Wolt-lähetin palkkiot ovat monen asian summa – näillä keinoin kehitämme palkkiotasoa

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu Wolt-lähettien palkkiotasosta. Haluamme jatkaa keskustelua, sillä lähettien esiin nostamat asiat ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Tässä blogipostauksessa selvennämme, mitkä asiat vaikuttavat lähettien palkkiotasoihin ja miten pyrimme pitämään yhteistyön kanssamme taloudellisesti houkuttelevana jatkossakin. 

Wolt tarjoaa joustavan, matalan kynnyksen pääsyn työmarkkinoille yli 10 000 lähettikumppanille Suomessa. Noin kaksi kolmasosaa Wolt-läheteistä tekee Woltin kautta kuljetuksia osa-aikaisesti. Keskimäärin lähetti tekee kuljetuksia 13 tuntia viikossa muun työn tai opiskeluiden ohessa. Lähetti tekee töitä Woltin kumppanisovelluksen kautta ja päättää itse, missä, milloin ja minkä verran tekee kuljetuksia. 

Tämä joustavuus on ylivoimaisesti tärkein syy, miksi lähettikumppanit valitsevat Woltin. Siksi myös lähettien keskityytyväisyys on verrattain korkea: 4,5/5 viimeiseltä kolmelta kuukaudelta. Koska lähetit voivat vapaasti päättää, mitkä kuljetustoimeksiannot he hyväksyvät, läheteille maksetaan niistä toimeksiannoista, jotka he päättävät ottaa vastaan.

Lähettien palkkiotasoon vaikuttaa kolme keskeistä tekijää 

1. Lähettien määrä suhteessa siihen, paljonko asiakkaat tilaavat

Kun viime vuoden syksyllä aloitimme yhteistyön uusien lähettikumppanien kanssa, varauduimme samanlaiseen kysynnän kasvuun kuin edellisinä talvina. Alallemme on tyypillistä kausivaihtelu: kesällä, hyvällä säällä ja lomakausina ihmiset tilaavat vähemmän, koska he ovat vähemmän kotona sisällä. Syksyisin tilanne muuttuu. Säät huononevat, asiakkaat tilaavat enemmän kotiinkuljetuksia, ja läheteille on enemmän toimituksia tarjolla. 

Aloitamme yhteistyön uusien lähettikumppaneiden kanssa kahdesta syystä: asiakkaiden tilatessa aiempaa enemmän, ja nykyisten lähettien lopettaessa toimitusten tekemisen. Viime syksynä arvioimme uusien lähettien tarpeen näiden syiden valossa yläkanttiin. Tästä syystä lähettejä on ollut enemmän suhteessa tarjottujen toimitusten määrään. 

Aikoina, jolloin tilauksia on tullut arvioitua vähemmän, joissain kaupungeissa kaikille läheteille ei ole ollut tarjolla kuljetustoimeksiantoja totuttuun tapaan. Kun toimituksia on tarjolla harvemmin, ansaintamahdollisuudet heikkenevät. Siihen, miten korjaamme arviointivirhettämme, palaamme myöhemmin tässä blogissa.

2. Uusi palkkiomalli

Keväällä uudistimme palkkiomalliamme niin, että jokaisesta toimituksesta maksetaan nyt tarkemmin ja tasapuolisemmin ajetun matkan mukaan. Uuden mallin tarkoituksena on tehdä kaikista lähettikumppaneille tarjottavista toimeksiannoista niin houkuttelevia, että ne kannattaa hyväksyä kuljetusmatkan pituudesta riippumatta. Uudistuksen tavoite ei ollut pienentää lähettien palkkioita, vaan se, että eri toimeksiannoista tarjotut palkkiot olisivat keskenään verraten aiempaa tasapuolisempia. Nyt ​lyhyistä ja pitkistä matkoista maksetaan vertailukelpoisempi palkkio suhteessa kuljetuksen pituuteen. Tämän vuoksi sillä, miten lähetti on huomioinut palkkiomallin muutoksen omassa toiminnassaan, on vaikutusta hänen laskutuksensa määrään. 

Ymmärrämme, että palkkiomallin muutos on ollut hankala ymmärtää. Alla olevassa grafiikassa selvennämme keskeisiä muutoksia ennen ja jälkeen uudistuksen.

Wolt maksaa läheteille toteutuneista kuljetustoimeksiannoista. Koska lähetit päättävät itse, hyväksyvätkö vai hylkäävätkö he tarjottuja toimeksiantoja, seuraamme myös keskimääräisiä palkkiotasoja kuljetustoimeksiantoihin käytetyltä ajalta. Tältä ajalta lähettikumppanit laskuttavat keskimäärin 25-26 euroa tunnissa, sisältäen arvonlisäveron. Muutos keskimääräisessä palkkiotasossa kuljetuksiin käytetyltä ajalta on alle prosentin palkkiomallimuutosta edeltävään aikaan verrattuna. Kuljetusten kysyntä ja tarjonta on kuitenkin ollut paikoitellen epätasapainossa. Siksi lähetit ovat joutuneet käyttämään enemmän aikaa kuljetusten odotteluun ja vähemmän aikaa niiden tekemiseen kuin viime vuonna. Tämä on vaikuttanut palkkiotason pienenemiseen.

