Wolt stödjer folket i Ukraina

Vi donerar 1,5 miljoner euro till humanitär hjälp

Wolt är djupt berörda över den ryska regeringens agerande i Ukraina, som strider mot internationell rätt och det Wolt står för som företag. Våra tankar går till alla som berörs av denna konflikt.

Men tankar och böner är inte tillräckliga för Ukraina just nu. Istället behöver vi ta konkreta åtgärder för att hjälpa de människor som är drabbade av konflikten.

För Wolts del inkluderar detta att donera 1 miljon euro till humanitära hjälporganisationer, samt att matcha anställdas donationer till hjälporganisationer upp till 500 000 euro. Vi använder den räckvidd vi har för att samla in donationer i våra länder till icke-statliga organisationer som är experter på att tillhandahålla humanitär hjälp. Dessa organisationer inkluderar Internationella Rödakorskommittén och Unicef.

 

Här är några omedelbara åtgärder vi vidtar:

  • Vi donerar 1 miljon euro till humanitära hjälporganisationer.
  • Vi kommer att matcha donationer från Wolt-anställda på upp till 500 000 euro.
  • I Wolt-appen samlar vi in donationer från våra kunder som går direkt till Internationella Rödakorskommittén, Unicef och andra icke-statliga organisationer. I Sverige hänvisar vi till Svenska Röda korsets arbete i Ukraina.
  • Vi vidtar ytterligare åtgärder för att säkerställa att vi inte gör affärer med några sanktionerade parter. Detta innebär till exempel att vi avbryter vårt partnerskap med alla restauranger och butiker som kontrolleras eller sponsras av den ryska staten.

Vi fortsätter att följa situationen noga och vi planerar att hjälpa fler.

 

Wolt har många ryska och ukrainska människor bland sina anställda, kunder och partners – de och människor de älskar är ovilligt fångade i detta krig. Det är mycket viktigt att notera att den ryska regeringen och dess handlingar inte representerar det ryska folket och vad de tycker. Vi uppmanar alla människor att stå för fred, frihet och respekt för varandra.

 

Vi kan alla hjälpa till
Nedan har vi listat olika organisationer som hjälper människorna i Ukraina.

 

Om du har några frågor, eller om du kan rekommendera fler organisationer, vänligen kontakta oss på responsibility@wolt.com.