksen suhteen. Lain edellyttämät vaatimukset, kuten lupa työskennellä yrittäjänä.B-ajokortti pakollinen, C-ajokortista mahdollisesti hyötyä. Kielitaitoon ja aiempaan kokemukseen liittyviä vaatimuksia.*
* Tarkka lista rekrytointiprosessin auettua.

Lähettityöntekijöiden rekrytointi alkaa tulevina viikkoina, ja tulemme lisäämään työpaikkailmoitukset sekä lisätietoa rekrytointiprosessistamme Woltin verkkosivujen Ura-osioon.