Woltfakta

Wolt är din lokala, digitala marknadsplats och för många är vi fortfarande nya i Sverige. Det händer därför ofta att vi ställs inför samma frågor. Vem driver tjänsten? Vilka villkor har kurirerna? Vad tjänar de? Och inte minst, hur tjänar era restaurang- och handelspartners pengar på samarbetet? Svaren på dessa frågor – och lite mer – hittar du på denna sida.

Vad är Wolt?

Wolt är en digital marknadsplats där du kan beställa från de bästa lokala restaurangerna och butikerna och få din beställning levererad via våra kurirpartners direkt hem till dörren på 30 minuter. Wolt grundades 2014 i Finland och finns idag i 23 länder. Verksamheten i Sverige lanserades i april 2016 och idag finns vi i totalt 15 städer i landet.

Kurirpartners

 

Är kurirpartnerna anställda av Wolt?

Precis som med våra restaurang- och handelspartners personal agerar Wolt inte arbetsgivare för kurirpartners. Dessa personer har antingen egna företag eller använder sig av egenanställningsföretaget Frilans Finans som sköter lön, skatter och sociala avgifter och som tar ett fullt arbetsgivaransvar under tiden uppdraget pågår samt hanterar kontakten med myndigheter gällande exempelvis arbetsmiljö, sjuklön, incidenthantering, fordonsregistrering samt tillståndsfrågor. Kurirpartnerna omfattas även av ansvars- och olycksfallsförsäkringar.

Vi har en nära och regelbunden dialog med kurirpartnerna då vi vill att de ska uppskatta arbetet på Woltplattformen. Genom undersökningar och samtal har framkommit att kurirpartnerna uppskattar flexibiliteten med frilansjobb och har ofta olika uppdrag på gång samtidigt. Därmed har man, som kurirpartner, full frihet att själv bestämma när man jobbar samt hur många timmar man arbetar. Det är bara att logga in och börja tjäna pengar.

 

Vem bestämmer över kurirpartnernas arbetsförhållanden?

Det gör de själva! Som kurirpartner bestämmer du var, när och hur du vill köra. Vi varken mäter prestationer eller villkorar dessa för fortsatta uppdrag via Wolt.

 

Kan kurirpartnerna ta andra uppdrag än Wolt?

Självklart! Flera av våra kurirpartners levererar faktiskt beställningar för andra aktörer samtidigt som de levererar via Wolt – och det är helt OK för oss.

Det finns inga kurirpartners som “måste” samarbeta med Wolt – de väljer själva. De gör det för att de är nöjda med samarbetet och den frihet arbetet erbjuder. Det finns många plattformar i Sverige, och därför också möjlighet att söka sig till andra aktörer om du är missnöjd med vårt samarbete. Som nämnts arbetar många för flera konkurrenter och andra företag medan de levererar via Wolt.

 

På vilket sätt påverkar en kurirpartners prestation möjligheten till fortsatt arbete?

Vi har inga sådana restriktioner. Kurirpartnerna bestämmer själva när de vill arbeta, var de vill arbeta och vilka beställningar de vill leverera. De kan också när som helst välja att logga ut. Skulle vi få in rapporter om att en kurirpartner missköter sitt förtroende genom att exempelvis bryta mot lagar och regler, upprepade förseningar eller att uppträda respektlöst, så behöver vi tillsammans fundera på lämpligheten i samarbetet.

 

Hur länge jobbar en kurirpartner?

Kurirpartnerna väljer själva hur mycket de vill jobba. Vissa är studenter som levererar under kvällar och helger för att dryga ut kassan, andra tar det som ett sommarjobb under ett par månader, medan somliga arbetar mer ofta. I genomsnitt arbetar en kurirpartner ca 20-25 timmar i veckan.

 

Hur tjänar kurirpartnerna pengar?