3. Yleinen taloustilanne

Suomen taloustilanne on kireä, ja moni miettii kulutustaan tarkemmin kuin ennen. Talouden suhdanteet heijastuvat myös lähettien laskutukseen. Jos asiakkaat tilaavat vähemmän, on kuljetuskeikkojakin luonnollisesti vähemmän tarjolla. Samaan aikaan vaihtoehtoisia töitä on tarjolla niukemmin kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön syyskuisen työllisyyskatsauksen mukaan avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt 38 prosenttia viime syksystä.

Yleinen taloustilanne, alkuvuoden epätasapaino lähettien ja toimitusten määrän välillä ja samaan aikaan tapahtunut palkkiomallimuutos ovat hankala paikka läheteille. Ymmärrämme, että näiden yhteisvaikutuksesta osa läheteistä on ollut huolissaan ansiotasostaan.

Kuinka parannamme tilannetta 

Uusia lähettejä vain lähtevien tilalle tai kysynnän kasvaessa

Tasapainottaaksemme kuljetusten kysyntää ja tarjontaa olemme aloittaneet vähemmän yhteistyötä uusien lähettien kanssa. Kevään ja kesän aikana aloitimme uusien lähettikumppaneiden kanssa lähinnä paikkakunnilla, joissa oli selkeä lähettipula. 

Syksyllä olemme reagoineet tilausten kasvuun. Lisäämme asteittain uusia lähettejä muutamilla paikkakunnilla, joilla kysyntä kasvaa eniten. Näin haluamme edesauttaa, että alustamme tarjoaa kaikille lähettikumppaneille mielekkäät ansaintamahdollisuudet ja yhteistyötä kanssamme pidetään edelleen kiinnostavana mahdollisuutena.

Tehokkaampaa teknologiaa

Olemme kehittäneet teknologiaamme ennakoimaan paremmin, missä ja milloin lähettejä on vapaana. Tämä tarkoittaa, että lähetin tarvitsee käyttää keskimääräiseen kuljetukseen vähemmän aikaa ja hän pystyy tekemään enemmän kuljetuksia suhteessa ajettuihin kilometreihin. 

Kehitämme myös koneoppimistyökaluja, jotka auttavat jatkuvasti tarkentamaan hinnoittelua. Tämä on merkittävä parannus verrattuna vanhaan taulukkopohjaiseen palkkiomalliin, joka ei huomioinut muita tekijöitä kuin linnuntietä mitattavan etäisyyden kauppiaan ja asiakkaan välillä. Jatkossa voimme reaaliajassa tarjota esimerkiksi korkeampaa korvausta toimeksiannosta, joka on hankalassa paikassa ja muuten saattaisi jäädä hyväksymättä. 

Lisäksi olemme parantaneet alustan turvallisuutta esimerkiksi kasvojentunnistusteknologialla. Niin varmistamme, että kuljetuksia tekevät vain ne ihmiset, joiden kanssa olemme tehneet toimeksiantosopimuksen. Kun luvattomia lähettejä ei ole tekemässä kuljetuksia, toimeksiantoja ja siten palkkioita riittää enemmän sopimuksen tehneille läheteille.

Uusia avauksia, enemmän mahdollisuuksia

Tämän vuoden suuri kehitys on, että aloitettuamme yhteistyön uusien kauppiaiden kanssa lähettien ansiot nojaavat jatkossa vähemmän vain ravintolaruuan tilauksiin. Suomen myynnistämme yli viidennes on muuta kuin ravintolaruokaa. Nykyään lähes jokaiselta Wolt-paikkakunnalta löytyy kauppiaita, jolloin kysyntää on paremmin myös lounas- ja illallisaikojen ulkopuolella. Tämä mahdollistaa lähettikumppaneille entistä joustavampia ansaintamahdollisuuksia.

Woltin toimien lisäksi lähettien palkkiotaso nousee myös, kun talvi tulee, ja asiakkaat tilaavat enemmän asioita kotiin. 

Haluamme aidosti olla paras mahdollinen kumppani läheteille, kaupoille ja ravintoloille, jotka valitsevat Woltin. Wolt haluaa tarjota työtä, jossa yhdistyvät vapaus, jota lähetit yrittäjinä haluavat ja turvaverkot, jotka he ansaitsevat. Tapamme tehdä asioita kehittyy yhä. Teemme välillä virheitä, mutta tutkimme jatkuvasti, miten voisimme kehittää kumppanuutta vieläkin paremmaksi. Woltilla menee hyvin vain, kun kumppaneillamme menee hyvin.