Varje leverans är 100% koldioxidkompenserad av Wolt, från 2015 och framåt

Alla leveranser som går via Wolts plattform är från och med idag koldioxidneutrala. Vi har tillsammans med vår partner South Pole, industriledande inom klimatrådgivning och påverkan, klimatkompenserat för varje leverans som gått via Wolt sedan 2015. För dig som kund kostar det inget. Vi står för kalaset och det är något som vi är stolta över. 

Varför kompenserar vi för koldioxidutsläpp?

Det finns två generella anledningar till varför vi gör det. Den första är självklart miljön, men den andra är inte heller helt överraskande vår affär. För miljön är detta det självklara att göra. Alla vill vi ta ansvar och ta medvetna beslut vilket inte minst gäller för att minska vår påverkan på klimatförändringar. Det är ett av de största hoten vi står inför i dagens samhälle. För det andra så tror vi på en hållbar affär vilket medför att vi måste ta medvetna beslut för Wolt som företag. Vi vill bygga ett långsiktigt bolag och för att göra det måste vi erbjuda det som våra nuvarande och framtida kunder vill ha – leverans av god mat, utan att skapa ett överskott av koldioxidutsläpp. Genom att göra det tror vi att fler kommer att välja Wolt och därmed skapa en långsiktig affär.

Hur gör vi detta?

För att kompensera måste vi veta hur mycket vi släpper ut. Detta tar vi reda på genom att räkna ut hur mycket utsläpp alla Wolt-leveranser har skapat sedan 2015, oavsett transportmedel såsom bil, moped och cykel. Sedan kan vi även räkna ut hur mycket vi släpper ut per månad och kompensera för det. Kompensationen gör vi genom att delta i erkända och certifierade “carbon offset” projekt.

Vi gör detta tillsammans med South Pole, som är experter inom området. Deras team har arbetat med andra företag och regeringar för att sänka koldioxidutsläpp sedan 2006. South Pole är även medlemmar i FN:s Global Compact och EU Climate-KIC och har skapat stor positiv påverkan genom deras projekt. 

Vårt mål: skydda en skogsyta lika stor som 215 fotbollsplaner i Brasilien och plantering av 42,000 nya träd i Colombia.

Tack vare vårt samarbete med South Pole medverkar vi i två projekt för att kompensera för våra utsläpp:

Vi är fast beslutsamma att bygga ett hållbart och miljömedvetet bolag. Om du vill läsa mer om hur vi koldioxidkompenserar, läs vår FAQ här nedan eller besök https://wolt.com/sv/responsibility/co2

FAQ

Koldioxid är inte det enda som släpps ut från motordrivna fordon – varför är inte metan och kväveoxid inkluderat?

Vi inkluderar koldioxid, metan och kväveoxid i våra uträkningar, men eftersom de två sistnämnda är minimala för bilar och motorcyklar pratar vi om främst koldioxidutsläpp. 

Varför har ni valt just dessa projekt?

Skogen är vår planets lungor och den hjälper till att stabilisera klimatet. Träden bidrar till ekosystemets balans, den biologiska mångfalden, spelar en viktig roll i koldioxidens kretslopp och kan bidra till att driva en hållbar tillväxt. Vi vill vara med och bidra och vi tror att dessa två projekt kommer att göra en skillnad. Att skydda och återskapa tropisk skog i länder som Brasilien och Colombia, vilka utsätts för stor risk för skogsavverkning, är för tillfället några av de saker som påverkar en avmattning av den globala temperaturökningen mest. Kort sagt, ju fler och större träd, desto mer koldioxid kan de suga upp. Vi vill skydda dessa områden som annars skulle riskera avverkning och vi vill också plantera fler träd i områden som redan har blivit avverkade. 

Båda projekten omfattas av strikta kriterier för att säkerställa integriteten och positiv påverkan av miljön. Dessa kriterier är övervakade och garanterade av internationellt erkända certifieringsstandarder så som Golden Standard och Verra’s Verified Carbon Standard (VCS).

Detta är enbart för leveranserna – hur tänker ni kring maten, era kontor och alla förpackningar?

Bra fråga! Vi jobbar på att ha ett svar på den. Baserat på våra och South Poles utvärderingar så är leveranserna den största källan till koldioxidutsläpp i Wolts värdekedja. Andra delar som vi utforskar för att se hur vi kan göra dem bättre under 2020 är:

  • Bättre och återvunna förpackningar
  • Det ekologiska avtrycket från våra kontor och de resor vi gör
  • När det kommer till maten du kan köpa via vår app så ska vi lyfta hållbara maträtter eftersom de påverkar miljön i mindre utsträckning
  • Vi kommer att djupare undersöka hur vi kan kompensera för den mat som säljs via vår tjänst

Är detta för framtida och tidigare leveranser?

Ja, både historiska och framtida leveranser. Vi har jobbat med detta sedan våren 2019 då vi insåg att vi har historiska leveranser som vi inte kompenserat för. Så tillsammans med South Pole har vi kompenserat för alla historiska leveranser genom att gå tillbaka och se hur många och långa leveranserna har varit. 

Vem är det som faktiskt betalar för detta?

Varje månad räknar vi ut det totala utsläppet som Wolt-leveranser orsakar och kompenserar detta genom att köpa “carbon-credits” från South Pole. Dessa krediter är investerade i två projekt för tillfället och kostnaden tar vi på Wolt helt och hållet från våra marginaler. 

Kommer ni att fortsätta göra detta i framtiden?

Ja, det kommer vi. Vi är ett ungt företag med våra nordiska värderingar och respekten för naturen är en stark del. Vi är fast beslutsamma att fortsätta att kompensera för leveranser men vi undersöker även hur vi kan göra vårt ekologiska avtryck mindre. 

Om du har några frågor som rör koldioxidkompensation så kan du nå oss via email responsibility@wolt.com.