Kurirpartnerna får ersättning per leverans samt i förhållande till sträckan på leveransen. Kurirpartnernas ersättning består dels av den leveransavgift kunden betalar, dels från provisionen restaurangen betalar för våra tjänster.

I dagsläget ligger den genomsnittliga ersättningen på drygt 125 kr per timme. Därutöver betalas sociala avgifter och skatter in. Samtliga bud täcks av både ansvars- och olycksfallsförsäkring.

I vår app kan våra kurirpartners tydligt se hur mycket de kommer tjäna på varje leverans och kan själva välja huruvida de vill utföra beställningen eller ej. Vi har en nära dialog med våra kurirpartners – vi ber regelbundet om feedback, och vi besöker varje stad där vi är verksamma flera gånger per år för personliga möten med våra partners.

 

Hur nöjda är kurirpartnerna med eran modell?

Vi är 100% beroende av att kurirpartnerna är nöjda. Därför lyssnar vi till dem regelbundet för att säkerställa att vi gör det rätta för dem. Vi frågar till exempel efter feedback varje gång en kurir har levererat en beställning via oss. Dessutom genomför vi en omfattande undersökning var tredje månad, som syftar till att kartlägga hur kurirpartnerna känner kring samarbetet.

Under andra halvåret 2020 angav över 85% av kurirpartnerna att de är nöjda eller mycket nöjda med att leverera via Wolt. Den främsta orsaken? De kan själva bestämma när de ska jobba, vilka beställningar de tar, när de tar ledighet och att det inte finns någon chef som kommenterar hur de gör sitt jobb.

Vi har också ett ‘Courier Partner Advisory Board’ där representanter från kurirpartnerna i varje stad möts med vår ledning för att lyfta fram och diskutera ämnen av vikt för kurirerna.

 

Varför anställer Wolt inte kurirpartnerna och skaffar kollektivavtal?

Vi är inte emot att anställa kurirpartnerna, varken med eller utan kollektivavtal. Det viktigaste för oss är att villkoren blir så bra som möjligt för de som jobbar via plattformen, inte formen för hur det ska gå till.

En majoritet av våra kurirpartners anger att flexibiliteten är det de uppskattar mest med sitt arbete hos oss. Den uppskattade möjligheten att fritt kunna välja när du vill jobba, om du vill vara aktiv på andra plattformar samtidigt och vilka beställningar du vill tacka ja till, skulle såsom kollektivavtalen idag är utformade, bytas ut mot schemaläggning. Vidare så skulle den genomsnittliga timersättningen som idag är ca 125kr minska och en majoritet av jobben skulle behöva vara heltidstjänster vilket skulle begränsa möjligheterna till sysselsättning.

Vi förstår och är ödmjuka inför det faktum att gigekonomin är något nytt och att vi hela tiden måste utvärdera vår modell samt fundera på hur vi kan bli bättre. Vi kommer att fortsätta ha en konstruktiv dialog med fack, myndigheter och politiker om olika tänkbara lösningar, inklusive kollektivavtal. Ämnet är något som har väckt stort intresse i Sverige. Du kan läsa mer om våra tankar kring detta i en intervju med vår vd Carl Zetterqvist här.

 

Vilka sociala förmåner kan kurirpartnerna tillgå?

Låt oss börja med att säga en sak; vi vill verkligen erbjuda våra kurirpartners en högre nivå av sociala förmåner för att ge dem mer säkerhet!

Det man upplever som de största svårigheterna med tillvaron i Sverige har dock inte med själva arbetet som kurir att göra. Det stora flertalet kurirer har utländsk bakgrund, men vill etablera sig långsiktigt i Sverige. Många har högre utbildning, men uttrycker att de har haft svårt att hitta kvalificerade arbeten som matchar deras kompetens och vissa har upplevt etnisk diskriminering. De allra flesta uppger att de absolut största hindren är bristande kunskaper i svenska och avsaknaden av ett relevant nätverk i Sverige. Här räcker inte erfarenheterna från arbetet som kurir riktigt till för att ta sig vidare, utan olika arbetsmarknadsåtgärder och nytänkande lösningar är nödvändiga.

