Wolt-modellen: Nästa steg för en bättre arbetsmarknad

Med Wolt-modellen vill vi hitta nya lösningar för att bidra till en mer välfungerande gigekonomi och modern arbetsmarknad.

Det här är Wolt-modellen

Vi på Wolt vill vara med och skapa en gigekonomi som på bästa sätt bidrar till en arbetsmarknad där fler får möjligheten att få en fot in i samhället via jobb med lägre trösklar för att sedan kunna ta nästa steg till mer kvalificerade arbeten.

Det gör vi genom att arbeta för en mer professionell och transparent gigekonomi där plattformsföretagens behov av att kunna erbjuda flexibelt arbete baserat på efterfrågan garanteras, samtidigt som de som jobbar på plattformarna får skälig lön för sitt arbete, tillgång till sociala skyddsnät och möjligheter till kompetensutveckling och integration genom nytänkande arbetsmarknadsinitiativ. Vi strävar också alltid efter att ha en kontinuerlig dialog med politiker, fackliga organisationer och näringslivet om möjligheter och utmaningar kopplade till vår bransch.

Nema Problema

Foto: Nema Problema

Vad är Nästa steg?

Som ett av våra första initiativ i Wolt-modellen lanserar vi nu pilotprojektet Nästa steg. Nästa steg är ett integrationsprojekt där vi erbjuder språkutbildning med hjälp av ett av ett modernt utbildningsföretag, samt ett mentorskapsprogram via en ideell organisation som är experter på integration.

Språkkursen görs i samarbete med utbildningsföretaget Lingio och är utformad för att kunna genomföras parallellt med jobb och vardag. Kursen är helt digital och deltagandet sker via mobilen. Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha höjt sig till en språkkunskapsnivå enligt EU-standarden GERS.

Mentorskapsprogrammet görs tillsammans med den ideella organisationen Nema Problema. Programmet matchar ihop Wolts kurirpartners som deltar med personer som är etablerade i Sverige inom olika yrkesområden. Syftet med programmet är att hjälpa till med nätverk, jobbansökningar och annat som hör till arbetslivet i Sverige. Deltagarna träffar sina mentorer minst en gång i månaden under 8 månader.

"Goda språkkunskaper och deltagande på arbetsmarknaden är viktiga delar i lyckad integration. Vi tror på lösningar där näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle samverkar för att hjälpa nya i Sverige till relevant sysselsättning och en meningsfull tillvaro. Det är därför mycket spännande att inleda det här samarbetet med Wolt"

– Mattias Svensson, programansvarig för yrkesmentorer på Nema Problema

Varför behövs Nästa steg?

Det är svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden på grund av de höga trösklarna, särskilt för utlandsfödda. Att plattformsföretag som Wolt kan erbjuda jobbtillfällen för många personer som annars hade saknat inkomst är därför viktigt och bra. Samtidigt vet vi att erfarenheterna från arbetet som matbud inte alltid är tillräckliga för att man ska kunna ta sig vidare till mer kvalificerade arbeten, och det är något vi vill ändra på.

Vi genomför löpande undersökningar bland våra kurirpartners. I en nyligen gjord undersökning uppgav de allra flesta att just bristande kunskaper i svenska och att man känner att man inte har ett relevant nätverk i Sverige är de främsta hindren som står i vägen för att man ska känna sig mer som en del av samhället. Det är anledningen till att vi ville starta Nästa steg.

Idag omfattas inte gig-arbetare av offentliga arbetsmarknadsåtgärder, vilket vi vill ska ändras. Vi tror att gig-arbete i kombination med nytänkande arbetsmarknadsåtgärder kan vara en viktig integrationsmotor i Sverige. Därför hoppas vi att Nästa steg blir ett lyckat projekt, och att det kan fungera som inspirationskälla för offentliga aktörer.