Därför testar vi just nu tänkbara åtgärder inom ramen för det vi kallar Wolt-modellen. Vi vill på olika sätt försöka bidra till att gigmarknaden blir ett sätt för fler att få en fot in i samhället, för att sedan kunna komma vidare till mer kvalificerade arbeten. Under pilotprojektet Nästa steg får kurirer delta i språkundervisning med hjälp av det svenska utbildningsföretaget Lingio samt ta del av ett mentorskapsprogram via den ideella organisationen Nema Problema som är experter på integration – konkreta åtgärder som vi hoppas att offentliga aktörer inspireras av.

 

Restaurang- och handelspartners

Hur genererar Wolt intäkter till restauranger och butiker?

Wolt hjälper restauranger och butiker att generera extra beställningar och därmed skapa högre intäkter. Tanken är att försäljningen via Wolt är ytterligare en försäljningskanal till butikerna och restaurangernas kärnverksamhet. Så, Wolt genererar beställningar som de annars inte skulle ha fått. Således har restaurangerna / butikerna tillgång till en effektiv leveransplattform, vilket ofta leder till extra tillväxt i verksamheten då alltfler kunder ställer högre krav på användarvänlighet och bekvämlighet.

Samarbetet är fördelaktigt för restaurangerna och butikerna på flera sätt – Wolt tar hand om allt som rör kundresan inkl. kundtjänst, leveransen till kunden samt all administration. Samarbetspartnerna behöver endast fokusera på det som de är bäst på, nämligen att laga god mat och tillhandahålla de bästa varorna. För arbetet utgår en kommission, exakt nivå är ett resultat av förhandling och varierar därför mellan partnerna där genomsnittet i industrin ligger på ca 25-30%. Dock spelar krögarna och handlarna en stor roll för att skapa hållbarhet i industrin; är kommissionen för låg kommer branschen inte att överleva då en del av kommissionen även säkerställer att kurirpartnerna har en skälig ersättning. Samtidigt, är kommissionen för hög, så är tjänsten inte värdeskapande för krögarna och handlarna – det handlar om att hitta en bra balans. Vidare är modellen utformad så att om restaurangen eller butiken inte får några beställningar via Wolt så kostar samarbetet heller ingenting.

Baserat på undersökningar vi genomfört bland våra kunder så är ca 90% av försäljningen som genereras via Wolt inkrementell och utgör därmed ett viktigt bidrag till krögaren.

Vad har Wolt gjort för restaurangerna under covid-19?

Under pandemin har Wolt varit en viktig samarbetspartner för krögarna och handlarna att fortsätta kunna tjäna sin kundkrets, men även att komma i kontakt med nya kunder som av olika anledningar inte kan ta sig till restaurangerna.

Eftersom covid-19-pandemin och dess påföljande restriktioner är och har varit svåra för många restauranger, lanserade vi vårt eget stödpaket till ett värde av flera miljoner euro. Till exempel genom att stötta lokala restauranger via fri leverans-kampanjer och tillfälligt sänka provisionen på takeaway-ordrar.

 

Hur säkerställer ni att hygienkraven efterlevs?

Vi samarbetar med olika myndigheter såsom Miljöförvaltningen för att säkerställa att rådande miljö- och hygienkrav efterlevs. Parallellt jobbar Livsmedelsverket gentemot restaurangerna. Vi har även kollegor på HQ vars huvuduppgift det är att säkerställa att vår utrustning har bästa möjliga kvalitet.

Under pandemin har vi tagit fram en funktion som heter ”Lämna vid dörren”. Det innebär att leveranser sker utan direkt kontakt mellan bud och kund. Därmed behåller kunden möjligheten att njuta av god restaurangmat samtidigt som smittorisken minimeras.

 

Fler frågor? Tveka inte att skriva till press.se@wolt.com